Aktuální opatření
ECON MUNI
ke COVID-19

Aktuální informace MU Opatření děkana Rozhodnutí rektora

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

 


Studenti

aktualizace k 14. 3. 2022 (Provoz) 

Studenti musí bezodkladně prostřednictvím Informačního systému
1/ oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu,
2/ informovat MU o svém návratu ze zahraničí.

Podle rozhodnutí rektora č. 3/2022 platí zákaz vstupu na MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Výuka probíhá prezenčním způsobem a od pondělí 14. března již nebude platit povinnost nosit ve vnitřních prostorách všech budov MU respirátory.

Studium

Výuka v semestru jaro 2022

MS Teams

 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod

Jaké studijní zdroje můžu využít?

Poplatky za studium
 • poplatky vzniklé před 1. 3. 2020 nejsou novým zákonem nijak dotčeny
 • z tohoto pohledu není důvod zaplacené poplatky vracet či v aktuálně běžících řízeních poplatky snižovat/promíjet bez prokázání vlivu současné mimořádné situace na celkovou dobu studia
 • nezapočtení doby 1. 3. – 31. 8. 2020 se projeví tak, že v příštím zpoplatněném období nebude vyměřen zvýšený poplatek dle (pásma dle čl. 9 Přílohy 2 Statutu MU)

Když nevíte, tápete, potřebujete řešit nastalou situaci, obracejte se:

 • ve věcných záležitostech na garanty předmětů a vyučující
 • ve věcech organizačních na referentky studijního oddělení nebo v záležitostech SZZ na sekretářky oborových kateder
Komerční výuka

Budou probíhat kurzy TSP?

 • ANO, o formě burzu budete informováni pořadatelem
Informace pro slovenské a zahraniční studenty

Je potřeba zohlednit nejen opatření přijatá Vládou ČR, ale také vládou mateřské země studenta. Není v kompetenci univerzity rozhodnout, zda smíte či nesmíte vycestovat.

Kromě webu univerzity doporučujeme sledovat web Vlády ČR, případně vlády vaší země. V České republice vznikl pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví ČR web koronavirus.mzcr.cz.

 

 

Studijní záležitosti

Provoz studijního oddělení


Je možné zaslat revalidační známku na ISIC poštou?

 • Ne, zaslání poštou již není možné 
 • přelepku si vyzvedněte buď osobně, nebo můžete pověřit jinou osobu, která se dostaví na Studijní oddělení s Vaší ISIC kartou. Komunikaci je nutné uskutečňovat skrze univerzitní email. Obracejte se na své studijní referentky.

Vyzvednutí diplomu

 • Diplomy z předchozích absolutorií z roku 2020 (březnových, červnových, zářijových) a z března a června 2021 jsou připraveny k vyzvednutí v úředních hodinách na studijním oddělení. 
 • Promoce pro absolventy leden, únor/2022 se budou konat 15. 3. 2022. Bližší informace zašle Studijní oddělení.
Budova fakulty, koleje a menza

Vstup do budovy fakulty

 • sledujte aktuální opatření na webu muni.cz

Jaký je provoz knihovny?


Je v provozu menza?


Jsou v provozu koleje?

 • aktuální informace o provozu kolejí sledujte v aktualitách na webu skm.muni.cz
Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Zaměstnanci

aktualizace k 15. 3. 2022 (výuka v semestru Jaro 2022)

Provoz Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí univerzitním semaforem. Jeho aktuální barva je bílá. Na základě pravidel uvedených v semaforu a na základě Rozhodnutí rektora č. 3/2022 platí zejména následující podmínky:

1) Provoz na univerzitě není omezen. Řídí se aktuálními opatřeními vlády

2) V budovách MU již není povinné nosit respirátory.

3) Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU. 

4) Zaměstnanci MU mají povinnost bezodkladně oznámit pozitivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, prostřednictvím INET aplikace Prevence covid-19.

 

 

Univerzitní semafor

 • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Budovy jsou otevřené pro studenty, zaměstnance i veřejnost. 
 • Výuka probíhá prezenční formou. (výuka online neprobíhá)
 • Podle rozhodnutí rektora č. 3/2022 platí zákaz vstupu na MU s příznaky virového infekčního onemocnění.
 • Zaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19.
 • Aktuální informace jsou zveřejněny na Koronawebu fakulty.

