Spoj práci
se studiem

Praxe se prolíná celým studiem

Praxe podmínkou přijetí

Praxe podmínkou přijetí

Přijímáme zájemce s pracovními zkušenostmi – požadovaná délka praxe je 12–24 měsíců (podle typu studijního programu).

Obsah studia spojen s profesí

Obsah studia spojen s profesí

Studium je založeno na prakticky orientovaných tutoriálech pod dohledem odborných vyučujících včetně expertů z praxe. Součástí je tak i nižší časová zátěž teroretickou přípravou.

Stáž ve firmě

Stáž ve firmě

Studium zahrnuje povinnou stáž či praxi, kterou můžete absolvovat i u svého zaměstnavatele. Poznatky, které ve studiu získáte, si budete moct ihned ověřit ve vaší každodenní práci.

Závěrečná práce zaměřena na praxi

Závěrečná práce zaměřena na praxi

V závěrečné práci propojíte nabyté znalosti a dovednosti ze studia s vlastními zkušenostmi z práce. Samotná stáž/praxe ve firmě vám pomůže při volbě tématu.

Pro koho je profesní studium?

Předchozí Následující

Co můžete studovat?

Pravidla a podmínky přijímacího řízení

Podmínky a termíny k přijímacímu řízení

Termín podání přihlášek 1. 11. 2021 - 28. 2. 2022

TSP se budou konat v termínu – 23. dubna 2022.

V rámci přijímacího řízení jsou pro jednotlivé programy stanoveny následující podmínky přijímací zkoušky:

Analytika byznysových dat

1/  Do 20. 3. 2022 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí, bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Finance, účetnictví a daně

1/ Do 20. 3. 2022 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Management měst a regionů

1/ Do 20. 3. 2022 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Podnikový management

1/ Do 20. 3. 2022 je nutné doložit potvrzení o praxi v jakékoliv oblasti v délce min. 12 měsíců (praxe nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku). Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení.

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky a pořadí uchazeče pro přijetí bude sestaveno na základě pořadí podle dosaženého percentilu získaného z TSP a doložením potvrzení o praxi.

Management veřejných služeb

1/ Do 20. 3. 2022 je nutné:

a/ doložit potvrzení o praxi v oblasti tělovýchovy, sportu či souvisejících službách v délce min. 24 měsíců. Praxi prokážete relevantním dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe, např. potvrzením od zaměstnavatele,  zápočtovým listem, výpisem z ČSSZ, potvrzením o živnosti, atd. Požadované dokumenty je nutné vložit do přílohy v e-přihlášce. Bez doložení požadovaných dokumentů není přihláška kompletní a nesplníte tak podmínky pro přijímací řízení,

b/ sepsat motivační dopis formou odpovědí na níže uvedené otázky a úkoly přímo do e-přihlášky – rubrika „Doplňující text“. Maximální doporučená délka je 2000 znaků.

Otázky:

1. Z čeho pramení váš zájem o studium oboru management veřejných služeb? Souvisí např. s vaší představou budoucího pracovního uplatnění?
2. Popište, jak a v čem souviselo či souvisí vaše dosavadní profesní uplatnění s tělovýchovou, sportem, zdravým způsobem života apod.
3. Co soudíte o profesionálním sportu?
4. Jaké nové trendy v oblasti volnočasových pohybových aktivit a služeb s nimi spojených očekáváte?

2/ Složit písemný Test studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita.

Celková hodnota a pořadí budou sestaveny podle:
- dosaženého percentilu získaného z TSP (výsledek TSP má váhu 60 %),
- doložením motivačního dopisu (za každé téma motivačního dopisu lze získat 1-3 body, celkem tedy maximálně 12 bodů). Hranice úspěšnosti je 6 bodů (50 %), ohodnocení motivačního dopisu má váhu 40 %
- doložením potvrzení o praxi.

Uchazeči budou seřazeni k přijetí na základě celkového výsledku.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan může upustit od konání přijímací zkoušky do profesně zaměřených bakalářských studijních programů u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaném Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity:

  1. splnil podmínky stanovené zvláštním programem děkana Ekonomicko-správní fakulty Bakalář na zkoušku, vyhlášeného směrnicí děkana 1/2021. Do své e-přihlášky do 20. 3. 2022 vloží potvrzení o praxi stanovenou programem a výpis zakoupených předmětů skrz Obchodní centrum Masarykovy univerzity, které absolvuje během jarního semestru 2022 a ukončí do 30. 6. 2022. Přijímací zkouška může být prominuta do programů: Analytika byznysových dat, Finance, účetnictví a daně, Management měst a regionů a Podnikový management;
  2. získal v rámci programu Finanční poradenství – Generali Česká pojišťovna, a. s., nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované předměty odpovídající předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku.

Účastník celoživotního vzdělávání musí o prominutí přijímací zkoušky požádat do 20. 3. 2022 ve své e-přihlášce.
Pokud se rozhodnete zvolit možnost "prominutí přijímací zkoušky", nebudete se moci zúčastnit TSP a vaše přijetí do studia bude záležet na získání min. 30 kreditů za předměty v programu Bakalář na zkoušku.

Často kladené otázky

1/ Kdy probíhá výuka?
Výuka probíhá ve 4 soustředěních za semestr, vždy v pátek od 12:00 do 19:50 hod + celá sobota.

2/ Kde zjistím termíny výuky?
V harmonogramu akademického roku na webových stránkách fakulty, zde: https://www.econ.muni.cz/studenti/harmonogramy.

3/ Musí být doložená praxe z určité oblasti?
Ne, nemusí být z oblasti programu, na který si podáváte přihlášku.

4/ Jaký doklad musím doložit na prokázání praxe?
Jakýkoliv doklad prokazující, že jste min. 12 měsíců pracovali. Nejčastěji to je potvrzení od zaměstnavatele, evidenční list, pokud podnikáte, tak potvrzení o zdanitelných příjmech......atd.

5/ Je studium placené?
Není. Na bakalářské studium máte 3+1 rok zdarma, od této bezplatné doby studia se odečítá odstudovaná doba neúspěšně ukončeného studia.

6/ Kde najdu seznam předmětů jednotlivých studijních programů?
Ve studijním katalogu na našich webových stránkách zde:https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog

 

Co vám profesní studium přinese?

Nejen praktickou alternativu ve vysokoškolském vzdělávání, ale především prostřednictvím hlubšího provázání s aplikační sférou zvýšení uplatnění na trhu práce. Vzhledem k charakteru studia budete méně zatěžováni teoretickou přípravou. Praxi budete moci vykonat u svého zaměstnavatele, která by se v ideálním případě měla stát základním stavebním kamenem pro volbu a následné zpracování závěrečné práce. A nejen to, během studia vás připravíme i na vybrané profesní zkoušky.

Firmy, u kterých můžete absolvovat praxi:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.