Den otevřených dveří

Nestihl/a jsi Den otevřených dveří? Nezoufej, máme tady pro tebe část materiálů, které si můžeš prohlédnout a nasát tak atmosféru fakulty.

Přednáška o studiu

Poslechni si přednášku o studiu od Anny a Kristiána. Dozvíš se nejen o studijních programech, výjezdech do zahraničí, ale i o studentském životě v Brně.

Prohlídka fakulty

Vydej se na prohlídku fakulty se studentem Honzou. Ukáže ti knihovnu, učebny, experimentální laboratoř a zákoutí, kde se skvěle studuje i odpočívá.

Jak vypadal netradiční online ročník 2021:

Nejčastější otázky


Studium

Co to je TSP?

TSP (test studijních předpokladů) je naše přijímací zkouška. Když si podáte více přihlášek, kde je povinnost absolvovat TSP, test vykonáte pouze 1x a výsledek bude posuzován ke všem přihláškám.

Co je OSP/VŠP (SCIO)? Mohu si vybrat mezi TSP a SCIO?

OSP (Obecné studijní předpoklady) -> česká verze testu SCIO 
VŠP (Všeobecné študijné předpoklady) -> slovenská verze testu SCIO

Naše fakulta akceptuje českou i slovenskou verzi testu. SCIO test je jednou z možností, jak můžete být přijati bez přijímací zkoušky. Test OSP/VŠP můžete absolvovat opakovaně, ale pro prominutí přijímací zkoušky není možné kombinovat výsledky z různých termínů. Vypsaná kritéria pro prominutí přijímací zkoušky musíte splnit v jednom termínu. Naše fakulta nedostává od spol. SCIO vaše výsledky, proto si musíte objednat u spol. SCIO papírový Certifikát, neboť pokud si budete žádat o prominutí přijímací zkoušky, Certifikát budete muset naskenovat do své e-přihlášky.


Pokud tato možnost nevyjde, stále máte možnost absolvovat naši přijímací zkoušku TSP.

Mám zájem o sdružené studium, jakou přijímací zkoušku budu dělat?

Podle toho, jaký si zvolíte hlavní studijní plán, tak na této fakultě si budete podávat přihlášku a k tomu si zvolíte vedlejší studijní plán na partnerské fakultě. Naše fakulta požaduje pouze TSP, abyste však byli přijati, musíte splnit podmínky přijetí i na partnerské fakultě, proto je nutné si zjistit jejich požadavky na přijetí.

Když splním podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, znamená to, že jsem přijat nebo si ještě budete vybírat?

Pokud splníte podmínku prominutí přijímací zkoušky a řádně si, dle vypsaných podmínek přijímacího řízení, požádáte o prominutí v e-přihlášce, budete 100% přijati. Pro prominutí přijímací zkoušky je nutné do e-přihlášky vložit ve stanoveném termínu 2 soubory: 
1) vyplněnou Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
2) scan splněného kritéria (Certifikát SCIO, diplom, apod.)

Musím do e-přihlášky zaznačit hned, že chci prominout přijímací zkoušku?

Ne, podávání přihlášek je sice možné do 28. 2. 2021, ale z důvodu prominutí přijímací zkoušky můžete svoji e-přihlášku editovat i po tomto datu. V e-přihlášce vám půjde požádat o prominutí a vložit potřebné dokumenty, nejpozději však do 4. 4. 2021.

Je matematika obtížná?

V prvním semestru si můžete zvolit předmět matematika 0, která slouží výhradně k opakování matematiky ze střední školy, takže se nemusíte bát. Na naší fakultě existuje také Support centrum, kde si můžete domluvit doučování z matematiky, statistiky či finanční matematiky. Toto doučování poskytují samotní vyučující anebo samotní studenti a to zdarma.

Je možné mít při studiu brigádu?

Je na vás, zda veškerý svůj čas investujete do studia anebo si k tomu vezmete brigádu či nějakou stáž. Rozvrh si sestavuje každý sám, semináře je tak možné volit v různých časech během týdne. Navíc je na vás, zda si vezmete jen povinné předměty nebo využijete i širokou nabídku volitelných předmětů. Většina studentů brigádu při studiu má.

Výjezdy do zahraničí

Co musím splnit, abych mohl vyjet?

Na zahraniční studijní pobyt mohou vyjíždět studenti, kteří jsou zapsaní alespoň v 2. ročníku bakalářského studia. Pak už je jen třeba podat přihlášku a úspěšně projít výběrovým řízením, které otevíráme několikrát ročně.

Dostávají studenti na zahraničních pobytech nějaké stipendium?

Ano, pro pobyty v rámci programu Erasmus dostávají studenti stipendium 420–519 EUR na měsíc. Na studijní pobyty v mimoevropských zemích (např. Kanada, USA, Čína apod.) je poskytováno stipendium okolo 20 000 Kč/měsíc. Dále poskytujeme stipendia například i na pracovní stáže nebo letní školy.

Budu muset kvůli pobytu v zahraničí prodlužovat studium?

Určitě to není nutné, pokud sami nebudete chtít. Studenti vyjíždějící do zahraničí mají udělený Individuální studijní plán, který umožňuje např. studovat předměty v kombinované formě a ukončovat je i mimo zkouškové období. Díky tomu je možné si studium flexibilně přizpůsobit tak, abyste vše zvládli ve standardní době studia.

Výuka jazyků

Jak je to s jazyky na fakultě?

Jazyk je povinný v každém stupni studia, v bakalářském s výstupní úrovní C1 (nejčastěji angličtina), v magisterském s výstupní úrovní B2, jeden z jazyků musí být angličtina.

Co dělat, když nemám dostatečnou vstupní úroveň pro druhý jazyk?

Oddělení jazyků nabízí přípravné kurzy a je velmi rozumné je využít už v době bakalářského studia.

Musím absolvovat cizí jazyk, pokud mám certifikát jazyka na dané výstupní úrovni?

Může být uznána část kurzu povinného jazyka, ale vzhledem k tomu, že se na ESF vyučuje odborný jazyk, ne pouze obecný, obvykle se uznává pouze její část, viz podmínky uznávání na našich webových stránkách.

Nabídka studia

Bakalářské prezenční studium

Studium přímo po maturitě

Navazující magisterské studium

Podat přihlášku!

Možnosti zahraničních výjezdů

S ESF do světa

Galerie

Videa z fakulty a univerzity

Kam dál?

Brožura o studiu Časopis Studuj na MUNI Facebook Instagram

Stále hledáš odpovědi? Napiš nám na studijni@econ.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.