Analytika byznysových dat

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Analytika byznysových dat je východiskem! Důležitá je vaše motivace a chuť přemýšlet. S ostatním vám pomůžeme v rámci studia předmětů zaměřených jak na oblast podnikání, managementu a financí, tak na oblast statistického modelování, datových věd a informačních technologií.

Studijní program je profesně orientovaný, tedy je zaměřený prakticky a projektově, a velký význam v něm má praxe.

Za zásadní témata oboru považujeme:

 • Big Data v podnikání a managementu
 • Statistické modelování, predikce, analýza a vizualizace dat
 • Optimalizace obchodních a manažerských procesů
 • Databázové systémy
 • Etika a ochrana dat
 • Porozumění kontextu marketingu, managementu a financí

Je studium programu pro vás?

  Odpovězte si na tyto otázky:
 • Nenaplňuje vás současná práce, ale v práci s daty a technologiemi vidíte i svoji budoucnost?
 • Pracujete v oblasti datových věd, ale schází Vám byznysový kontext?
 • Baví vás kreativně přemýšlet nad byznysovými procesy, ale schází vám znalost analytických nástrojů a jejich kontextu?
 • Stojíte o práci ve vysoce poptávané oblasti?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

„Vidíte svou budoucnost v práci s daty a technologiemi?“

Praxe

V průběhu tříletého studia musíte absolvovat praxi o délce minimálně 12 týdnů. Tu si můžete rozvrhnout do několika bloků tak, abyste v součtu získali celkem 16 kreditů. Její obsahová náplň bude stanovena na začátku příslušného semestru a schválena garantem předmětu Praxe. Doporučujeme praxi zařadit do druhé poloviny studijního plánu tak, aby vhodně doplňovala volbu a zpracování tématu vaší závěrečné práce.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi programu Analytika byznysových dat můžete pracovat na volné noze, založit si vlastní konzultantskou společnost, nebo zaměstnavatelům nabídnout vysoce žádané dovednosti, znalosti a praxi v oblastech propojujících analýzu dat s oblastí podnikání. Uplatníte se tedy především na pozicích analytiků, konzultantů, nebo manažerů se schopností fundovaně propojovat svět byznysu se světem datových věd.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Analytika byznysových dat? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Petra Ráboňová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.