Katedra regionální ekonomie a správy

Vás srdečně zve na

XXI. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

13.–15. června 2018

Kurdějov, hotel Kurdějov

(mapa)

Tematické zaměření

Kolokvium představuje platformu pro setkání odborníků zabývajících se aktuálními tématy zkoumání evropských regionů, a to zejména českých a slovenských. Regiony jsou chápány jako územní jednotky mezi státem a obcí, z čehož se odvíjí potřebnost specifického přístupu k uchopení jejich problémů. V tomto smyslu se kolokvium tematicky zaměřuje na:

  • otázky řešení regionálních disparit v kontextu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti,
  • dopady aktivit institucí veřejné správy v oblasti implementace veřejných politik v obcích, městech a regionech, 
  • hodnocení ekonomického, inovačního a znalostního potenciálu českých, slovenských a evropských regionů, 
  • prostorové aspekty dopravy, cestovního ruchu, obyvatelstva, podnikatelského a životního prostředí. 

Jednací jazyky

čeština, slovenština, angličtina

Registrace

Přihlašování probíhá prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity od 15. 1. do 25. 3. 2018.

Sborník

Výstupem kolokvia bude recenzovaný sborník s ISBN, který vyjde v elektronické podobě na CD-ROM a bude publikován na stránkách kolokvia. Účastníkům bude sborník předán na kolokviu.
Sborník bude předložen k posouzení do Conference Proceedings Citation Index (CPCI) společnosti Clarivate Analytics (Web of Science). Sborníky z let 2010 až 2017 byly do této databáze úspěšně zařazeny.

O kolokviu

Pozvánka ve formátu pdf

Konferenční report o historii kolokvia.

 V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu: kolokvium@econ.muni.cz

E-mail: kolokvium@econ­.muni.cz Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno. Tel.: 549 49 4987, Fax: 549 49 1720

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.