Přehled a příklady použití školních hesel

Studenti ESF MU potřebují ke svému studiu na univerzitě znát (a nezaměňovat) minimálně tato tři hesla:

 • primární
 • sekundární
 • fakultní

Primární heslo IS

Použití:

Primární heslo dostane každý nový student při zápisu a slouží mu především pro práci s univerzitním informačním systémem.

Sekundární heslo IS

Příklady použití:

Ověřování sekundárním heslem používá většina univerzitních aplikací (výjimkou je například systém WebKredit pro objednávání obědů). Heslo si mění každý uživatel sám v IS MU (potřebuje k tomu tedy znát své primární heslo).
Jelikož se sekundární heslo v některých aplikacích používá i v nezašifrované podobě (například při stahování pošty protokolem POP3), považuje se za méně bezpečné – z tohoto důvodu se důrazně nedoporučuje nastavit si sekundární heslo stejné jako heslo primární.

Fakultní heslo

Též označované jako Heslo ESF. Příklady použití:

 • přihlašování na fakultní počítače s následnou možností tisku (s výjimkou počítačů v SVI – knihovně)
 • přihlašování do e-Learningového systému Studium online
 • přístup k fakultní poště - učo@econ.muni.cz (ať již webové či skrze protokol IMAP)
 • přístup ke svému síťovému adresáři mimo síť ESF (SSH, SFTP) – návod
 • přihlašování na terminálový server orion.econ.muni.cz (pro využití programů ASPI nebo Witness)

Obecně platí: fakultní služby vyjma knihovny = fakultní heslo. Toto heslo dostane každý nový student ESF při zápisu na fakultě. U hesel, která jsou vydávány novým studentům ESF při zápisu do prvního ročníku, platí že sekundární heslo IS je nastavené stejné jako fakultní heslo. Ale následná změna sekundárního hesla v IS se již nepromítne i na změnu fakultního hesla (tzn. fakultní heslo zůstává platné stále to původní od zápisu !!!). Nově vydávaná hesla pro studenty prvních ročníků budou funkční až při začátku výuky v měsíci září.

V době přerušení studia je automaticky zablokován přístup k fakultním elektronickým zdrojům (přístup do systému studia on-line, přihlášení v počítačové učebně, fakultní mail). Po následné aktivaci studia je nutné si fakultní heslo obnovit (viz. rámeček napravo).

Po ukončení studia na ESF zůstává funkční přístup do IS MU a univerzitní email (učo@mail.muni.cz).

Studentům z jiných fakult MU se účet na ESF zakládá automaticky po zápisu alespoň jednoho předmětu na ESF. Fakultní heslo je ovšem nutné si změnit v na webu k tomu určenému, v kiosku vedle auly, případně na oddělení CIKT (viz. rámeček napravo).

Ztráta primárního nebo fakultního hesla

Nastavení fakultního hesla:

 • fakultní heslo si můžete sesynchronizovat s vaším sekundárním heslem zde (před vstupem na web je nutné v prohlížeči povolit bezpečností výjimku)
 • osobně v kioscích u vchodů do učebny P101 na ESF
 • studenti v kombinované formě studia mají možnost požádat o změnu hesla telefonicky (v pracovní dny 9-11 hod, tel. 549495225)

Nastavení fakultního hesla v kioscích:

Je třeba znát UČO a sekundární heslo. Fakultní heslo se nastaví stejné jako sekundární. Následná změna sekundárního hesla v IS nemění nastavené fakultní heslo!

Nastavení primárního hesla IS:

 • osobně na CIKT ESF (kancelář č. 004)
 • telefonicky (v pracovní dny 9-11 hod, tel. 549495225)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.