Vyhlášení soutěže GA MU, kategorie E

27. 9. 2019 Daniela Marcollová

Výzva GA MU, kat. E. je určena na dokončení mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti a po dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru.

Podpora může být udělena pouze návrhům, které budou splňovat následující kritéria:

  • Žadatel o podporu musí být pracovník MU zabývající se výzkumem.
  • Výsledek bude dedikován zcela nebo většinově MU.
  • Výsledek je mimořádně kvalitní  (např. článek v časopise s vysokým IF, v prvním kvartilu svého oboru, monografie do prestižního zahraničního nakladatelství, apod.)
  • Výsledek je ve vysokém stupni rozpracovanosti (limitující je jenom nedostatek finančních prostředků).
  • Bonifikací bude předešlá nominace výsledku navrhovatele (popř. jeho pracoviště) do výběru pro pilíř II Metodiky hodnocení výzkumu, případně stupeň rozpracovanosti konkrétního výsledku.

Maximální výše podpory činí 1 000 000 Kč  na 1 projekt s maximální dobou trvání 1 rok s přihlédnutím k ekonomické náročnosti oboru.

Další informace včetně postupu podání žádosti o podporu jsou dostupné zde.

Termín pro předkládání návrhů ke kontrole na OVVKK je nejpozději do 21. října 2019.

 

Více článků

Přehled všech článků