Katedra regionální ekonomie a správy

pořádá

XXIII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

Vážení přátelé regionálních věd,

v roce 2020 nám kvůli šíření nemoci Covid-19  bohužel nebylo dopřáno setkat se osobně a diskutovat současné otázky z oblasti regionálních věd i z dalších oblastí naší akademické práce. Nesmírně si vážíme toho, že jste vyslyšeli naši výzvu a zúčastnili se konference, která se uskutečnila pouze korespondenční formou. A tak se i letos můžeme těšit z inspirativních myšlenek. Nechybí obvyklá témata ani tradiční autoři a k naší velké radosti zde naleznete i nová témata autorů, kteří se kolokvia dosud neúčastnili. Publikovaný sborník je nyní k dispozici zde.

Těšíme se na viděnou v lepších časech, opět někde na jižní Moravě v červnu 2021.

Tým organizátorů kolokvia

Tematické zaměření

Kolokvium představuje platformu pro setkání odborníků z ekonomických a příbuzných společenských věd, kteří se zabývají aktuálními tématy výzkumu evropských regionů, a to zejména českých a slovenských. Regiony jsou chápány jako územní jednotky mezi státem a obcí, z čehož se odvíjí potřebnost specifického přístupu k uchopení jejich problémů. S ohledem na to se kolokvium tematicky zaměřuje na:

  • regionální disparity a jejich řešení v kontextu regionální politiky, 
  • tvorbu a implementaci veřejných politik v obcích, městech a regionech,
  • hodnocení ekonomického, inovačního a znalostního potenciálu českých, slovenských a evropských regionů,
  • projektový management cílený na ekonomický a sociální rozvoj území,
  • prostorové aspekty dopravy, cestovního ruchu, obyvatelstva, podnikatelského a životního prostředí. 
Jednací jazyky

čeština, slovenština, angličtina

Registrace

9. 4. – 30. 4. 2020

Sborník

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který vyjde v elektronické podobě a bude publikován na stránkách kolokvia. Plánovaný termín vydání je léto 2020.
Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Clarivate Analytics (Web of Science). Sborníky z let 2010 až 2017 byly do této databáze úspěšně zařazeny. Sborníky 2018 a 2019 jsou v hodnocení.

Kontakt

Katedra regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
E-mail: kolokvium@econ.muni.cz
Tel.: 549 49 4987