Finance a právo

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete získat znalosti ze světa financí a zároveň ze světa práva? Pak by vás mohl zajímat právě náš program. Představuje totiž jedinečnou kombinaci ekonomicky a právně zaměřených předmětů především z oblasti ekonomie, financí, finančního a daňového práva.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných seminářích pod dohledem odborného vyučujícího. Teoretické poznatky pak získáte účastí na přednáškách. Kromě toho se můžete v průběhu studia účastnit praxe ve vámi zvolené společnosti, za což také získáte kredity ke studiu. V neposlední řadě můžete využít i možnosti studovat v zahraničí. Jednotlivé předměty budete studovat na dvou fakultách – ESF a PrF.

Budete zde studovat také jeden jazyk dle vlastního výběru z nabízených možností. Výstupní úroveň jazykových schopností je stejná jako u ostatních bakalářských programů naší fakulty – úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce.

Po ukončení studia se budete umět orientovat v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí. Porozumíte fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů. Získáte přehled o funkcích, službách a fungování obchodních bank a pojišťoven. U všech těchto oblastí se také budete orientovat v jejich právních regulacích.

Kromě toho budete také díky právní složce v tomto programu umět aplikovat právní normy na řešení rozhodovacích a správních procedur a postupů. K tomu se navíc seznámíte i s fungováním Evropské unie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Láká vás propojení právního a finančního světa?
  • Chcete proniknout do světa práva, zákonů a právních předpisů?
  • Chcete si zajistit širší uplatnění na trhu práce kombinací znalostí financí a práva?
  • Chcete být schopni svá ekonomická rozhodnutí podložit znalostí související právní úpravy?
  • Preferujete současně studovat na dvou fakultách naší univerzity?

Pokud odpovídáte alespoň na některé otázky kladně, pak je studium tohoto programu přesně pro vás.

„Studium financí a práva je životní investice“

„Být dobrým ekonomem v dnešní době nestačí. Je užitečné mít i rozšířené povědomí o právních normách, především z oblasti finančního práva. MU je jediná v ČR, která tuhle kombinaci nabízí, byla proto jasnou volbou. Pozitivně mě překvapila kvalita vyučovaných cizích jazyků, výběr volitelných předmětů a vstřícnost vyučujících. Na střední škole jsem se přes Erasmus zúčastnila stáže v londýnské firmě, jsem za tuto příležitost vděčná a ráda bych v budoucnu přes Erasmus vycestovala znovu.“

Marie Drápalová Marie Drápalová
studentka Financí a práva

Praxe

V rámci tohoto studia si můžete zapsat dobrovolný předmět Praxe. Jeho součástí je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem alespoň úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen při dalším profesním životě, ale za její absolvování budete oceněni i kredity – fakulta totiž praxi studentů jednoznačně podporuje.

V praxi si každý volí sám jak její zaměření, tak poskytovatele. Naši studenti ji vykonávají jak ve známých společnostech soukromého sektoru, tak i v orgánech Finanční správy České republiky. Mezi časté poskytovatele praxe patří zejména společnosti „daňové čtyřky“, Česká národní banka, Finanční skupina FIO, Fincentrum, CYRRUS, ČSOB nebo obecní a krajské úřady. 

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-financi

Uplatnění absolventů

Uplatnění najdete jak v komerční sféře, tak ve státní správě i samosprávě. V komerční sféře nacházejí naši studenti často pozici v bankách, pojišťovnách, účetních, daňových a auditorských společnostech či institucích finančních trhů. Ve státní správě absolventi nacházejí uplatnění zejména ve složkách Finanční správy České republiky či na obecních a krajských úřadech.

„Studium tohoto oboru mi kromě množství cenných kontaktů přineslo především široké povědomí o financích a právu, které nejenže je společností velmi ceněné, ale jak se později také ukázalo, je i velmi důležité pro správné vyhodnocování informací a získání tzv. „bigger picture“.“

Jan Rypar Jan Rypar
Business Development Manager pro EMEA region ve společnosti GINA Software s.r.o.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Finance a právo? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D., LL.M.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.