MU přechází od 22. listopadu do žlutého semaforu

Na základě zhoršující se epidemické situace doporučil Krizový výbor Masarykovy univerzity zavedení opatření, která jsou popsaná ve žlutém semaforu. Platit začnou v pondělí 22. listopadu.

12. 11. 2021 Gabriela Peringerová

Bez popisku

Masarykova univerzita o připravovaných opatřeních informuje už nyní, aby se studenti a zaměstnanci MU mohli s předstihem na změny připravit.

Podmínky provozu a výuky na Masarykově univerzitě se budou řídit nejen žlutým eskalačním semaforem, ale především aktuálními vládními opatřeními. Dojde, až na výjimky, k omezení vstupu veřejnosti do budov univerzity.

V souladu s platnou legislativou bude i nadále platit povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Také výuka bude probíhat v souladu s opatřeními vlády. Přednášky, kterých se účastní více než 150 osob, se budou konat distanční, případně hybridní formou. S rozestupy 1,5 metru a s ochranou dýchacích cest bude možné skládat zkoušky prezenčně, toto nařízení bude platit i pro další formy ukončení předmětu.

Knihovny budou pro veřejnost uzavřeny. Masarykova univerzita doporučuje využít systému distanční výpůjčky, podle rozhodnutí vedení jednotlivých fakult a za dodržení platné legislativy mohou být umožněny i prezenční výpůjčky.

Návštěvníci počítačových učeben a sportovišť, vnitřních i vnějších, budou mít za povinnost prokazovat se u vstupu pomocí systému O-N-T. Provoz těchto učeben a sportovišť se bude řídit platnou legislativou, stejně tak jako provoz v menzách a na kolejích.

Univerzita zruší akce nesouvisející s její hlavní činností, například oslavy a ceremonie. Pořádání akcí souvisejících s její hlavní činností, konference, semináře, symposia, upravují omezení pro vstup v počtu osob a v kontrole O-N-T, která popisuje žlutý semafor. Konání promocí ani imatrikulací nebudou doporučena, kromě již naplánovaných docentských promocí, opět za dodržení všech platných opatření.

(Text převzat z em.muni.cz)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.