Online výuka na ESF MU

Vzhledem k současné situaci s pandemií koronaviru bychom Vám rádi představili možnosti online výuky na ESF MU. Věříme, že Vám některá technologická řešení, která jsou již delší dobu na naší fakultě dostupná, mohou případný dočasný přechod od kontaktní k distanční výuce usnadnit. Vedle toho můžeme tyto okolnosti brát jako prostor k novým příležitostem, inovacím a širšímu využití online prostředí. Vzdálené možnosti učení nám mohou otevřít řadu možností, které se dají později využívat i s návratem prezenční výuky.

Mimo níže popsaná řešení je vítáno cokoli, co vyučující použijí svépomocí a bude to studentům k užitku.

Potřebuji studentům látku prezentovat na dálku (realizace přednášky)

Kdy se to hodí: chcete látku přednášet, aby studenti o nic podstatného nepřišli, a zároveň nepotřebujete, aby studenti na Váš výklad přímo reagovali a chcete využít automaticlého nahrávání přednášek ve Studium On-Line.

Možnosti prezentace látky na dálku

Systém přednášek funguje standardně ve Studium On-Line (SOL) přesně podle rozvrhu v ISu.


Upozornění:

Přednášky streamované skrze CMA musí probíhat striktně podle rozvrhnu! Je tedy nutné se v CMA připojit a odpojit v ten čas, ve který má přednáška probíhat.


Abyste nemuseli být přítomni na fakultě v daném přednáškovém sále a přednášet před prázdným auditoriem, tak je možné se do daného sálu připojit pomocí aplikace Cisco Meeting App (CMA) a přednášet z notebooku odkudkoli.

CMA umožňuje přenášet výklad vyučujícího a jeho prezentaci.

Pokud je v SOLu zapnuté nahrávání, tak bude přednáška standardně automaticky nahrávána. Živé vysílání je zapnuto.

Systém funguje v přednáškových sálech P101, P102, P103, P104, P106, P303, P304, P312, P403 a S309.


Sál P201 není podporován pro tento způsob přednášek.

Stažení, instalace a spuštění CMA

Začněte stažením instalačního souboru programu CMA.

Po stažení instalační soubor otevřete, potvďte souhlas s licenčními podmínkami a klikněte na tlačítko Install.

Po skončení instalace zatrhněte Launch Cisco Meeting Now a potvrďte kliknutím na Finish.

V nově otevřeném okně aplikace CMA klikněte na Sign In.

Jako přihlašovací jméno zadejte UČO@econ.muni.cz, jako heslo zadejte fakultní heslo a klikněte na Sign in. Přihlašovací údaje je možné uložit potvrzením volby Remember me.

Pozn.: V případě, že ve fakultní síti ESF používáte pro připojení k počítači v kanceláři (a k připojení k Webmail) jiné uživatelské jméno než UČO, například Vaše příjmení bez diakritiky, použijte tohle uživatelské jméno.

Je možné, že vás aplikace vyzve k potvrzení důvěryhodnosti certifikátu. V takovém případě klikněte na možnost Advanced settings.

V nově otevřeném okně zatrhněte možnost Trust certificate for future sessions a klikněte na Continue connection.

V případě, že všechny kroky proběhly správně, spustí se vám aplikace Cisco Meeting App.

Více o jejím používání naleznete v dalších částech návodu.

Připojení do požadované místnosti (přednáškového sálu)

Před zahájením streamování přednášky je nutné připojit se do požadované místnosti - přednáškového sálu.

Začnete kliknutím na tlačítko Meet.

V nově otevřeném okně zadejte do vyznačeného pole název přednáškového sálu, do kterého se chcete připojit.

Název přednáškového sálu zadávejte bez prvotního písmene P. V případě P106, zadejte pouze 106 atd. Pokud jste zadali název sálu správně, nabídne se vám sál jako první možnost pro výběr. Pokračujte kliknutím na sál tak, jak ja vyznačeno na obrázku.

Následněte klikněte na Call into P...

Pokud na obrazovce vidíte obraz ze sálu, je připojení do přednáškového sálu hotovo. Obraz z vaší webkamery a zvuk z mikrofonu je v tuto chvíli přenášen do SOL, kde jej mohou studenti sledovat online.

V následujícím návodu je popsáno, jak můžete studentům, kromě videa z webkamery a zvuku z mikrofonu, sdílet do SOL také obraz prezentace.

