Nabídka přípravných jazykových kurzů

21. 1. 2022 Lucie Jurková

Oddělení jazyků (OJA) na ESF si vás dovoluje upozornit, že v jarním semestru opět vypisujeme nepovinné jazykové kurzy, které jsou koncipované jako příprava na povinný kurz Jazyka II – pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu.

Kurzy jsou určeny primárně těm, kteří si potřebují zvýšit úroveň znalostí druhého cizího jazyka na požadovanou úroveň B1, popř. B1+, tedy výchozí úroveň kurzu Jazyka II. Výstupní úrovní kurzů Jazyka II je pak B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, jehož znění naleznete zde (popis jednotlivých úrovní viz. kap. 03, str. 24).

Výuku v přípravném kurzu je možno oproti sylabu kurzu po dohodě přizpůsobit (nižší) úrovni skupiny. Kurz je placený, cena za 1 semestr je 1000,- Kč.

Ideální doba pro absolvování kurzu je rok před plánovaným povinným kurzem Jazyka II, tedy nejlépe poslední ročník bakalářského studia. Oba kurzy lze případně navštěvovat současně. Podrobnější informace naleznete zde.

S dotazy se obracejte na sekretariát OJA na ESF (L. Jurková), nebo na garanty kurzů J. Hrbáčkovou (A), P. Sojkovou (N), M. Červenkovou (F), V. Camacho (Š) a M. Ševečkovou (R).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.