Uznávání zkoušek (Jazyk II)

Angličtina
Všeobecná státní zkouška
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
First Certificate in English (FCE)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
Certificate in Advanced English (CAE)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
Certificate of Proficiency in English (CPE)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
Business English Certificate (BEC)- level Vantage, level Higher
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Ab
TOEFL
TOEFL / ITP TOEFL (PBT):
nejméně 550 bodů – zápočet MPJ_JII1Aa
nejméně 570 bodů – písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
TOEFL (CBT):
nejméně 210 bodů – zápočet MPJ_JII1Aa
nejméně 225 bodů – písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
TOEFL (iBT):
nejméně 72 bodů – zápočet MPJ_JII1Aa
nejméně 77 bodů – písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
Zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se zkouška MPJ_JII2Ab (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
Zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, jednosemestrální kurz se zaměřením na obchodní nebo obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
Zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se zkouška MPJ_JII2Ab (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z anglického jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru anglický jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru anglický jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Aa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Ab
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z anglického jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Němčina
Všeobecná státní zkouška
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Goethe-Zertifikat úrovně B2 nebo vyšší
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
TestDaF (B2 – C1)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD) nebo vyšší úroveň
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Oberstufe Deutsch C1 (zkouška ÖSD)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
B2 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B2 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
C1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), C1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Wirtschaftssprache Deutsch C2 (zkouška ÖSD)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Nb
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Nb
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Nb
Zápočet předmětu BPJ_JI2N z ESF MU
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
Zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se zkouška MPJ_JII2Nb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
Zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, jednosemestrální kurz se zaměřením na obchodní nebo obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
Zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se zkouška MPJ_JII2Nb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z německého jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru německý jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru německý jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Na
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Nb
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z německého jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Francouzština
Všeobecná státní zkouška
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Fb
DELF B2 a certifikát B2 z bilingvních gymnázií neekonomického smě­ru
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Fb
DALF C1 a certifikát C1 z bilingvních gymnázií neekonomického smě­ru
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Fb
DELF Pro B2
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Fb
DFP Affaires B2 – C2
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Fb
Zápočet předmětu BPJ_JI2F z ESF MU
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
Zkouška z francouzského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se zkouška MPJ_JII2Fb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z francouzského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Fb
Zkouška z francouzského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, jednosemestrální kurz se zaměřením na obchodní nebo obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
Zkouška z francouzského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se zkouška MPJ_JII2Fb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z francouzského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Fb
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru francouzský jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru francouzský jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Fa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Fb
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z francouzského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Španělština
Všeobecná státní zkouška
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Sb
DELE B2 – C1
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Sb
Certificado de español de los negocios B2 – C1
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Sb
Diploma de español de los negocios C2
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná i ústní část zkoušky MPJ_JII2Sb
Zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se zkouška MPJ_JII2Sb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Sb
Zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, jednosemestrální kurz se zaměřením na obchodní nebo obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
Zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se zkouška MPJ_JII2Sb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška ze španělského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Sb
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru španělský jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru španělský jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Sa
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Sb
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky ze španělského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.
Ruština
Všeobecná státní zkouška
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Rb
TORFL 2 (rus. ТРКИ 2) – B2
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Rb
Zkouška z ruského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se zkouška MPJ_JII2Rb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z ruského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Rb
Zkouška z ruského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň B2, jednosemestrální kurz se zaměřením na obchodní nebo obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
Zkouška z ruského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obchodní jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se zkouška MPJ_JII2Rb (byla-li součástí zkoušky i ústní část, uzná se zkouška celá, jinak se uzná jen její písemná část)
Zkouška z ruského jazyka na jiné fakultě MU nebo jiné VŠ (úroveň C1, jednosemestrální nebo dvousemestrální kurz se zaměřením na obecný jazyk)
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Rb
vysokoškolský diplom z bakalářského studia oboru ruský jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
vysokoškolský diplom z magisterského studia oboru ruský jazyk
uznává se zápočet MPJ_JII1Ra
uznává se písemná část zkoušky MPJ_JII2Rb
 • Jiné získané certifikáty odpovídající úrovně mohou být po posouzení uznány na základě žádosti a podle dosaženého výsledku.
 • Uznány mohou být pouze certifikáty a zkoušky z ruského jazyka na jiné fakultě MU či na jiné vysoké škole, pokud od jejich složení neuplynuly více než čtyři roky.
 • Z důvodu prokazatelné neznalosti studenta v rámci absolvovaných částí výuky je dle čl. 14 odst. 3 Studijního řádu uznání předmětu podmíněno složením rozdílové zkoušky ekvivalentní s řádnou zkouškou.
 • Zkoušku nebo část zkoušky lze uznat pouze v závislosti na výsledku posouzení její úrovně na základě doloženého sylabu předmětu a obsahu a formy zkoušky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.