Katedra regionální ekonomie a správy

pořádá

XXIII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

Vážení kolegové, milí přátelé a příznivci regionálních věd,
ač velmi neradi, musíme vám bohužel oznámit, že aktuální výskyt koronaviru negativně ovlivní i realizaci letošního Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Naše osobní setkání jsme nuceni zrušit. Jak už jsme ale dříve avizovali, chceme i přesto zachovat myšlenku kolokvia. V naší dlouholeté tradici budeme pokračovat alespoň prostřednictvím vydání konferenčního sborníku.
V současné době proto ukončujeme registraci na kolokvium. Pokud jste již na konferenci přihlášeni, prosíme, abyste neplatili konferenční poplatek. Připravujeme spuštění nové registrace se symbolickým konferenčním poplatkem. V momentálních komplikovaných podmínkách a přetížení kapacity našeho Obchodního centra nám to ale chvíli potrvá. Jakmile bude nová registrace zahájena, budeme vás informovat.
Počítáme také s prodloužením termínu na předložení konferenčních článků. Podrobnosti připravujeme.

Děkujeme za pochopení a zachování přízně. Budeme se o to více těšit na osobní setkání v příští roce.

Tým organizátorů kolokvia

Dne 20. 3. 2020

Tematické zaměření

Kolokvium představuje platformu pro setkání odborníků z ekonomických a příbuzných společenských věd, kteří se zabývají aktuálními tématy výzkumu evropských regionů, a to zejména českých a slovenských. Regiony jsou chápány jako územní jednotky mezi státem a obcí, z čehož se odvíjí potřebnost specifického přístupu k uchopení jejich problémů. S ohledem na to se kolokvium tematicky zaměřuje na:

  • regionální disparity a jejich řešení v kontextu regionální politiky, 
  • tvorbu a implementaci veřejných politik v obcích, městech a regionech,
  • hodnocení ekonomického, inovačního a znalostního potenciálu českých, slovenských a evropských regionů,
  • projektový management cílený na ekonomický a sociální rozvoj území,
  • prostorové aspekty dopravy, cestovního ruchu, obyvatelstva, podnikatelského a životního prostředí. 
Jednací jazyky

čeština, slovenština, angličtina

Registrace

1. 4. - 30. 4. 2020

Sborník

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který vyjde v elektronické podobě a bude publikován na stránkách kolokvia. Plánovaný termín vydání je léto 2020.
Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Clarivate Analytics (Web of Science). Sborníky z let 2010 až 2017 byly do této databáze úspěšně zařazeny. Sborníky 2018 a 2019 jsou v hodnocení.

Kontakt

Katedra regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
E-mail: kolokvium@econ.muni.cz
Tel.: 549 49 4987