Vážení přátelé regionálních věd, děkujeme vám za dosavadní přízeň. V roce 2024 se Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách neuskuteční. Těšíme se na setkání při jiných příležitostech.

     

Katedra regionální ekonomie a správy

pořádá

XXVI. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

14.-16. června 2023

hotel Kraví Hora, Bořetice

Bez popisku

Načítám mapu…

26 TÉMAT 26. KOLOKVIA

Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách představuje platformu pro setkání odborníků z ekonomických a příbuzných společenských věd, kteří se zabývají aktuálními tématy výzkumu evropských regionů, mikroregionů a měst. Předmětem prezentovaného výzkumu jsou územní jednotky menší než stát, z čehož se odvíjí potřebnost specifického přístupu k uchopení jejich problémů. S ohledem na to patří mezi témata kolokvia:

 1. Metody v regionálním výzkumu a analýza prostorových dat
 2. Regionální disparity, konvergence, divergence
 3. Konkurenceschopnost regionů, posilování ekonomického a sociálního rozvoje
 4. Rozvoj podnikání v regionech, podnikatelské prostředí a investiční atraktivita regionů
 5. Regionální inovační systémy, tvorba a šíření inovací v regionech
 6. Znalostní toky, spolupráce, sítě, klastry a networking v území
 7. Mobilita výrobních faktorů
 8. Bydlení a trh nemovitostí
 9. Demografická situace a populační změny
 10. Regionální zaměstnanost a nezaměstnanost
 11. Sociální dimenze místní ekonomiky
 12. Neziskové organizace v lokálním prostředí
 13. Staré průmyslové a uhelné regiony
 14. Rozvoj venkova
 15. Regenerace brownfields
 16. Teritoriální marketing
 17. Destinační marketing a management, cestovatelské chování a poptávka
 18. Doprava a dostupnost regionů
 19. Regionální a municipální infrastruktura
 20. Regionální politika a územní soudržnost
 21. Place-based přístup k politikám
 22. Hospodaření a rozvoj územně samosprávných celků
 23. Strategické a prostorové plánování, rozvojové projekty
 24. Smart a green city
 25. Udržitelný rozvoj a kvalita života
 26. Zelená a digitální tranzice v regionech
Bez popisku
JEDNACÍ JAZYKY

čeština, slovenština, angličtina

REGISTRACE

1. 2. - 10. 4. 2023

ČLÁNKY

do 10. 4. 2023

SBORNÍK

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který vyjde v elektronické podobě a bude publikován na stránkách kolokvia.
Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Clarivate Analytics (Web of Science). Sborníky z let 2010 až 2019 byly do této databáze úspěšně zařazeny. Sborníky z let 2020 a 2022 jsou v hodnocení.

KONTAKT

Katedra regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
E-mail: kolokvium@econ.muni.cz
Tel.: 549 49 4987

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.