Přijď na
Den otevřených dveří

2. 2. 2023

Zažij atmosféru naší fakulty na vlastní kůži! Poznáš své budoucí spolužáky i vyučující, zjistíš podrobnosti o přijímačkách nebo možnostech zahraničních studijních pobytů. Můžeš se ptát na všechno, co tě v souvislosti se studiem na ECON MUNI zajímá.

V lednu bude možné se na akci registrovat, mezitím zde můžeš najít spoustu užitečných informací o naší fakultě a studiu na ní.

Co u nás můžeš studovat?


Bakalářské prezenční studium

Denní forma studia přímo po maturitě, která studentkám a studentům umožňuje pravidelnou účast na přednáškách a seminářích.

Stále si lámeš hlavu s tím, jaký studijní program je pro tebe ten pravý?
Připravili jsme pro tebe články, které ti mohou při výběru správného programu pomoci.

Podat přihlášku!

Nejčastější otázky


Studium

Co to je TSP?

TSP (test studijních předpokladů) je naše přijímací zkouška. Když si podáte více přihlášek, kde je povinnost absolvovat TSP, test vykonáte pouze 1x a výsledek bude posuzován ke všem přihláškám.

Co je OSP/VŠP (SCIO)? Mohu si vybrat mezi TSP a SCIO?

OSP (Obecné studijní předpoklady) -> česká verze testu SCIO
VŠP (Všeobecné študijné předpoklady) -> slovenská verze testu SCIO

Naše fakulta akceptuje českou i slovenskou verzi testu. SCIO test je jednou z možností, jak můžete být přijati bez přijímací zkoušky. Test OSP/VŠP můžete absolvovat opakovaně, ale pro prominutí přijímací zkoušky není možné kombinovat výsledky z různých termínů. Vypsaná kritéria pro prominutí přijímací zkoušky musíte splnit v jednom termínu. Naše fakulta nedostává od spol. SCIO vaše výsledky, proto si musíte objednat u spol. SCIO Certifikát, neboť pokud si budete žádat o prominutí přijímací zkoušky, Certifikát budete muset naskenovat do své e-přihlášky.


Pokud tato možnost nevyjde, stále máte možnost absolvovat naši přijímací zkoušku TSP.

Mám zájem o sdružené studium, jakou přijímací zkoušku budu dělat?

Podle toho, jaký si zvolíte hlavní studijní plán, tak na této fakultě si budete podávat přihlášku a k tomu si zvolíte vedlejší studijní plán na partnerské fakultě. Naše fakulta požaduje pouze TSP, abyste však byli přijati, musíte splnit podmínky přijetí i na partnerské fakultě, proto je nutné si zjistit jejich požadavky na přijetí.

Když splním podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, znamená to, že jsem přijat nebo si ještě budete vybírat?

Pokud splníte podmínku prominutí přijímací zkoušky a řádně si, dle vypsaných podmínek přijímacího řízení, požádáte o prominutí v e-přihlášce, budete 100% přijati. Pro prominutí přijímací zkoušky je nutné do e-přihlášky vložit ve stanoveném termínu 2 soubory:
1) vyplněnou Žádost o prominutí přijímací zkoušky
2) scan splněného kritéria (Certifikát SCIO, diplom, apod.)

Je matematika obtížná?

V prvním semestru si můžete zvolit předmět matematika 0, která slouží výhradně k opakování matematiky ze střední školy, takže se nemusíte bát. Na naší fakultě existuje také Support centrum, kde si můžete domluvit doučování z matematiky, statistiky či finanční matematiky. Toto doučování poskytují samotní vyučující anebo samotní studenti a to zdarma.

Je možné mít při studiu brigádu?

Je na vás, zda veškerý svůj čas investujete do studia anebo si k tomu vezmete brigádu či nějakou stáž. Rozvrh si sestavuje každý sám, semináře je tak možné volit v různých časech během týdne. Navíc je na vás, zda si vezmete jen povinné předměty nebo využijete i širokou nabídku volitelných předmětů. Většina studentů brigádu při studiu má.

Výjezdy do zahraničí

Co musím splnit, abych mohl vyjet?

Na zahraniční studijní pobyt mohou vyjíždět studenti, kteří jsou zapsaní alespoň v 2. ročníku bakalářského studia. Pak už je jen třeba podat přihlášku a úspěšně projít výběrovým řízením, které otevíráme několikrát ročně.

Dostávají studenti na zahraničních pobytech nějaké stipendium?

Ano, pro pobyty v rámci programu Erasmus dostávají studenti stipendium 420–519 EUR na měsíc. Na studijní pobyty v mimoevropských zemích (např. Kanada, USA, Čína apod.) je poskytováno stipendium okolo 20 000 Kč/měsíc. Dále poskytujeme stipendia například i na pracovní stáže nebo letní školy.

Budu muset kvůli pobytu v zahraničí prodlužovat studium?

Určitě to není nutné, pokud sami nebudete chtít. Studenti vyjíždějící do zahraničí mají udělený Individuální studijní plán, který umožňuje např. studovat předměty v kombinované formě a ukončovat je i mimo zkouškové období. Díky tomu je možné si studium flexibilně přizpůsobit tak, abyste vše zvládli ve standardní době studia.

Výuka jazyků

Jak je to s jazyky na fakultě?

Jazyk je povinný v každém stupni studia, v bakalářském s výstupní úrovní C1 (nejčastěji angličtina), v magisterském s výstupní úrovní B2, jeden z jazyků musí být angličtina.

Co dělat, když nemám dostatečnou vstupní úroveň pro druhý jazyk?

Oddělení jazyků nabízí přípravné kurzy a je velmi rozumné je využít už v době bakalářského studia.

Musím absolvovat cizí jazyk, pokud mám certifikát jazyka na dané výstupní úrovni?

Může být uznána část kurzu povinného jazyka, ale vzhledem k tomu, že se na ESF vyučuje odborný jazyk, ne pouze obecný, obvykle se uznává pouze její část, viz podmínky uznávání na našich webových stránkách.

Možnosti zahraničních výjezdů


S ESF do světa

Kde fakulta sídlí?

Načítám mapu…

Galerie


Videa z fakulty a univerzity


Kam dál?


Brožura o studiu MUNIverse Instagram Facebook

Chceš se na něco zeptat?


Neváhej a kontaktuj nás na e-mailu studijni@econ.muni.cz nebo na sociálních sítích .

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.