Podniková informatika

Spojení světa byznysu a informatiky

Popis oboru

Cílem studia je poskytnout vzdělání propojující dvě oblasti: podnikovou ekonomiku s managementem na straně jedné a aplikovanou informatiku na straně druhé. Studium prohlubuje znalosti studentů, které získali v bakalářském stupni vzdělání, tím, že se zaměřuje více na teoretické poznatky. Díky tomu studenti lépe a hlouběji pochopí souvislosti a kontext podnikové informatiky. Hlubší teoretická znalost oboru poskytne studentům trvalejší hodnotu, protože teorie v oblasti podnikové informatiky nezastarává tak rychle, jako znalost konkrétních technologií a postupů, které se velmi dynamicky mění s technickým pokrokem. Předměty se v rámci studia dělí do tří skupin. První skupinu tvoří předměty z oblasti podnikového hospodářství. Druhou skupinu tvoří předměty z oblasti aplikované informatiky a jsou vybrány tak, aby studentům poskytly potřebné znalosti pro řešení problémů, které se týkají aplikace informačních systémů a informačně-komunikačních technologií (IS/ICT). Třetí skupinu tvoří kurzy, které integrují znalosti získané z obou oblastí a tvoří tak jádro celého oboru.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět ekonomické stránce IS/ICT, procesu vývoje IS/ICT a vlivu IS/ICT na výkonnost organizací;
  • vybrat vhodné ICT, které budou naplňovat strategické cíle organizace;
  • navrhovat a měnit podnikové procesy a podobu organizací a v návaznosti na to řídit a měnit informační systém podniku.

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou své uplatnění zejména jako: analytici a konzultanti pro oblast IS/ICT v poradenských společnostech, konzultanti prodeje IS/ICT produktů a služeb v ICT podnicích, vedoucí pracovníci na pozicích manažer IS/ICT ve středních a velkých podnicích, kteří budou zodpovědní za efektivitu IS/ICT ve vztahu k podnikovým cílům a za rozvoj IS/ICT, specialisté věnující se aplikovanému i teoretickému výzkumu problematiky IS/ICT.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Martin Lofaj

„Štúdium mi poskytlo solídny základ pre ďalší rozvoj v oblasti návrhu, nasadzovania a údržby podnikovej informatiky. Veľmi zaujímavou vlastnosťou tejto sféry je jej neustály vývoj a posun dopredu. Jedná sa o komplexnú disciplínu, ktorá vyžaduje znalosti z rôznych oblastí, prax a komunikačné schopnosti. Zanietenie a trpezlivosť sú určite kľúčové a oplatia sa veľmi atraktívnymi príležitosťami.“

Martin Lofaj
CRM Consultant, Navertica

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Podniková informatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/NP_POI.pdf

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.