Mimořádné opatření rektora:
Zrušení kontaktní výuky do 15.května

Aktuální informace MU Dopis děkana

Studenti

Studenti

Zaměstnanci

Zaměstnanci

Uchazeči o studium

Uchazeči o studium

Dobrovolná pomoc

Dobrovolná pomoc

Aktuality

 


Studenti

aktualizace k 27. 3. 2020

Studium

Je zrušená opravdu veškerá výuka?

 • je zrušena kontaktní výuka, bezkontaktní výuka běží

Do kdy bude kontaktní výuka zrušená?

 • aktuální rozhodnutí je do 15. 5. 2020
 • vzhledem k současné situaci je vysoce pravděpodobné, že standardní výuka se v tomto semestru nerozběhne

Jak je organizována bezkontaktní výuka?

 • vyučující jsou v kontaktu se svými studenty a domluví se s nimi na náhradní formě výuky (e-learning, apod.) a také přizpůsobí podmínky pro ukončení předmětů aktuální situaci

Jsou možné osobní konzultace?

 • po dobu vyhlášené karantény nejsou osobní konzultace možné
 • podle pokynů vyučujících lze využít videokonference - bližší informace https://www.econ.muni.cz/online_vyuka"

Jak je to s termíny odevzdání závěrečných prací?

 • závěrečné práce se v semestru Jaro 2020 odevzdávájí v termínu  stanoveném Harmonogramem ak. roku pouze v el. podobě v příslušné aplikaci v IS MU
 • v tištěné podobě odevzdají studenti závěrečné práce až v den jejich obhajoby podle pokynů, které budou dle aktuální situace vydány. Veškeré další náležitosti vkládání závěrečných prací do archivu a jejich zveřejňování  proběhne beze změn
 • v případě, že z objektivních důvodů nebude možné odevzdat závěrečnou práci v termínu, bude se na žádost studenta řešit odevzdání individuálně

Jak je to s termíny státních závěrečných zkoušek?

 • v současnosti platí všechny stávající termíny dle harmonogramu

Jaké studijní online zdroje můžu využít?

 

Komerční výuka

Budou probíhat kurzy TSP?

 • NE, kurzy jsou v tento moment zrušeny
 • o změně situace vás budeme informovat emailem
 • pokud máte dotazy, obraťte se na naši kolegyni Anna.Jancikova@econ.muni.cz

Cestování

Jak je to s výjezdy a příjezdy ze zahraničí?

 • od 11.3.2020 platí zákaz všech zahraničních výjezdů a příjezdů studentů, akademiků a zaměstnanců
 • studentům MU v zahraničí je doporučen návrat do České republiky

Jak je to s návratem studentů z Erasmu?

 • studenti zůstávají v režimu ISP (individuální studijní plán) a bude jim umožněno mimořádné zapsání zvolených předmětů
 • studenti se musí hlásit své studijní referentce

Studijní záležitosti

Bude zavřené studijní oddělení?

 • individuální domluva - pouze pro velmi neodkladné záležitosti, které není možné řešit elektronickou cestou (např. převzetí diplomu nebo jiných dokumentů bez elektronické podoby)
 • ve všech ostatních případech kontaktujte svou studijní referentku na e-mailu prezencni@econ.muni.cz a kombinovane@econ.muni.cz
 • aktuální provoz Střediska Teiresiás

Je možné řešit různé studijní záležitosti e-mailem?

 • ANO, a je to preferovaná varianta. Komunikaci je nutné uskutečňovat skrze univerzitní email 

Budou promoce?

 • březnové NE, veškeré akademické obřady jsou do odvolání zrušeny
 • pro zájemce, se náhradní termín březnových promocí bude konat v rámci letních promocí, a to v termínu 22. - 24. 7. 2020
 • pokud budete potřebovat diplom dříve, obdržíte ho na studijním oddělení po ukončení karantény
 • elelektronickou, ani jinou formou nebudou diplomy rozesílány

Budova fakulty, koleje a menza

Bude zavřená budova fakulty?

 • ANO, pro studenty i veřejnost je budova fakulty uzavřená

Jaký je provoz knihovny?


Je v provozu menza?


Jsou v provozu koleje?

 


Zaměstnanci

aktualizace k 29. 3. 2020

Režim práce z domova

Potřebujete pomoc s hlídáním nebo doučováním dětí?

**********

Zaměstnanci oddělení děkanátu, SVI a CIKT budou v maximální možné míře vykonávat práci v režimu homeoffice. Ke komunikaci prosím využívejte především e-mail jednotlivých zaměstnanců, obecné adresy (https://www.econ.muni.cz/o-nas/kontakty) či mobilní telefony.

Užitečné tipy

 • Připojení síťových disků V: a H: z domova - návody na připojení k síťovým diskům z domova.
 • Pro práci z domova můžete využít také úložiště Onedrive, Konference MS Teams a další aplikace O365 – vše najdete v balíku cloudových služeb Microsoft Office 365.
 • Pracujete z domova a přitom hlídáte děti? Tipy, jak vše úspěšně zvládnout najdete zde.  

Informace o provozu oddělení děkanátu

POZOR! Mimořádná opatření se prodlužují 

V souvislosti s mimořádným opatřením rektora bude na dobu od 11. 3. 2020 do 15. 5. 2020 upraven provoz budovy a oddělení děkanátu, CIKT, SVI a Správy budovy.

Provoz budovy je zajištěn pracovníky Správy budovy a vstup je umožněn pouze zaměstnancům, a to v nezbytně nutných případech. Pro studenty a veřejnost je budova uzavřena.

