Ing. Miloš Fišar, Ph.D.

Senior Scientist a lab manager, Wirtschaftsuniversität Wien

Miloš Fišar absolvoval v roce 2018 v doktorském studijním oboru Veřejná ekonomie.

Pracuje na postdoktorandské výzkumné pozici na Wirtschaftsuniversität Wien spojené se správou čtyř laboratoří experimentální ekonomie v rámci Competence Center for Experimental Research. V rámci své pracovní náplně se věnuje jak svým vlastním výzkumným projektům, tak zabezpečuje chod laboratoří a poskytuje podporu jiným experimentálním výzkumným projektům z technické, administrativní, nebo finanční stránky. 

Mgr. Zuzana Gric, Ph.D.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Senior Research Analyst, Česká národní banka

Zuzana Gric absolvovala v roce 2020 v doktorském studijním programu Finance.

Pracuje jako analytička pro Českou národní banku, kdy hlavní náplň její práce spočívá ve vedení a provádění výzkumu v oblasti finanční stability, včetně stanovení strategií a střednědobých, případně dlouhodobých koncepcí.

Ing. Tomáš Houška, Ph.D.

Senior Vice President, AlixPartners

Tomáš Houška absolvoval v roce 2015 v doktorském studijním oboru Hospodářská politika.

Pracuje ve společnosti AlixPartners, kde hlavní náplň jeho práce spočívá v pomoci klientům s řešením otázek a problémů z oblasti hospodářské soutěže pomocí ekonomických analýz. I když jsou pravidla pro ochranu hospodářské soutěže ukotvena v samostatném zákoně, často se jedná o ekonomické problémy, u nichž pomáhá určit, zda prezentované právní argumenty odporují ekonomickým principům, popřípadě  za kterých ekonomických podmínek jsou platné.

Ing. Michal Jablonka, Ph.D.

Partner, Limerock Advisory

Michal Jablonka absolvoval v roce 2010 v doktorském studijním oboru Podniková ekonomika a management.

Je zakládajícím partnerem společnosti Limerock Advisory, která se věnuje transakčnímu poradenství a správě fondů rizikového kapitálu.

Ing. Anida Krajina, Ph.D.

Digital marketing specialist, Optiweb, d.o.o.

Anida Krajina graduated in 2018 in doctoral study field of Business Economy and Management.

She works as a digital marketing specialist in Optiweb, where she takes care of strategic planning, setting up, managing and optimizing digital marketing campaigns for smaller and larger companies in Slovenia and abroad. During managing and optimization, her job also includes thorough advertising data analysis. By making sense of the data, they decide on the next steps and thus build their clients' digital presence.

Ing. Adam Pápai, Ph.D.

Vedoucí oddělení analýz vývoje ekonomiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Adam Pápai absolvoval v roce 2017 v doktorském studijním oboru Ekonomie.

Pracuje jako analytik pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, kdy jeho pracovní náplň zahrnuje vedení malého týmu, který připravuje Analýzy vývoje ekonomiky ČR, analytické podklady a stanoviska pro potřeby ministra a další ekonomické a statistické materiály pro ministerstvo. V posledním roce jeho oddělení sehrálo klíčovou roli při tvorbě Národního plánu obnovy.

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., M.Sc.

Výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies

Michal Plaček absolvoval v roce 2016 v doktorském studijním oboru Veřejná ekonomie.

Pracuje především jako výzkumný pracovník na katedře veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a dále na Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies. Ve svém výzkumu se zaměřuje na téma působení protichůdných akontabilit v systémech veřejného zadávání. Spíše jako hobby potom řeší témata z oblasti ekonomie ochrany kulturního dědictví.

Ing. Václav Rederer, Ph.D.

Vedoucí oddělení cenotvorby a obchodních analýz, generální ředitelství Českých drah

Václav Rederer absolvoval v roce 2018 v doktorském studijním oboru Hospodářská politika.

Pracuje jako vedoucí oddělení cenotvorby a obchodních analýz pro generální ředitelství Českých drah, kde jeho pracovní náplň spočívá v provádění cenotvorby ve vnitrostátní a mezinárodní osobní železniční dopravě, řízení koncepce rozvoje tarifních nabídek a vytváření metodického rámce pro přepravní a ekonomické analýzy.

Ing. David Rozumek, Ph.D.

Seniorní expert, Mezinárodní měnový fond

David Rozumek absolvoval v roce 2013 v doktorském studijním oboru Finance.

Pracuje v ústředí Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu, kde se coby seniorní expert věnuje bankovnímu sektoru.

Ing. Petr Šašinka, Ph.D.

Vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce, Magistrát města Brna

Petr Šašinka absolvoval v roce 2019 v doktorském studijním oboru Veřejná ekonomie.

Pracuje jako vedoucí oddělení ITI a metropolitní spolupráce pro Magistrát města Brna, kde zodpovídá za nastavení dlouhodobého strategického rozvoje území Brněnské metropolitní oblasti včetně možností její institucionalizace.

Vladimir Tiutiuriukov, Ph.D.

Associate Professor, School of Politics and Governance at HSE University

Vladimir Tiutiuriukov graduated in 2017 in doctoral study field of Public Economics.

He works as an Associate Professor, School of Politics and Governance at HSE University where he focuses on research, consulting and teaching in Public Finance with the focus on  taxation, accounting and control.

Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Vrchní analytik, Česká národní banka

Stanislav Tvrz absolvoval v roce 2017 v doktorském studijním oboru Hospodářská politika.

Pracuje jako vrchní analytik na referátu střednědobé predikce a modelování, odboru makroekonomických prognóz a sekci měnové v České národní bance, kde hlavní náplň jeho práce představuje příprava a koordinace analýz a prognóz – zejména ve střednědobém a dlouhodobém výhledu s využitím jádrového predikčního modelu. Dále je to rozvoj analytických nástrojů, řešení výzkumných projektů a zastupování ČNB v rámci mezinárodní spolupráce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.