Konverze dokumentů

Konverze dokumentů slouží k převedení dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické. Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, má stejné právní účinky jako původní dokument, který byl převáděn.

Služba za autorizovanou konverzi je zpoplatněna kontaktním místem a pohybuje se kolem 30,- Kč/strana.

Konverze do elektronické podoby

V případě, že chcete konvertovat dokument z listinné do elektronické podoby (např. diplom nebo maturitní vysvědčení pro účely přijímacího řízení), je možné tak provést na kontaktních místech veřejné správy nabízející službu Czech POINT. Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Na kontaktním místě si vyžádáte autorizovanou konverzi dokumentu, v jeho plném rozsahu.

Můžete si vybrat, jak si konvertovaný dokument vyzvednete:

  1. Dokument bude kontaktním místem zaslán do tzv. Úschovny.

  2. Nahrán na vlastní USB disk.

  3. Zaslán do vlastní datové schránky.

Při uložení do Úschovny Vám bude na místě vytištěno tzv. Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze. To obsahuje údaje, na základě kterých, si dokument budete moci stáhnout z webové adresy Úschovny. Dokument je v Úschovně uložen po dobu 30 dnů. Dokument lze z úschovny stahovat opakovaně.

Bez popisku

Kliknutím na vyzvednout dojde ke stažení PDF souboru s konvertovaným dokumentem. Poslední stranou dokumentu je Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě.

Takto stažený PDF soubor s Doložkou konverze je konvertovaný dokument, který je možné použít jako přílohu k žádostem nebo v přijímacím řízení (doklad o absolvování předchozího vzdělání) na ESF MU.

 

Konverze dokumentů v zahraničí

Konverzi je možné provést rovněž v zahraničí.
Na Slovensku přes Slovenskou poštu a služby státu. Výstupem konverze je soubor *.asice. Více informací naleznete zde.

V případě pobytu v cizině můžete využít služeb Czech POINTu na zastupitelských úřadech České republiky (velvyslanectví a generální konzuláty).

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.