Katedra regionální ekonomie

Řízení rozvoje územních celků, které existují uvnitř státu nebo mezi sousedícími státy, se stává z ekonomického i společenského hlediska stále aktuálnější záležitostí. Úloha kvalifikovaného ekonoma, který je vzdělaný i v dalších disciplínách umožňujících lépe pochopit a řešit problémy rozvoje regionů, je nezastupitelná, ne-li stěžejní. Neméně významná je pak úloha ekonoma při řešení problémů rozvoje měst a obcí jako zcela konkrétních socioekonomických územních celků a rovněž využití území pro rozvoj firem a jejich regionální i globální spolupráci. Znalosti jsou pak široce využitelné jak v různých institucích, tak ve firmách, jak v lokálním a regionálním prostoru, tak v nadnárodních organizacích.

Katedra regionální ekonomie takto orientované ekonomy připravuje, a to na všech stupních studia, realizujeme bakalářský program Regionální rozvoj a cestovní ruch, magisterský navazující program Regionální rozvoj se dvěma specializacemi: Projektový management a Cestovní ruch a doktorský studijní program Regionální ekonomie. Absolventi jsou ekonomy s národohospo­dářským rozhledem a zároveň s citem pro poznání lokálních a regionálních problémů a se schopnostmi, které jsou potřebné k jejich řešení v různých oblastech společenského rozvoje. Jejich uplatnění je opravdu široké a zahrnuje všechny myslitelné segmenty ekonomiky.

Kontaktní osoba

Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková

sekretářka

telefon: 549 49 8307
e‑mail:

Úřední hodiny: pondělí–pátek: 9.00–10.30

Nástěnka katedry
Zveřejnění harmonogramu SZZ Bc. pro jarní kolo SZZ

od 24. 5. 2024

Zveřejnění harmonogramu NMgr. pro jarní kolo SZZ

od 3. 6. 2024

Zkouškové období

27. 5. – 4. 7. 2024

PublikacePočet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Projekty


Celkový počet projektů: 10


Výuka
Vyučované předměty

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 26 Další

Absolventi

Ing. Robert Franče

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mě obohatilo nejen po stránce znalostní, ale hlavně díky interaktivní a rozmanité výuce rozvinulo spoustu osobních dovedností klíčových pro úspěch v mé profesionální kariéře.“

Ing. Robert Franče
Vedoucí oddělení – Erasmus+; Mládež; Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Ing. Mgr. Monika Hlávková

„Studium na ESF MU mi dalo kvalitní základ znalostí a dovedností pro moji nynější práci v cestovním ruchu. Jsem ráda, že jsem po studiu zůstala v oboru, a mohu tak své znalosti uplatňovat v praxi a rozvíjet se dále v oblasti, která mne od dob studií nejen zajímá, ale i baví.“

Ing. Mgr. Monika Hlávková
projektová manažerka, Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.

Ing. Pavel Knecht

„Studium regionálního rozvoje na ESF MU mi významně pomohlo porozumět problematice řízení veřejných investičních projektů, které mají mít za cíl pozitivní dopad na naši společnost. Přínos některých investičních projektů pro veřejné blaho je mnohdy velmi složitě změřitelný (například radost dětí ze stavby dětského hřiště) a právě vzájemné diskuze mezi studenty a profesory na
seminářích mě přinutily hlouběji uvažovat a dívat se nejen na veřejné záležitost kriticky a z různých úhlů pohledu.“

Ing. Pavel Knecht
e-Commerce Sales Manager Central & Eastern Europe - Treasury and Trade Solutions Citibank Europe Plc.

Ing. Aleš Hála

„Při mé práci velmi často využívám znalosti a rozhled, který jsem získal při studiu oboru Regionální rozvoj a správa. Toto studium mě dobře připravilo na práci, při které spojuji ekonomický rozvoj regionu s činností vědeckého centra, v němž nyní pracuji.“

Ing. Aleš Hála
Vedoucí Centra pro inovace a transfer technologií, ELI Beamlines / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ing. Martin Kšica

„Již od počátku pracuji v oboru, který jsem vystudoval a který mě stále přitahuje pro svou rozmanitost a nutnou komunikaci s lidmi na nejrůznějších úrovních. Regionální politika a tudíž investice do území jsou neustále aktivní a dynamické témata, kterými je potřeba se zabývat jak na úrovni obcí tak v rámci podnikatelské sféry. Správně načasované a připravené projekty zlepšují prostředí kolem nás a jsou neodmyslitelným nástrojem pro řízení rozvoje obcí, měst, společnosti...“

Ing. Martin Kšica
Vedoucí obchodního oddělení, Regionální poradenská agentura, s. r. o.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.