Informace o praxích na KPEM

Praxe je nedílnou součástí studia oborů na katedře podnikové ekonomiky a managementu. Umožňuje studentům konfrontovat teoretické poznatky získané během studia s realitou v podnicích, představuje příležitost vyzkoušet si metody a postupy v praxi a také navázat důležité kontakty pro budoucí pracovní uplatnění nebo ke zpracování závěrečné práce.

Jedním ze způsobů, jak podporovat studenty v získávání praxe v podniku, jsou i předměty ohodnocené kredity. Pro obor Podniková ekonomika a management se jedná o předmět Praxe (MPH_PRAX) standardně ohodnocený 5 kredity, pro obor Podniková informatika je k dispozici rozsáhlejší předmět Stáž (BPH_STAZ) s proměnlivou kreditovou hodnotou.

Účast na jakékoliv podobě praxe však nezakládá nárok na omluvu neúčasti na výuce ostatních předmětů, je tedy třeba pracovní a studijní povinnosti odpovídajícím způsobem sladit.

Garant pro obor Podniková ekonomika a management
Garant pro obor Podniková informatika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.