Uznávání zkoušky z cizího jazyka

v kombinovaném navazujícím magisterském studiu

Angličtina
Kód MKJ_JAJ2
Základní a všeobecná státní zkouška
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
First Certificate in English (FCE)
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
Certificate in Advanced English (CAE)
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
Certificate of Proficiency in English (CPE)
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
Business English Cerificate (BEC)- level Preliminary, level Vantage, level Higher
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JAJ2
TOEFL
TOEFL / ITP TOEFL (PBT):
nejméně 457 bodů – uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
TOEFL (CBT):
nejméně 137 bodů – uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
TOEFL (iBT):
nejméně 57 bodů – uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
Zápočet předmětu BPJ_JI1A na ESF MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
Zkouška předmětu BPJ_JI2A na ESF MU
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JAJ2
Zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
Zkouška z anglického jazyka na ekonomické fakultě jiné VŠ (lze-li doložit úroveň B1 nebo vyšší)
uznává se zkouška MKJ_JAJ2 (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z anglického jazyka na jiné VŠ neekonomického smě­ru
možno uznat zkoušku nebo část zkoušky v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky
vysokoškolský diplom z bakalářského nebo magisterského studia oboru anglický jazyk
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JAJ2
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z anglického jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Němčina
Kód MKJ_JNJ2
Základní a všeobecná státní zkouška
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Goethe-Zertifikat B1 a vyšší
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JNJ2
B1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014) a vyšší úrovně
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Oberstufe Deutsch C1 (zkouška ÖSD)
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Test DaF na úrovni B2 – C1
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Wirtschaftssprache Deutsch C2 (zkouška ÖSD)
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JNJ2
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JNJ2
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JNJ2
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JNJ2
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JNJ2
Zápočet předmětu BPJ_JI1N nebo BPJ_JI2N na ESF MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
Zkouška z německého jazyka na ekonomické fakultě jiné VŠ (lze-li doložit úroveň B1 nebo vyšší)
uznává se zkouška MKJ_JNJ2 (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z německého jazyka na jiné VŠ neekonomického smě­ru
možno uznat zkoušku nebo část zkoušky v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky
vysokoškolský diplom z bakalářského nebo magisterského studia oboru německý jazyk
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JNJ2
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z německého jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Francouzština
Kód MKJ_JFJ2
Základní a všeobecná státní zkouška
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JFJ2
DELF B1
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JFJ2
DELF B2 a certifikát B2 z bilingvních gymnázií neekonomického směru; DELF Pro B1 a vyšší
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JFJ2
DALF C1 a certifikát C1 z bilingvních gymnázií neekonomického smě­ru
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JFJ2
DFP Affaires B2 a vyšší
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JFJ2
Zápočet předmětu BPJ_JI1F nebo BPJ_JI2F na ESF MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JFJ2
Zkouška z francouzského jazyka na jiné fakultě MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JFJ2
Zkouška z francouzského jazyka na ekonomické fakultě jiné VŠ (lze-li doložit úroveň B1 nebo vyšší)
uznává se zkouška MKJ_JFJ2 (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z francouzského jazyka na jiné VŠ neekonomického smě­ru
možno uznat zkoušku nebo část zkoušky v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky
vysokoškolský diplom z bakalářského nebo magisterského studia oboru francouzský jazyk
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JFJ2
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z francouzského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Španělština
Kód MKJ_JSJ2
Základní a všeobecná státní zkouška
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JSJ2
DELE B1 nebo vyšší úroveň
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JSJ2
Certificado de español de los negocios B2 nebo vyšší úroveň
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JSJ2
Diploma de español de los negocios C2
uznává se písemná i ústní část zkoušky MKJ_JSJ2
Zápočet předmětu BPJ_JI1S nebo BPJ_JI2S na ESF MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JSJ2
Zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JSJ2
Zkouška ze španělského jazyka na ekonomické fakultě jiné VŠ (lze-li doložit úroveň B1 nebo vyšší)
uznává se zkouška MKJ_JSJ2 (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška ze španělského jazyka na jiné VŠ neekonomického smě­ru
možno uznat zkoušku nebo část zkoušky v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky
vysokoškolský diplom z bakalářského nebo magisterského studia oboru španělský jazyk
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JSJ2
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky ze španělského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Ruština
Kód MKJ_JRJ2
Základní a všeobecná státní zkouška
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JRJ2
TORFL 1 (rus. ТРКИ 1) – B1; TORFL 2 (rus. ТРКИ 2) – B2
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JRJ2
Zkouška z ruského jazyka na jiné fakultě MU
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JRJ2
Zkouška z ruského jazyka na ekonomické fakultě jiné VŠ (lze-li doložit úroveň B1 nebo vyšší)
uznává se zkouška MKJ_JRJ2 (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z ruského jazyka na jiné VŠ neekonomického smě­ru
možno uznat zkoušku nebo část zkoušky v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky
vysokoškolský diplom z bakalářského nebo magisterského studia oboru ruský jazyk
uznává se písemná část zkoušky MKJ_JRJ2
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z ruského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.