Výpůjčky a služby SVI:

Podatelna:

 • Provoz podatelny je zajištěn 3x týdně, vždy po, st, pá od 9 do 11 hodin.
 • Zajištěno je odeslání pošty, roztřídění dokumentů, v případně “akutních” zásilek budete kontaktováni telefonicky.
 • Příjem pošty je zajištěn kolegy z Informační služby.

Ostatní:

 • Věci určené pro pana děkana zasílejte na ivana.pauliova@econ.muni.cz, v akutních případech kontaktujte tajemníka fakulty.
 • Důležité a užitečné informace týkající se zaměstnanců fakulty zasílejte na marie.krulova@econ.muni.cz, která zajistí jejich zveřejnění na webu/FB/Instagramu.

Aktuální informace k opatřením na MU sledujte také na https://www.muni.cz/koronavirus.

Online výuka

Podívejte se na možnosti online výuky na fakultě! 

Nová webová stránka nabízí shrnutí veškerých nástrojů pro distanční bezkontaktní výuku našich studentů - https://www.econ.muni.cz/online_vyuka.

V případě potíží můžete využít speciální skupinu v Yammeru pro získání podpory.

Další užitečné tipy a informace

 • Pro další e-learningové tipy využijte web is.muni.cz/samostudium.
 • Pro zajištění výukových aktivit jsou dostupné také nástroje integrované v IS MU:
  • Interaktivní osnova pro organizaci výuky a aktivit,
  • Zprostředkování el. studijních materiálů,
  • Odpovědníky neboli elektronické testy pro procvičování či zkoušení,
  • Odevzdávárny pro elektronický sběr vypracovaných úkolů
  • Komunikační nástroje: diskuzní fóra, e-mail, poznámkové bloky
  • Vzájemné hodnocení studentů apod.

Pokud jste s e-learningovými nástroji v ISu doposud nikdy nepracovali, lze využít Průvodce e-learningem, pomocí kterého rychle zprovozníte některé z výše uvedených aktivit: IS > Učitel /Záznamník učitele zvoleného předmětu/ > Studijní materiály: Průvodce e‑learningem

Ke všem e-l. nástrojům je dostupná nápověda https://is.muni.cz/auth/napoveda/elearning/#elearning

Technická podpora je dostupná vzdáleně na adrese etech@fi.muni.cz. E-technik/e-technička, je připraven/připravena Vám s e-learningovými agendami v IS MU pomoci. E-technik ESF - bartos@fi.muni.cz

Informace k projektům

 • Pokud aktuálně řešíte otázky týkající se realizace výzkumných projektů na MUNI, obrátit se můžete také na Odbor výzkumu Rektorátu MU. Kontakty najdete na této stránce.
 • Aktuální informace z oblasti výzkumu a řešení projektů v souvislosti s koronavirem můžete sledovat na nově zřízené stránce zde.
 • O nedávných změnách souvisejících s granty informuje také nejnovější newsletter odboru výzkumu.
 • Informace k zajištění projektové podpory a řešení dopadů vyhlášených omezení na přípravu a realizaci projektů naleznete na https://is.muni.cz/auth/do/econ/soubory/spec_opatreni/Zajisteni_projektove_podpory_mimoradna_opatreni.pdf
 • V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucího Oddělení pro strategii a projektovou podporu Mgr. Bc. Davida Póče, david.poc@econ.muni.cz, tel. +420 737 574 415.

 

GAČR – změna termínu pro podávání návrhů

GAČR na svých stránkách zveřejnil informaci o zrušení vyhlášených soutěží a jejich znovuvyhlášení s novým termínem 4. 5. 2020 (https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/).

Výzva pro LA granty zůstává v platnosti, avšak bude prodloužena lhůta pro podání návrhů, ale pouze u projektů, kde je GAČR v pozici „Lead agency“. Termín prodloužení u projektů, kde je GAČR v pozici „Lead agency“ bude stejný jako u znovuvyhlášených soutěží, tzn. 4. 5. 2020. U projektů LA, kde GAČR vystupuje v pozici partnerské organizace, je potřeba se řídit termíny zahraničních agentur!

Termín pro dodání podkladů od navrhovatelů ke kontrole finanční části do 26.3.2020 zatím zůstává beze změny - kontaktní osobou je Ing. L. Winklerová, Ph.D. z Oddělení pro strategii a projektovou podporu, Lucie.Winklerova@econ.muni.cz. Po kontrole finanční části bude realizována finalizace ISEPu a začne schvalování příslušné průvodky a to způsobem definovaným v pokynech tajemníka ESF MU ze dne 11.3.2020 - uvedeno rovněž níže. Na základě schválení průvodky bude ze strany L. Winklerové odeslán finální projekt formou příslušné datové schrány na GAČR. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat L. Winklerovou

 


Uchazeči o studium

aktualizace k 20. 3. 2020

Test studijních předpokladů

Vzhledem k současné situaci se Masarykova univerzita rozhodla posunout termín Testu studijních předpokladů z 25.–26. 4. na 20. – 21. 6. 2020.

Sledujte prosím průběžně informace ve své e-přihlášce a na webových stránkách MU a webu econ.muni. Kontaktní adresa pro případné dotazy je prihlaska@muni.cz.

 


Dobrovolná pomoc

Masarykova univerzita spustila databázi dobrovolníků, studentů i zaměstnanců, do které se můžete přihlásit a zapojit se tak do dobrovolnických aktivit pomáhajících zvládnout současnou krizi. Více informací najdete na následujícím odkazu https://www.muni.cz/koronavirus#dobrovolnici.
K dobrovolnictví se můžete přihlásit nebo naopak o pomoc požádat přímo na stránce https://munipomaha.cz/.