Disertace

Co je disertační práce?

Disertační práce je závěrečnou prací doktorského studia a po jejím úspěšném obhájení získáte titul Ph.D. psaný za jménem. Zkratka pochází z latinského "philosophiæ doctor". Disertační práce by měla přinést nové a originální znalosti v oboru regionální ekonomie. Tato práce tak vlastně bude výsledkem vaší výzkumné práce v průběhu celého studia. Očekáváme, že práce by měla být na takové úrovni, aby obstála v mezinárodním srovnávání a především aby posunula obor regionální ekonomie o další krok dopředu.

Svou disertační prací máte dokázat, že umíte používat vědecké metody a provádět vlastní výzkum a že současně máte dobré teoretické znalosti a přehled o výzkumu jiných akademiků z oboru. Svou disertační práci také budete muset prezentovat odborné veřejnosti a obhájit. Vaším úkolem tak vlastně bude prokázat, že po absolvování studia jsete schopni samostatné vědecké práce a  jejího publikování.

Nezapomínejte, že některé poznatky, o kterých se učíme dnes, objevili doktorandi ve svých disertačních pracích.  I Váš výzkum se tak může zapsat do historie!

„Všechno se zdá být nemožné až do momentu, než je to hotové.“

Nelson Mandela Nelson Mandela

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.