SZZ na Katedře podnikové ekonomiky a managementu

Aktuální informace v tomto období

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ: viz Harmonogram akademického roku

Průběh zkoušky:

Od akademického roku 2019/2020 dochází k úpravě průběhu státní závěrečné zkoušky. Podstatou úpravy je zrušení zkoušky z dílčích předmětů a státní zkouška bude nadále sestávat jen z obhajoby závěrečné práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán profilovými předměty daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže.

Pro studenty navazujícího magisterského oboru PEM, kteří zahájili studium v únoru 2019 nebo dříve, platí jiné podmínky SZZ, které jsou dostupné zde.

Průběh státní závěrečné zkoušky

Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut, doba trvání jednotlivých částí je:

 • Prezentace bakalářské/diplomové práce s důrazem na praktickou část. Předpokládá se využití prezentace v MS PowerPointu (ideálně 8-10 minut, maximálně 15 minut).
 • Seznámení s posudky vedoucího práce a oponenta (5 minut).
 • Obhajoba práce a diskuse k práci (10 minut)
 • Odborná rozprava (15 minut)
 • FAQ Závěrečná zkouška

Informace k bakalářským a diplomovým pracím

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

 

Termíny pro SZZ: 11. – 14. 6. 2024

Rozpis studentů pro bakalářský program PEM, POIN a PM (profesní bakalář)

Profilující předměty (pokud nelze stáhnout soubor v Google Chrome, použijte, prosím, jiný prohlížeč)

Program Podniková ekonomika a management

 • Profilující předměty naleznete zde

Program Podniková informatika

 • Profilující předměty naleznete zde

Program Podnikový management

 • Profilující předměty naleznete zde

 

Magisterské studium (prezenční i kombinované)


Termíny pro SZZ: 18. – 21. 6. 2024

Rozpis studentů pro magisterský program PEM a POIN

Profilující předměty (pokud nelze stáhnout soubor v Google Chrome, použijte, prosím, jiný prohlížeč)

Program Podniková ekonomika a management

 • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde

Program Podniková ekonomika a management, specializace Podniková informatika

 • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde

Program Podniková informatika

 • Odborná rozprava bude probíhat nad okruhy, které jsou vymezeny zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.