Jazyk I

Jako svůj první cizí jazyk si volí student jazyk (angličtina, němčina, francouzština, nebo španělština), který ovládá alespoň na úrovni maturitní zkoušky. Studium povinného předmětu Jazyk I je čtyřsemestrální, první a třetí semestr jsou zakončeny zápočtem, druhý a čtvrtý semestr zkouškou. Ze schválených akreditačních materiálů vyplývá, že předpokladem k připuštění ke zkoušce z Jazyka I je splnění předcházejících zápočtů, a to i v případě, že se student přihlásí k vykonání zkoušky dříve, než je předepsána ve studijním plánu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Angličtina

Němčina

Francouzština

Španělština

V případě, že má student dostatečnou znalost cizího jazyka a je držitelem jazykového certifikátu, který tuto skutečnost prokazuje, může zažádat o uznání zápočtu nebo zkoušky (případně její části). Certifikát, který student předkládá, však nesmí být starší 4 let. Bližší informace lze získat na sekretariátu oddělení jazyků. Přehled uznávaných certifikátů pro jednotlivé jazyky:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.