Sdílení obrazovky (prezentace) studentům

Jak již bylo zmíněno v přechozím kroku, je kromě videa z webkamery a zvuku z mirofonu možné studentům sdílet také obrazovku svého počítače.

Na sdílené obrazovce můžete studentům zobrazit například prezentaci či jiné poznámky, potřebné k výuce.

Sdílení je možné zapnout až poté, co jste připojeni do přednáskového sálu a streamujete, viz předchozí návod.

Sdílení zapnete kliknutím na označený symbol.

Po kliknutí na tlačítko sdílení je možné zvolit, co kokrétně chcete se studenty sdílet.

Pokud používate více než jeden monitor, nabídne vám CMA volbu monitoru, který bude sdílen. Sdílet je ovšem možné i konkrétní aplikaci. V takovém případě je potřeba, aby byla aplikace otevřena - potom vám ji CMA nabídne ke sdílení.

V našem ukázkovém případě byla otevřena aplikace Powerpoint a program CMA nám ji tedy nabízí ke sdílení.

Na následujícím obrázku je názorně ukázáno, jak studenti v SOL vidí vámi sdílenou prezentaci.

Sdílení je možné vypnout kliknutím na tlačítko Stop, vyznačené na obrázku níže.

Po skončení vaší přednášky ukončíte streamování kliknutím na symbol, označený na obrázku níže.

Sdílení obrazu z vaší kamery do hlavního (velkého) okna v SOL

CMA umožňuje měnit rozložení obrazu, který je vysílán do SOL.

Ve velkém okně je možné sdílet obraz prezentace či jiného programu, viz předchozí manuál. V případě zapnutého sdílení prezentace je prezentace sdílená ve velkém okně automaticky a není možné rozložení obrazu měnit.

V případě, že chcete sdílet obraz z kamery do velkého okna, je nutné nejprve vypnout sdílení prezentace či jiného programu a následně změnit rozložení oken v nastavení CMA.


Rozložení je možné změnit následujícím způsobem:

Po vypnutí sdílení prezentace klikněte v levé části CMA na symbol označený růžovou šipkou a následně zvolte možnost Speaker Focus, označený oranžovou šipkou. Nyní je obraz z vaší kamery vysílán do velkého okna v SOL.

Potřebuji se studenty komunikovat v reálném čase (MS Teams)

Kdy se to hodí: Váš předmět má povahu semináře a možnost pružné diskuze v reálném čase je pro Vás zásadní.

Možnosti komunikace se studenty v reálném čase

Komunikaci se studenty v reálném čase je možné realizovat například v aplikaci MS Teams.

Instalace a spuštění MS Teams

MS Teams mohou být na počítači již nainstalovány jako součást MS Office.

Pokud nejsou, začněte stažením instalačního souboru.

Stažený soubor otevřete a potvrďte instalaci (vyžaduje administrátorská oprávnění).

Po skončení instalace je nutné se do aplikace přihlásit.

Jako uživatelské jméno pro přihlášení použijte UČO@muni.cz a klikněte na přihlásit se.

V nově otevřeném okně Jednotného přihlášení se přihlaste stejně, jak jste zvyklí v případě přihlášení do INETu či ISu.

V případě úspěšného přihlášení se vám spustí aplikace MS Teams s přehledem týmu, jichž jste součástí.

Základní nastavení MS Teams (zkušební hovor)

Po přihlášení do MS Teams je vhodné provést základní nastavení.

Do nastavení je možné vstoupit kliknutím na ikonu s vašimi iniciálami, umístěnou v pravém horním rohu aplikace. Následně klikněte na možnost Nastavení.

V nově otevřeném okně nastavení můžete měnit vzhled, chování aplikace a další nastavení.
Nejdůležitější je ovšem zkontrolovat správné nastavení mikrofonu a případně kamery.
Správnost vaší konfigurace si můžete ověřit kliknutím na volbu Uskutečnit zkušební hovor.

Vytvoření týmů ("seminární skupiny")

Nový tým lze vytvořit následujícím postupem:

Začněte kliknutím na tlačítko Připojit se k týmu nebo vytvořit nový tým.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Vytvořit tým.

V nově otevřeném okně zvolte typ týmu. Pro účely vedení semináře je vhodný například typ Třída.

