Jazyk II

Jako povinný předmět Jazyk II si volí student jazyk, ze kterého má středně pokročilé znalosti. Jako druhý jazyk lze volit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Úroveň svých kompetencí v cizím jazyce si student může ověřit pomocí tzv. vstupního testu. Pro přístup k testu je nutno zaregistrovat si následující předmět, který nemá žádné ukončení, a proto pro studenty z jeho registrace nevyplývají vůbec žádné povinnosti, a to ani povinnost tento test absolvovat:

  • MPJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II

Nemá-li student jazykové znalosti na požadované úrovni, doplní si je na vlastní náklady, nebo může využít následující nabídky placených jazykových kurzů, které zajišťuje oddělení jazyků na ESF:

  • jazyk II, přípravný kurz A (kód začínající MPJ_JIIA), ZS – zimní semestr
  • jazyk II, přípravný kurz B (kód začínající MPJ_JIIB), JS – jarní semestr

Oba kurzy jsou jednosemestrální, ukončeny zápočtem bez kreditového ohodnocení. Tyto kurzy jsou zaměřeny na prohloubení znalostí obecného jazyka a především na úvod do odborné terminologie a gramatických struktur odborného jazyka.

Na tyto kurzy navazuje povinný předmět Jazyk II/1 (kód začínající MPJ_JII1), v rozsahu 0/2, ukončený zápočtem. Za tento předmět, který je orientován již převážně na odborný jazyk a je předstupněm druhého povinného předmětu Jazyka II/2 (kód začínající MPJ_JII2), může student získat 2 kredity.

Povinný předmět Jazyk II/2 (kód začínající MPJ_JII2), také v rozsahu 0/2, je zaměřen výhradně na odborný jazyk, je ukončen zkouškou a ohodnocen 3 kredity. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Aby student mohl lépe vyhodnotit své vstupní znalosti z Jazyka II, a tím optimálně naplánovat své studium tohoto jazyka s možností využití všech jazykových kurzů, bude mu k dispozici vstupní jazykový test on-line v IS MU. Výsledek tohoto testu mu pomůže při efektivní volbě jazykového kurzu odpovídajícího jeho znalostem.

Angličtina

Němčina

Francouzština

Španělština

Ruština

V případě, že má student dostatečnou znalost cizího jazyka a je držitelem jazykového certifikátu, který tuto skutečnost prokazuje, může zažádat o uznání zápočtu nebo zkoušky (případně její části). Certifikát, který student předkládá, však nesmí být starší 4 let. Bližší informace lze získat na sekretariátu oddělení jazyků. Přehled uznávaných certifikátů pro jednotlivé jazyky:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.