Informace o praxích na KRES

Informace pro studenty bakalářského studia

Tyto informace se týkají studentů prezenčního bakalářského studia (příp. studentů kombinovaného bakalářského studia).

Praxe je ohodnocena 5 kredity. Celková délka praxe je minimálně 15 pracovních dní, tedy 120 hod. Požadavky k zápočtu a potřebné formuláře jsou dostupné ve studijních materiálech předmětu BPR_OPRA.

Aktuálně nabízíme místa pro praxi v těchto organizacích:

1) Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

www.ccrjm.cz

destinační společnost pro turistický region Jižní Morava

Praxe: tvorba databází, korektury cizojazyčných textů, příprava podkladů pro marketingové aktivity, aktualizace webového portálu, komunikace s partnery; zapojení do projektů.
Návaznost na studované předměty: Marketing cestovního ruchu, Management cestovního ruchu

2) Magistrát města Brna

www.brno.cz

Kancelář strategie města

Praxe: zapojení do strategických projektů, tvorba databází, korektury cizojazyčných textů
Návaznost na studované předměty: Prostorové plánování v ČR a EU, Marketing cestovního ruchu
Reference: Praxe v Kanceláři strategie města na Magistrátu města Brna pro mě byla velmi přínosná. Po dobu praxe jsem se stala plnohodnotnou členkou týmu, náplň práce byla široká, takže jsem poznala celou škálu činností prováděných Kanceláří strategie města. Nejenže mě obohatila po odborné stránce, také mi dala možnost vstoupit do pracovního procesu jako takového, zařadit se do kolektivu a získat cenné kontakty, otestovat své schopnosti a obdržet zpětnou vazbu na svou práci. Na základě této praxe jsem o rok později dostala nabídku pokračovat v činnosti a v rámci letní stáže se podílet na jednom z projektů. (Barbora Pekárková, 2012)

3) Nadace Partnerství

www.nadacepartnerstvi.cz

nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj nejen cestovního ruchu

Praxe: editace webových stránek, příprava podkladů pro marketingové aktivity, zapojení do řešení projektů, komunikace s partnery
Návaznost na studované předměty: Marketing cestovního ruchu, Management cestovního ruchu
Reference: Praxe v Nadací Partnerství o.p.s. byla pro mě cennou zkušeností, neboť jsem měla možnost spolupracovat ve skvělém kolektivu na projektech Moravské vinařské stezky, Cyklisté vítáni nebo Festival otevřených sklepů. Získané zkušenosti a informace jsem následně uplatnila při zpracování své bakalářské práce. Praxi zde vřele doporučuji. (Hana Blažková, 2012)

Informace pro studenty magisterského studia

Tyto informace se týkají studentů navazujícího magisterského studia (příp. studentů vyšších ročníků souvislého 5ti letého magisterského studia).

Praxe je ohodnocena 5 kredity. Celková délka praxe je minimálně 15 pracovních dní, tedy 120 hod. Podmínky zápočtu a potřebné formuláře jsou dostupné ve studijních materiálech předmětu MPR_PRAX.

Studenti absolvují svou praxi zejména v těchto organizacích:

1) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

www.jihovychod.cz

řídící orgán Regionálního operačního programu Jihovýchod

Praxe na odděleních: metodického řízení, monitoringu a evaluace, publicity a technické pomoci, hodnocení projektů a realizace projektů.
Požadavky: základní znalost problematiky čerpání podpory ze strukturálních fondů EU, pečlivost, pokročilou znalost práce s PC MS Office. 

3) Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

www.jcmm.cz

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji.

4) Ústav územního rozvoje

www.uur.cz

Obsahem pracovní činnosti bude aktualizace databáze informací o mikroregionech (DSO), zejména územního vymezení mikroregionů (DSO) v databázi mikroregionů. Jedná se o vyhledávání aktuálního územního vymezení jednotlivých DSO na internetu a kontroly a doplnění chybějících obcí do databáze ÚÚR. Dále seznámení s činností ÚÚR, knihovny ÚÚR a konzultace s vybranými odborníky podle zájmu.

5) eCBA

www.ecba.cz

Příprava projektových žádostí.

6) Místní akční skupina Uničovsko

http://unicovsko.cz/ops/cz/

Zpracování podkladů pro přípravu rozvojových (strategických) dokumentů na období 2014–2020, administrativní hodnocení a monitoring předložených (zrealizovaných) projektů v rámci Programu rozvoje venkova (LEADER). (Částečně je možné práci vykonávat z domu.) 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.