Spoj práci
se studiem

Praxe se prolíná celým studiem

Praxe podmínkou přijetí

Praxe podmínkou přijetí

Přijímáme zájemce s pracovními zkušenostmi – požadovaná délka praxe je 12 měsíců.

Obsah studia spojen s profesí

Obsah studia spojen s profesí

Studium je založeno na prakticky orientovaných tutoriálech pod dohledem odborných vyučujících včetně expertů z praxe. Součástí je tak i nižší časová zátěž teroretickou přípravou.

Stáž ve firmě

Stáž ve firmě

Studium zahrnuje povinnou stáž či praxi, kterou můžete absolvovat i u svého zaměstnavatele. Poznatky, které ve studiu získáte, si budete moct ihned ověřit ve vaší každodenní práci.

Závěrečná práce zaměřena na praxi

Závěrečná práce zaměřena na praxi

V závěrečné práci propojíte nabyté znalosti a dovednosti ze studia s vlastními zkušenostmi z práce. Samotná stáž/praxe ve firmě vám pomůže při volbě tématu.

Pro koho je profesní studium?

Předchozí Následující

Pravidla a podmínky přijímacího řízení

Podmínky a termíny k přijímacímu řízení

Termín podání přihlášek 1. 11. 2022 - 28. 2. 2023

V rámci přijímacího řízení jsou pro jednotlivé programy stanoveny následující podmínky přijímací zkoušky:

Analytika byznysových dat

1/  Do 28. 2. 2023 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí, bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Finance, účetnictví a daně

1/ Do 28. 2. 2023 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Management měst a regionů

1/ Do 28. 2. 2023 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Podnikový management

1/ Do 28. 2. 2023 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan může upustit od konání přijímací zkoušky do profesně zaměřených bakalářských studijních programů u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaném Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity:

  1. splnil podmínky stanovené zvláštním programem děkana Ekonomicko-správní fakulty Bakalář na zkoušku, vyhlášeného směrnicí děkana 1/2021. Do své e-přihlášky do 28. 2. 2023 vloží potvrzení o praxi stanovenou programem a výpis zakoupených předmětů skrz Obchodní centrum Masarykovy univerzity, které absolvuje v rozmezí maximálně tří po sobě jdoucích semestrů a ukončí do 30. 6. 2023. 
  2. získal v rámci programu Finanční poradenství – Generali Česká pojišťovna, a. s., nebo Ekonomika a management v obchodě – dm drogerie markt, nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované předměty odpovídající předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku.
  3. získal v rámci akreditovaného programu celoživotního vzdělávání nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované předměty odpovídající předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku.

Účastník celoživotního vzdělávání musí o prominutí přijímací zkoušky požádat do 28. 2. 2023 ve své e-přihlášce.
Pokud se rozhodnete zvolit možnost "prominutí přijímací zkoušky", nebude brán ohled na váš výsledek u TSP a vaše přijetí do studia bude záležet na získání min. 30 kreditů za předměty v programu Bakalář na zkoušku.

Často kladené otázky

1/ Kdy probíhá výuka?
Výuka probíhá ve 4 soustředěních za semestr, vždy v pátek od 12:00 do 19:50 hod + celá sobota.

2/ Kde zjistím termíny výuky?
V harmonogramu akademického roku na webových stránkách fakulty, zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/harmonogramy.

3/ Musí být doložená praxe z určité oblasti?
Ne, nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku.

4/ Může být doložená praxe kratší než 12 měsíců?
Nemůže. Praxe musí být minimálně 12 měsíců, může být splněna ve více zaměstnáních.

5/ K jakému datu se počítá 12 měsíční praxe?
Na dokladu, který vkládáte do přihlášky, už musí být uvedena min. 12 měsíční praxe.

6/ Jaký doklad musím doložit na prokázání praxe?
Jakýkoliv doklad prokazující, že jste min. 12 měsíců pracovali. Nejčastěji to je potvrzení od zaměstnavatele, evidenční list, pokud podnikáte, tak potvrzení o zdanitelných příjmech......atd.

7/ Je studium placené?
Není. Na bakalářské studium máte 3+1 rok zdarma, od této bezplatné doby studia se odečítá odstudovaná doba neúspěšně ukončeného studia. Věk při vyměření poplatků nehraje roli. https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/poplatky-za-studium

8/ Kde najdu seznam předmětů jednotlivých studijních programů?
Ve studijním katalogu na našich webových stránkách zde:https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog

9/ Jak dlouho můžu studovat bakalářské studium?
Bakalářské studium musíte ukončit do dvojnásobku standartní doby studia, tzn., že studium musí být ukončeno do 12 semestrů.

10/ Je studium těžké?
Studium je náročné. Zvlášť pro kombinovanou formu studia, kdy se těžko skloubí rodinný a pracovní život se studiem.

 

 

Co vám profesní studium přinese?

Nejen praktickou alternativu ve vysokoškolském vzdělávání, ale především prostřednictvím hlubšího provázání s aplikační sférou zvýšení uplatnění na trhu práce. Vzhledem k charakteru studia budete méně zatěžováni teoretickou přípravou. Praxi budete moci vykonat u svého zaměstnavatele, která by se v ideálním případě měla stát základním stavebním kamenem pro volbu a následné zpracování závěrečné práce. A nejen to, během studia vás připravíme i na vybrané profesní zkoušky.

Firmy, u kterých můžete absolvovat praxi:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.