Testování zaměstnanců

Ukončení plošného testování zaměstnanců bylo stanoveno Vládou ČR na 18. února 2022. Testování zaměstnanců nyní neprobíhá.

Specifické fakultní informace

Přítomnost na pracovišti

Podmínky fungování fakulty určují platná vládní opatření, Rozhodnutí rektora č. 3/2022 a Univerzitní semafor.

 • Přítomnost na pracovišti není omezena.

Informační povinnost zaměstnance / vedoucího

 • Každý zaměstnanec je povinen v interní aplikaci Prevence COVID-19 oznámit vlastní pozitivní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2

Výjezdy z MU (služební cesty apod.):

Výjezd na zahraniční služební cesty se řídí platnými nařízeními, posuzuje ho a schvaluje přímý nadřízený. Povinná je registrace v DROZD

Vstup cizinců na území ČR:

Pravidla vstupu do ČR řídí tzv. „semafor“, který rozděluje země EU do pěti kategorií na základě rizika nákazy a určuje podmínky, za nich je možné z těchto zemí přicestovat do ČR. Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Podmínky pro vstup shrnuje tato matice:

Další podrobnosti týkající se vstupu do ČR najdete na webu Ministerstva vnitra.

 

Provozní doba knihovny


Další informace pro zaměstnance najdete také stránkách MUNI – Informace pro zaměstnance

Výuka v semestru Jaro 2022

 


Výuka v semestru Jaro 2022

 • Výuka se řídí univerzitním semaforem.
 • Výuka probíhá prezenční formou. 
 • Garanti předmětů zodpovídají za to, že veškeré nezbytné změny ve výuce, v organizaci předmětu, v podmínkách ukončení předmětu apod. budou zapsaným studentům oznámeny bez zbytečných odkladů hromadným e-mailem pomocí Informačního systému, případně dalším informačním kanálem obvyklým pro daný předmět a současně budou zaznamenány ve studijních materiálech předmětu v IS („Organizační pokyny“, „Interaktivní osnovy“, případně další). Takto stanovené a oznámené změny a pokyny mají v semestru jaro 2022 vyšší platnost, než informace uvedené v Sylabech předmětu v IS.
 • Studenti jsou povinni se řídit pokyny vyučujících, plnit stanovené úkoly a další studijní povinnosti v termínech stanovených jednotlivými vyučujícími.
 • ZKOUŠKY: probíhají prezenčně

 

MS Teams

 • Nevíte si rady s MS Teams?  ÚVT připravilo podrobný návod.

Online výuka

Veškerá výuka nyní probíhá prezenčně


Zprovozněno je propojení IS a MS Teams. Vytvářet týmy v IS můžete přímo ze Záznamníku učitele předmětu. Nápověda zde.

Možnosti a tipy na distanční výuku v IS najdete zde nebo na webu Online výuka na ESF MU.

Návody k MS Teams jsou k dispozici zde. Podrobný návod připravilo i UVT.

Instruktážní videa pro práci s technikou sledujte na přednáškové sály (učebny P)seminární místnosti (učebny S).

Technická podpora je dostupná na adrese etech@fi.muni.cz nebo bartos@fi.muni.cz (e-technik ESF).

V případě problémů s technikou se obracejte na CIKT - tel. 778 769 631, cikt@econ.muni.cz.


Metodickou podporu k on-line výuce nabízí také CERPEK. Zhlédněte videozáznamy nebo sledujte kanál v MS Stream.


Portál MŠMT týkající se podpory učitelů při distančním vzdělávání.

Informace k projektům

Právní poradna

Právnická fakulta zřídila v souvislosti s aktuální krizí právní poradnu. Studenti a vyučující e-mailem odpovídají na otázky z různých oblastí a na webu nabízí odpovědi na ty nejčastější, které se momentálně ve společnosti často objevují. V případě potřeby můžete poradnu také využít.

 


Uchazeči o studium

aktualizace k 14. 3. 2022

Cestování

Sledujte prosím aktuální informace ohledně cestování do ČR a zpět do SR.

 

 


Dobrovolná pomoc

aktualizace k 3. 5. 2021

Aplikace MUNI pomáhá

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.