Zvolte jméno týmu a vyplňte upřesňující popis. Jméno týmu by mělo korespondovat se jménem předmětu nebo seminární skupiny. Tlačítko Vytvořit tým pomocí existujícího týmu jako šablony prozatím přeskočte a pokračujte na tlačítko Další.

V dalším kroku lze již zadávat členy týmu: jednotlivé studenty, a nebo lze k týmu doplnit i další vyučující. Členy týmu je možné zadat ručně - po napsání prvních písmen jména, příjmení nebo i O, systém nabízí odpovídající možné osoby z MU, případně je možné studentům poslat odkaz pro přídání se ke skupině nebo kód pro přidání - viz následující část Hromadné přidávání členů týmu. Volbu členů týmu je potřeba ukončit kliknutím na tlačítko Zavřít. Zadávání členů týmu lze provést hned při založení nového týmu, anebo je možné tento krok přeskočit a členy přidávat kdykoliv později. Každému přidanému členu týmu přijde mailem automaticky upozornění.

Hromadné přidávání členů týmu

Jak již bylo zmíněno v přechozí části, členy týmu není nutné vypisovat manuálně, ale je možné je přidávat hromadně.

MS Teams pro tyto účely disponuje dvěma nástroji:

 • odkazem na tým (doporučujeme)
 • kódem týmu

Přidání členů týmu pomocí odkazu na tým

Začněte kliknutím na tři tečky vedle názvu vašeho týmu a následně klikněte na Získat odkaz na tým.

V nově otevřeném okně si můžete zkopírovat vygenerovaný odkaz pro přidání se k vašemu týmu, který následně můžete studentům nasdílet. Vhodným nástrojem pro nasdílení je například hromadný e-mail v ISu.

Nevýhodou výše zmíněného způsobu hromadného přidávání je skutečnost, že členy týmu musíte schvalovat. Více o schvalování v následujícím kroku.

Výhodou je větší kontrola nad členy vašeho týmu.

Schvalování členů týmu je možné provést ve Správě týmu, v kategorii Žádosti čekající na vyřízení.

Členy je možné schvalovat jednotlivě, kliknutím na tlačítko Přijmout vedle jména člena, jež se chce do týmu přidat. Další možností je přijmout hromadně všechny žádosti o vstup do týmu, kliknutím na tlačítko Přijmout všechny.Přidání členů týmu pomocí kódu týmu

Stejně jako v předchozím způsobu začněte kliknutím na tři tečky vedle jména Vašeho týmu a následně klikněte na možnost Správa týmu.

V nově otevřeném okně vyberte možnost Nastavení, následně klikněte na Kód týmu a na Generovat.

Po kliknutí na Generovat vám aplikace vygeneruje unikátní kód, který můžete stejně jako u odkazu nasdílet svým studentům.

Výhodou metody přidávání členů pomocí Kódu je skutečnost, že není nutné členy po použití Kódu schvalovat, ale jsou do týmu přidání automaticky.

Nevýhodou je v tomto případě skutečnost, že pokud dojde k úniku Kódu vašeho týmu, tak ztrácíte kontrolu nad tím, kdo se do týmu může přidat!

Práce s týmem - studijní materiály, plánování schůzek

Po naplnění členů lze s týmem již pracovat.

Lze sem kopírovat studijní materiály, je možné zde vytvořit společný poznámkový blok, zapojit se do chatu mezi členy týmu a hlavně je možné pořádat výukové semináře prostřednictvím video schůzek.

Volba základních funkcí v programu MS Teams je možná pomocí lišt na levé, horní nebo spodní straně aplikace.

Zahájit výuku je možné kliknutím na ikonku kamery na spodní liště. Učitel může zvolit okamžité zahájení výuky – tlačítkem Sejít se hned. Studenti potom mají možnost se k probíhající „schůzce“ postupně připojovat.

Další možností je naplánovat vyučování dopředu – tlačítko Naplánovat schůzku.

Zde může vyučující definovat název akce, pozvat účastníky schůzky, naplánovat čas, popřípadě opakování akce a doplnit upřesňující podrobnosti. Naplánovanou schůzku nezapomeňte uložit tlačítkem Poslat. V případě vyplnění povinných účastníků, budou uvedené osoby o akci automaticky informovány mailem. Také v jejich Outlook kalendáři v nástrojích Office 365 bude o táto akci uskutečněn záznam.

