Školitelé

Před podáním přihlášky je třeba zvolit si potenciálního školitele a výzkumné zaměření disertační práce (téma).

Každý uchazeč o doktorské studium má povinnost kontaktovat potenciálního školitele a projednat s ním výzkumné zaměření disertační práce. Na vybrané téma potom zpracuje projekt disertační práce v rozsahu 8–12 stran, který je součástí přihlášky (Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF).

Pokud uchazeč o doktorské studium má zájem zpracovat jako disertační práci vlastní téma, může jej po domluvě s potenciálním školitelem předložit ke schválení příslušné oborové radě, a to nejpozději dva měsíce před ukončením sběru přihlášek.

Podrobné informace o spolupráci mezi studujícími a školiteli najdete v Manuálu školitele.

Školitelé a vypsaná témata

Mgr. Lucie Přikrylová

koordinátorka pro doktorské studium - Oddělení výzkumu a projektů

telefon: 549 49 6693
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.