Cizí jazyk v kombinovaném navazujícím magisterském studiu

Studenti oborů navazujícího magisterského studia v kombinované formě si mohou vybrat z nabídky pěti cizích jazyků. Více informací je možno nalézt zde:

Angličtina (kód MKJ_JAJ2)

Němčina (kód MKJ_JNJ2)

Francouzština (kód MKJ_JFJ2)

Španělština (kód MKJ_JSJ2)

Ruština (kód MKJ_JRJ2)

V případě, že má student dostatečnou znalost cizího jazyka a je držitelem jazykového certifikátu, který tuto skutečnost prokazuje, může zažádat o uznání zkoušky (případně její části). Certifikát, který student předkládá, však nesmí být starší 4 let. Bližší informace lze získat na sekretariátu oddělení jazyků. Přehled uznávaných certifikátů pro jednotlivé jazyky je k dispozici zde:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.