Spoj práci
se studiem

Praxe se prolíná celým studiem

Praxe podmínkou přijetí

Praxe podmínkou přijetí

Přijímáme zájemce s pracovními zkušenostmi – požadovaná délka praxe je 12–24 měsíců (podle typu studijního programu).

Obsah studia spojen s profesí

Obsah studia spojen s profesí

Studium je založeno na prakticky orientovaných tutoriálech pod dohledem odborných vyučujících včetně expertů z praxe. Součástí je tak i nižší časová zátěž teroretickou přípravou.

Stáž ve firmě

Stáž ve firmě

Studium zahrnuje povinnou stáž či praxi, kterou můžete absolvovat i u svého zaměstnavatele. Poznatky, které ve studiu získáte, si budete moct ihned ověřit ve vaší každodenní práci.

Závěrečná práce zaměřena na praxi

Závěrečná práce zaměřena na praxi

V závěrečné práci propojíte nabyté znalosti a dovednosti ze studia s vlastními zkušenostmi z práce. Samotná stáž/praxe ve firmě vám pomůže při volbě tématu.

Pro koho je profesní studium?

Předchozí Následující

Co můžete studovat?

Co vám profesní studium přinese?

Nejen praktickou alternativu ve vysokoškolském vzdělávání, ale především prostřednictvím hlubšího provázání s aplikační sférou zvýšení uplatnění na trhu práce. Vzhledem k charakteru studia budete méně zatěžováni teoretickou přípravou. Praxi budete moci vykonat u svého zaměstnavatele, která by se v ideálním případě měla stát základním stavebním kamenem pro volbu a následné zpracování závěrečné práce. A nejen to, během studia vás připravíme i na vybrané profesní zkoušky.

Firmy, u kterých můžete absolvovat praxi:

Pravidla a podmínky přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení jsou pro jednotlivé programy stanoveny následující podmínky přijímací zkoušky:

Termín podání přihlášek do 28. 2. 2021

  • Analytika byznysových dat
  • Finance, účetnictví a daně
  • Management měst a regionů
  • Podnikový management

1/ Do 4. 4. 2021 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem, např. výpisem z ČSSZ, zápočtovým listem, potvrzením od zaměstnavatele atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/
Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

  • Management veřejných služeb

1/ Do 4. 4. 2021 je nutné:

a/
doložit potvrzení o praxi v oblasti tělovýchovy, sportu či souvisejících službách v délce min. 24 měsíců. Praxi prokážete relevantním dokumentem, např. výpisem z ČSSZ nebo zápočtovým listem. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení,

b/
sepsat motivační dopis formou odpovědí na níže uvedené otázky a úkoly přímo do e-přihlášky – rubrika „Doplňující text“. Maximální doporučená délka je 2000 znaků.

Otázky:

1. Z čeho pramení váš zájem o studium oboru management veřejných služeb? Souvisí např. s vaší představou budoucího pracovního uplatnění?
2. Popište, jak a v čem souviselo či souvisí vaše dosavadní profesní uplatnění s tělovýchovou, sportem, zdravým způsobem života apod.
3. Co soudíte o profesionálním sportu?
4. Jaké nové trendy v oblasti volnočasových pohybových aktivit a služeb s nimi spojených očekáváte?

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota a pořadí budou sestaveny podle:
- dosaženého percentilu získaného z TSP (výsledek TSP má váhu 60 %),
- doložením motivačního dopisu (za každé téma motivačního dopisu lze získat 1-3 body, celkem tedy maximálně 12 bodů). Hranice úspěšnosti je 6 bodů (50 %), ohodnocení motivačního dopisu má váhu 40 %
- doložením potvrzení o praxi.

Uchazeči budou seřazeni k přijetí na základě celkového výsledku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.