Katedra regionální ekonomie a správy

pořádá

XXIV. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

23.-25. června 2021

hotel Rakovec, Brněnská přehrada

Více o místu konference

Načítám mapu…

Tematické zaměření

Kolokvium představuje platformu pro setkání odborníků z ekonomických a příbuzných společenských věd, kteří se zabývají aktuálními tématy výzkumu evropských regionů, a to zejména českých a slovenských. Regiony jsou chápány jako územní jednotky mezi státem a obcí, z čehož se odvíjí potřebnost specifického přístupu k uchopení jejich problémů. S ohledem na to se kolokvium tematicky zaměřuje na:

  • regionální disparity a jejich řešení v kontextu regionální politiky, 
  • tvorbu a implementaci veřejných politik v obcích, městech a regionech,
  • hodnocení ekonomického, inovačního a znalostního potenciálu českých, slovenských a evropských regionů,
  • projektový management cílený na ekonomický a sociální rozvoj území,
  • prostorové aspekty dopravy, cestovního ruchu, obyvatelstva, podnikatelského a životního prostředí. 
Jednací jazyky

čeština, slovenština, angličtina

Registrace

do 11. 4. 2021

Sborník

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který vyjde v elektronické podobě a bude publikován na stránkách kolokvia.
Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Clarivate Analytics (Web of Science). Sborníky z let 2010 až 2019 byly do této databáze úspěšně zařazeny. Sborník z roku 2020 je v hodnocení.

Kontakt

Katedra regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
E-mail: kolokvium@econ.muni.cz
Tel.: 549 49 4987

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.