Informace o projektu
Odolnost a dopad start-upů z oblasti čistých technologií v Bavorsku a České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
LUABA24105
Období řešení
7/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Technická univerzita Mnichov

Cílem projektu je prohloubit znalosti o odolnosti („resilience“) start-upů a jejich ekonomickém, environmentálním a společenském dopadu (impaktu) a formulovat nástroj/metodiku pro hodnocení odolnosti a dopadu. Start-upy jsou mladé podniky vyznačující se vysokou mírou flexibility, nových nápadů a odborných znalostí. Díky těmto vlastnostem jsou schopné rychle uvádět nová technologická řešení na trh, ale zároveň jsou velmi citlivé na výzvy trhu. V rámci projektu se specificky soustředíme na startupy zaměřené na čisté technologie (clean-tech start-upy). Tyto start-upy hrají klíčovou roli v inovacích směřujících ke zmírnění změn klimatu, což je politická priorita vlád, které usilují o splnění společenských a klimatických cílů. Tyto clean-tech start-upy jsou speciálně zajímavé z pohledu jejich odolnosti a ekonomického, environmentálního a sociálního dopadu. Čelí totiž dodatečným výzvám spojeným s novostí/nestabilitou/nepředvídatelností trhů, kde působí a které se snaží ovlivnit. Současně není dobře prozkoumán jejich konečný (přímý i nepřímý) dopad na životní prostředí a společnost, který může být nejen prospěšný, ale i škodlivý. Projekt se odvíjí ve třech vzájemně propojených etapách. První etapa se zabývá identifikací interních faktorů, které přispívají k odolnosti a dopadu clean-tech start-upů, a vývojem nástrojů pro měření těchto atributů v kontextu Německa (Bavorska) a České republiky. V návaznosti na to druhá etapa zkoumá vnější prostředí (start-upové ekosystémy) v obou zemích a to, jak podporují, nebo limitují odolnost a dopady start-upů. Závěrečná etapa na základě zjištěných skutečností formuluje doporučení pro praxi (podniky samotné, ale i tvůrce politik, případně další stakeholdery).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.