Uznávání zkoušek (Jazyk I)

Angličtina
Všeobecná státní zkouška
uznání zápočtu BPJ_JI1A
First Certificate in English (FCE)
uznání zápočtu BPJ_JI1A
Certificate in Advanced English (CAE)
uznání zápočtu BPJ_JI1A a písemné části zkoušky BPJ_JI2A (ústní část zkoušky je nutno vykonat)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
uznání zápočtů BPJ_JI1A, BPJ_JI3A a písemné části zkoušky BPJ_JI2A (ústní část zkoušky je nutno vykonat)
Business English Certificate (BEC) – level Vantage
uznání zápočtu BPJ_JI1A a zkoušky BPJ_JI2A
Business English Certificate (BEC) – level Higher
uznání zápočtů BPJ_JI1A, BPJ_JI3A a zkoušek BPJ_JI2A, BPJ_JI4A
TOEFL
TOEFL / ITP TOEFL (PBT):
nejméně 550 bodů – uznání zápočtu BPJ_JI1A
nejméně 570 bodů – uznání zkoušky BPJ_JI2A (ústní část zkoušky je nutno vykonat)
nejméně 590 bodů – uznání zápočtu BPJ_JI3A
TOEFL (CBT):
nejméně 210 bodů – uznání zápočtu BPJ_JI1A
nejméně 225 bodů – uznání zkoušky BPJ_JI2A (ústní část zkoušky je nutno vykonat)
nejméně 240 bodů – uznání zápočtu BPJ_JI3A
TOEFL (iBT):
nejméně 72 bodů – uznání zápočtu BPJ_JI1A
nejméně 77 bodů – uznání zkoušky BPJ_JI2A (ústní část zkoušky je nutno vykonat)
nejméně 82 bodů – uznání zápočtu BPJ_JI3A

Následující zkoušky nebo část těchto zkoušek lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně garantem předmětu na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.

zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1A
zkouška z anglického jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1A, BPJ_JI3A a zkoušky BPJ_JI2A
uznání zkoušky BPJ_JI4A (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
zkouška z anglického jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1A a zkoušky BPJ_JI2A
zkouška z anglického jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtu BPJ_JI1A a zkoušky BPJ_JI2A
zkouška z anglického jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1A
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru anglický jazyk
uznání zápočtu BPJ_JI1A
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru anglický jazyk
uznání zápočtů BPJ_JI1A, BPJ_JI3A a zkoušky BPJ_JI2A
uznání písemné části zkoušky BPJ_JI4A
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z anglického jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Němčina
Test DaF na úrovni B2 – C1
uznání zápočtu BPJ_JI1N
Goethe – Zertifikat C1
uznání zápočtu BPJ_JI1N
Oberstufe Deutsch C1 (zkouška ÖSD)
uznání zápočtu BPJ_JI1N
Všeobecná státní zkouška
uznání zápočtu BPJ_JI1N
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) s platností do roku 2018 (od 1. 1. 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznání zápočtů BPJ_JI1N a BPJ_JI2N
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) s platností do roku 2018 (od 1. 1. 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznání zápočtů BPJ_JI1N a BPJ_JI2N
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) s platností do roku 2018 (od 1. 1. 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznání zápočtů BPJ_JI1N a BPJ_JI2N
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
uznání zápočtů BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N
uznání zkoušky BPJ_JI4N
Wirtschaftssprache Deutsch C2 (zkouška ÖSD)
uznání zápočtů BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N
uznání zkoušky BPJ_JI4N

Následující zkoušky nebo část těchto zkoušek lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně garantem předmětu na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.

zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1N
zkouška z německého jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N
uznání zkoušky BPJ_JI4N (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
zkouška z německého jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtů BPJ_JI1N a BPJ_JI2N
zkouška z německého jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1N a BPJ_JI2N
zkouška z německého jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1N
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru německý jazyk
uznání zápočtu BPJ_JI1N
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru německý jazyk
uznání zápočtů BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N
uznání písemné části zkoušky BPJ_JI4N
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z německého jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
Francouzština
DFP* Affaires niveau B2
uznání zápočtů BPJ_JI1F a BPJ_JI2F
DFP* Affaires niveau C1
uznání zápočtů BPJ_JI1F, BPJ_JI2F a BPJ_JI3F
uznání zkoušky BPJ_JI4F
DFP* Affaires niveau C2
uznání zápočtů BPJ_JI1F, BPJ_JI2F a BPJ_JI3F
uznání zkoušky BPJ_JI4F
Všeobecná státní zkouška
uznání zápočtu BPJ_JI1F
DALF C1
uznání zápočtů BPJ_JI1F a BPJ_JI2F
DELF Pro B2
uznání zápočtů BPJ_JI1F a BPJ_JI2F

Následující zkoušky nebo část těchto zkoušek lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně garantem předmětu na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.

zkouška z francouzského jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1F, BPJ_JI2F a BPJ_JI3F
uznání zkoušky BPJ_JI4F (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
zkouška z francouzského jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtů BPJ_JI1F a BPJ_JI2F
zkouška z francouzského jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1F a BPJ_JI2F
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru francouzský jazyk
uznání zápočtu BPJ_JI1F
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru francouzský jazyk
uznání zápočtů BPJ_JI1F, BPJ_JI2F a BPJ_JI3F
uznání písemné části zkoušky BPJ_JI4F

*DFP (Diplôme de français profesionnel) diplom vydávaný francouzskou obchodní komorou (Chambre de commerce et d’industrie de Paris)
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z francouzského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
Španělština
Certificado de español de los negocios B2 (zkouška pod záštitou Obchodní komory v Madridu)
uznání zápočtů BPJ_JI1S a BPJ_JI2S
Certificado de español de los negocios C1 (zkouška pod záštitou Obchodní komory v Madridu)
uznání zápočtů BPJ_JI1S, BPJ_JI2S a BPJ_JI3S
uznání zkoušky BPJ_JI2S a BPJ_JI4S
Diploma de español de los negocios C2 (zkouška pod záštitou Obchodní komory v Madridu)
uznání zápočtů BPJ_JI1S, BPJ_JI2S a BPJ_JI3S
uznání zkoušky BPJ_JI2S a BPJ_JI4S
DELE B2
uznání zápočtu BPJ_JI1S
Následující zkoušky nebo část těchto zkoušek lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně garantem předmětu na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1S
zkouška ze španělského jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1S, BPJ_JI2S a BPJ_JI3S
uznání zkoušky BPJ_JI2S a BPJ_JI4S (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
zkouška ze španělského jazyka na ekonomické fakultě jiné vysoké školy (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtů BPJ_JI1S a BPJ_JI2S
zkouška ze španělského jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň C1)
uznání zápočtů BPJ_JI1S a BPJ_JI2S
zkouška ze španělského jazyka na vysoké škole neekonomického směru (lze-li doložit úroveň B2)
uznání zápočtu BPJ_JI1S
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru španělský jazyk
uznání zápočtu BPJ_JI1S
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru španělský jazyk
uznání zápočtů BPJ_JI1S, BPJ_JI2S a BPJ_JI3S
uznání písemné části zkoušky BPJ_JI2S a BPJ_JI4S
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky ze španělského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.