Probíhající schůzku lze ovládat pomocí nástrojů, které se při pohybu myši objevují ve spodní části obrazovky.

Vysvětlivky zleva doprava:

 • doba trvání schůzky
 • každý účastník má možnost vypnout svoji kameru
 • každý účastník má možnost vypnout svůj mikrofon. Je vhodné, aby si studenti svůj mikrofon vždy vypínali (pokud zrovna nechtějí s vyučujícím diskutovat), aby náhodné zvuky na pozadí nerušily výklad vyučujího.
 • vyučující může studentům namísto obrazu ze své kamery promítat libovolnou aplikaci ze své plochy
 • další funkce – např. možnost rozostření pozadí, spuštění nahrávání schůzky, aj.
 • spuštění chatu
 • zobrazení připojených účastníků
 • odpojení od schůzky
Záznam schůzky

V průběhu schůzky je možné spustit záznam této schůzky. Veškeré záznamy jsou po skončení schůzky uloženy zde. Přístup k uloženému záznamu mají ve výchozím nastavení pouze účastníci schůzky.

Ve výchozím nastavení schůzky je možnost zapnout záznam dostupná pro všechny účastníky schůzky. Pokud si nepřejete, aby například studenti účastnící se schůzky měli možnost pořídit záznam, postupujte podle návodů popsaného na dalších řádcích.

Po vytvoření schůzky přijde všem účastníkům (včetně vlastníka) této schůzky informační e-mail. V dolní části tohoto e-mailu klikněte na Meeting options.

V nově otevřeném okně webového prohlížeče je následně možné upravit nastavení schůzky. Možnost vytvořit záznam je možné nastavit změnou volby "Who can present?". Přepnutím na možnost Only me a uložením budete mít možnost vytvořit záznam pouze vy.

Pozn.: V současnosti bohužel není možné použít možnost Specific people a nadefinovat konkrétní účastníky schůzky, kteří budou mít také práva záznam spustit. Je tedy možné pouze nastavení Only me a Everyone.

Potřebuji studentům nasdílet materiály pro samostudium

Kdy se to hodí: máte k dispozici nebo můžete zajistit studijní materiály, ze kterých si studenti mohou probíranou látku sami nastudovat (naskenované články, vlastní studijní texty, prezentace s poznámkami, výuková videa apod.).

Možnosti sdílení materiálů pro samostudium

Pokud si nechcete věci zbytečně komplikovat a Váš předmět je založený spíše na jednosměrném předávání znalostí, nikoliv na diskuzi, můžete studentům jednoduše nasdílet studijní materiály.

 • pro nasdílení materiálů studentům využívejte primárně interaktivní osnovy současných kurzů v IS MU a studijní materiály v nich zveřejněte (interaktivní osnovy v IS MU)
 • další možností je využít cloudovém úložiště a studentům je nasdílejte (využít můžete například univerzitní OneDrive)

Potřebuji na nasdílené studijní materiály navázat diskuzi se studenty

Kdy se to hodí: nasdíleli jste studentům materiály k samostudiu a chcete jim dát možnost o probírané látce dále diskutovat či položit upřesňující otázky.

Možnosti online diskuze se studenty

Navázanou diskuzi můžete realizovat pomocí aplikací pro asynchronní komunikaci. Nejsnazší, byť rozhodně ne nejvhodnější možností je použít běžný e-mail. Vhodnější možností je např. chatovací kanál v MS Teams.

Přehlednější variantou je využití diskuzního fóra. Přímo v IS MU můžete využít předmětové diskuze, které jsou již předpřipravené pro každý vyučovaný předmět.

Další videokonferenční nástroje (Zoom a Webex)

Informace o možnostech využití nástrojů Zoom a Webex

Sdružení CESNET zajistilo plné licence na videokonferenční systém Zoom. Pro Masarykovu univerzitu je k dispozici 250 licencí. Bližší informace.

Dále nám společnost CISCO poskytla 300 plných licencí na systém Webex, zahrnující jednak Webex Meetings pro videokonference, jednak Webex Events určený pro webináře s vysokými počty sledujících, a to do 17. 6. 2020. Bližší informace.

Přehlednou stránku o nástrojích přednášky/semináře/konzultace online najdete v katalogu IT služeb MU, kompletní přehled nástrojů pro distanční výuku v IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.