Změna ve zkouškovém období semestru Jaro 2020

29. 4. 2020 Petra Ježová

Pro zkouškové období semestru Jaro 2020, tzn. od 18. května do 30. září 2020 je zakázána prezenční forma ukončení předmětů na ESF MU (netýká se SZZ). Veškerá ukončení jednotlivých předmětů (zkoušky, kolokvia, zápočty) budou po celou dobu zkouškového období probíhat pouze distanční formou. Toto rozhodnutí vychází z doporučení rektora MU ze dne 26. 4. 2020 a Krizového štábu MU.

Při tvorbě obsahové náplně distančních zkoušek doporučujme využít souhrnnou Metodiku distančního zkoušení na MUNI a průběžně inovované stránky MUNI k problematice distančního zkoušení.

K tomuto opatření lze sledovat také živé vysílání z Ekonomicko-správní fakulty, které se uskuteční v úterý 5. května 2020 v 10:00 hod. Bližší informace najdete také na https://www.econ.muni.cz/koronavirus.

Více článků

Přehled všech článků