Oddělení Centra jazykového vzdělávání

Instagram

Zaměření oddělení

Pro posluchače denního studia na ESF vyučuje oddělení CJV kurzy odborného jazyka ve dvou úrovních pokročilosti. Kurzy jsou metodicky i obsahově přizpůsobeny potřebám cizojazyčné komunikace budoucích ekonomů a správních úředníků. V současnosti oddělení nabízí na úrovni jazyka I kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Jako jazyk I si posluchač volí jazyk, ze kterého skládal maturitní zkoušku nebo svými znalostmi úrovně této zkoušky dosahuje.

Studenti všech forem magisterského studia jsou povinni složit i zkoušku z jazyka II. Nabídka kurzů jazyka II se rozšiřuje ještě o ruštinu. Výuka je zaměřena převážně na ekonomický/obchodní jazyk. Pro ty studenty, kteří si potřebují doplnit svoje jazykové předpoklady pro studium jazyka II, připravilo oddělení CJV doporučené přípravné jazykové kurzy.

Pro studenty, kteří úspěšně absolvovali jazyk I a chtějí si dále zdokonalovat svoje znalosti cizího jazyka a schopnost jeho správného použití pro efektivní komunikaci, nabízí oddělení CJV volitelné předměty zaměřené na rozvíjení prezentačních dovedností v angličtině a němčině.

CJV, oddělení na ESF, nabízí Program distanční formy jazykového vzdělávání pro studenty kombinovaného bakalářského studia. Odborná činnost pracovníků oddělení se zaměřuje především na oblast metodiky výuky, tvorbu učebních pomůcek tematicky zaměřených na terminologii a strukturu odborného jazyka a v poslední době stále intenzivněji na využití moderních médií ve výuce cizích jazyků a testování.

Oddělení spolupracuje s oborově příbuznými mezinárodními institucemi jako British Council,Goethe-Institut a Alliance Francaise. Členové oddělení se jako řešitelé účastnili několika grantových projektů, jako např. Evaluační procesy a standardy: Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický cizí jazyk na vysokých školách (ERR), Compact či Impact, financované z rozvojových programů MŠMT a EU.

PublikacePočet publikací: 1


Projekty


Celkový počet projektů: 1


Výuka
Vyučované předměty

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.