Podnikový management

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 2. 2023.

Co se naučíte

Chcete lépe rozumět svému podnikání nebo svému podniku? Při studiu tohoto programu pochopíte účel a fungování jak podnikatelské sféry, tak zejména podniků, jejich organizační struktury, řízení, ekonomiky a financování. Primární oblastí studia jsou základní manažerské činnosti, zahrnující plánování, organizování, kontrola a vedení lidí a právní stránka podnikání a vedení podniku. Dalšími důležitými oblastmi jsou aspekty obchodních podniků: ekonomika obchodu, internacionalizace obchodu, obchodní logistika; dovednosti týkající se finančního řízení podniku; dovednosti z oblasti marketingu, včetně ovládnutí základních nástrojů: propagace, analýza trhu a segmentace trhu; nebo z oblasti práce s daty: vyhodnocování spotřebitelských preferencí apod. Při studiu klademe důraz na získání praktických dovedností. Vyučovat budou kmenoví zaměstnanci univerzity ve spolupráci s odborníky z praxe. A navíc: mrkněte se níže do záložky praxe.

Náš studijní program vás naučí komunikovat odborným jazykem. Pro všechny studenty programu je společný manažersko-ekonomický základ spolu s jazykovým, právním a finančním minimem. Nad to nabízíme balíčky předmětů zaměřující se např. na obchod, marketing, finanční nebo datovou analýzu. Tyto si student může zcela libovolně kombinovat dle svých potřeb, přičemž rozsah nabídky a svoboda průchodu studiem je bezprecedentní. Záleží jen na vás, kam chcete svou kariéru směřovat!

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete lépe rozumět svému podnikání nebo svému podniku?
  • Chcete se posunout dál nebo výš?
  • Chcete se naučit řešit náročnější problémy, nebo problémy, se kterými se setkáváte, lépe?
  • Chcete dělat lepší rozhodnutí nebo poskytnout lepší podklady svým kolegům a nadřízeným?
  • Chcete dokázat vidět za hranice vaší pracovní pozice?
  • Chcete lépe rozumět kolegům z jiných pozic? Nebo vašemu účetnímu?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak jste si vybrali ten správný studijní program.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

„Chcete dělat lepší rozhodnutí a posunout sebe i firmu dál?“

Praxe

Praxe je velmi důležitou součástí tohoto studia. Povinný rozsah je 12 týdnů, které můžete absolvovat najednou nebo po částech, a to kdykoli během studia – dle vašich možností. Praxi můžete absolvovat i ve vašem stávajícím zaměstnání, bude-li zaměstnavatel souhlasit. Pokud ne, pomůžeme vám s výběrem vhodného podniku. V ideálním případě budete už v rámci praxe pracovat na své kvalifikační práci. Pro lepší představu, vždy na začátku praxe (její části) musí být ve spolupráci s podnikem, garantem předmětu Praxe a pokud možno i vedoucím kvalifikační práce stanovit cíl praxe. To znamená, že bude například definován problém, který pomocí toho, co vám studium nabízí, budete řešit. Na konci praxe podáte zprávu, a podnik ji potvrdí, o tom, jak to šlo (nebo někdy i nešlo).

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/studenti

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se budete snadno a lépe než doposud orientovat především při vedení vlastního podnikání, jako vedoucí retailových jednotek, ve středním stupni řízení (ekonomika, personalistika, odbyt, zásobování), nebo jako asistenti vrcholových řídících pracovníků. V souladu s tím, jak se budete chtít profilovat, si nad manažersko-ekonomický základ můžete volit balíčky předmětů zaměřující se např. na obchod, marketing, finanční nebo datovou analýzu.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Podnikový management? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.