SZZ na Katedře regionální ekonomie a správy

Aktuální termíny a přihlášení ke SZZ:  viz Harmonogram akademického roku

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské prezenční i kombinované studium program  Regionální rozvoj a cestovní ruch (řádný i opravný termín) se uskuteční v termínu dle Harmonogramu ak. r. pro podzimní kolo SZZ a pro magisterské prezenční i kombinované studium program Regionální rozvoj - specializace Projektový management a Cestovní ruch (řádný i opravný termín) se uskuteční dne 2. září 2022 (platí pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt).

Průběh zkoušky

Státní závěrečná zkouška se sestává z obhajoby závěrečné práce a z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec bude dán výčtem povinných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu. Seznam těchto předmětů naleznete níže. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

Průběh magisterské a bakalářské SZZ: SZZ začíná obhajobou DP (BP), která má tyto části – úvodní vstup studenta (prezentace práce v PowerPointu maximálně 15 minut, doporučujeme vyzkoušet nanečisto, překročení času není možné), čtení posudků, reakce studenta (obhajoba) a diskuse, celá obhajoba trvá cca 30 minut. Poté následuje odborná rozprava (cca 15 minut). Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky může v jednotlivých případech rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení výše uvedených časových limitů, bude-li to vzhledem k průběhu zkoušky nezbytné nebo účelné. Výsledek SZZ je sdělen všem hromadně až na konci dne!

Seznam předmětů k SZZ dle programu a typu studia
Bakalářský studijní program (prezenční/kombinované):

Program B-RRCR Regionální rozvoj a cestovní ruch

* bude zohledněna šablona průchodu studiem

Navazující magisterský studijní program (prezenční/kombinované):

Program N-RR Regionální rozvoj (společná část)

specializace Projektový management

specializace Cestovní ruch

 

Bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Termín pro následující kolo SZZ: 

program Regionální rozvoj a cestovní ruch

  • Rozpis studentů / harmonogram
Magisterské studium (prezenční i kombinované)

Termín pro následující kolo SZZ: 2. 9. 2022
(platí pro studenty, kteří v jarním semestru absolvují zahraniční pobyt)

program Regionální rozvoj - specializace Projektový management a Cestovní ruch

  • Rozpis studentů / harmonogram
Harmonogram SZZ

Rozpis pro bakalářské i magisterské SZZ zatím není zveřejněn. V případě, že v něm Vaše jméno chybí a byl(-a) jste na termín přihlášen(-a), informujte nás o tom bezodkladně e-mailem. Stejně v případě, že v seznamu figurujete a termínu se zúčastnit nehodláte. V souladu se SZŘ MU je zveřejněno též složení státnicových komisí.

Důležité! Sledujte harmonogram průběžně do poslední chvíle, aktualizujeme jej při každé známé změně!!

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.