Informace o projektu
Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2024 a program MUNISS+

Kód projektu
1523095357
Období řešení
12/2023 - 9/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Hlavním cílem projektu Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2019-2022 (dále pouze MUNISS) a návazného programu MUNISS+ je rozvoj spolupráce města Brna s nadanými studenty vysokých škol v Brně a tvorba studií s potenciálem realizace na území města. Cílem je zapojení aktivních studentů do rozvoje města a získání inovativních nápadů pro jeho rozvoj. Do projektu se zapojují studenti MUNI, VUT v Brně a MENDELU v Brně.
Do projektu je nově zařazen program MUNISS+, který má za cíl prohloubit dosavadní spolupráci se studenty i absolventy soutěže MUNISS a spolupracovat s nimi na vypracování dalších odbornějších studií na témata zadaná ze strany odborů Magistrátu města Brna. MUNISS je zařazen mezi projekty akčního plánu Strategie #brno2050, kdy naplňuje hodnotu „Vzdělané univerzitní město“. Projekt také naplňuje cíle a priority Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně, která vznikla v roce 2011 ve spolupráci se všemi vysokými školami v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.