Finance

Ve světě peněz je dobré být v plusu

Představení studijního programu

Zajímáte se o osobní finance, investování, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví, daně, finanční řízení či finanční trhy? Studijní program Finance nabízí nahlédnutí do všech výše zmíněných oblastí. Kromě teoretických základů si ale odnesete i široký základ pro dnešní praxi. Jako absolventi tohoto programu potom budete mít strategickou výhodu na trhu práce – zejména pak v případě pozic, které jsou ekonomicky orientovány.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných seminářích pod dohledem odborného vyučujícího. Teoretické poznatky pak získáte účastí na přednáškách. Kromě toho se můžete v průběhu studia účastnit praxe ve vámi vybrané společnosti, za což také získáte kredity ke studiu. V neposlední řadě můžete využít možnosti studovat v zahraničí.

Protože svět ekonomiky a financí se neobejde bez znalostí cizího jazyka, budete již v bakalářském programu studovat jazyk, který si budete moci vybrat ze široké nabídky. Výstupní úroveň na bakalářském studiu je úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce. Kromě povinných předmětů si v průběhu studia budete také sami volit doplňující předměty dle vašeho vlastního zájmu a zaměření.

Uplatnění najdete v širokém spektru světa financí. Zejména potom v bankách, finančních institucích, institucích finančních trhů, Finanční správě ČR, pojišťovnách, daňových kancelářích či účetních společnostech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímáte se o svět financí, finančních trhů, daní a účetnictví?
  • Chcete pracovat na pozicích, které jsou adekvátně zaplaceny?
  • Chcete si otevřít cestu a pracovat v zahraničí?
  • Chcete spojit teoretické znalosti s praxí?
  • Zvládáte týmovou i individuální práci?

Pokud říkáte ano a zajímají vás i další otázky, tak se neváhejte přihlásit.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Chtěl jsem studovat obor, který má perspektivu a nabízí širokou možnost uplatnění doma i v zahraničí. Finance obě podmínky dokonale splňují. Na škole mě příjemně překvapilo, kolik workshopů a přednášek s lidmi z praxe nabízí. Skvělý je i studentský spolek Klub investorů, který propojení s praxí ještě prohlubuje. Příští rok mám v plánu půlroční pobyt v německém Norimberku v rámci programu ERASMUS.“

Jakub Kropáček Jakub Kropáček
student programu Finance

Praxe

V rámci tohoto studia si můžete zapsat dobrovolný předmět Praxe. Součástí tohoto předmětu je absolvování praxe ve vámi zvolené instituci, která s oborem úzce souvisí. Získané poznatky vám tak pomohou nejen při dalším profesním životě, ale zároveň za absolvování předmětu budete oceněni kredity – protože fakulta praxi studentů jednoznačně podporuje.

Naši studenti vykonávají praxi zejména v mnohých známých organizacích, jako jsou například společnosti „daňové čtyřky“, Česká národní banka, Finanční skupina FIO, Fincentrum nebo složky Finanční správy České republiky. 

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nacházejí běžně uplatnění v bankách, pojišťovnách, složkách finanční správy nebo účetních a daňových společnostech. Budete ale moci pracovat i v oblasti finančních trhů, obchodování s cennými papíry a investicemi či nově vznikajících fenoménů, jako jsou třeba kryptoměny. 

Není ani výjimkou, že naši studenti pracují v pobočkách významných společností po Evropě či mimo Evropu.

„Volba studia financí na ESF MU byla pro můj rozvoj a směřování klíčová. Poskytla mi skvělý teoretický základ, rozhled, v jakých oblastech se mohu uplatnit a umožnila propojit studium s prací a zapojit se do mnoha mimoškolních aktivit, kde jsem získala řadu důležitých kontaktů.“

Markéta Smolková Markéta Smolková
Audit Analyst at Deloitte Czech Republic

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Jako absolventi získáte možnost pokračovat v navazujícím programu Finance bez přijímacích zkoušek, v případě splnění všech ostatních podmínek. Budete si ale moci vybrat i z dalších navazujících programů, které naše fakulta nabízí a na které vás program Finance připraví.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-financi

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Josef Nešleha

Konzultant programu

e‑mail: