Placené stáže pro studenty i absolventy v programu Pan-European Seal Programme

22. 2. 2021 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity zahajuje výběr zájemců z řad magisterských a doktorských studentů a absolventů magisterského studijního programu (do 3 let po úspěšném ukončení studia) o placené stáže u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Evropského patentového úřadu (EPO).

Pan-European Seal Programme je programem stáží v oblasti duševního vlastnictví (IP), který se dotýká mnoha akademických oborů. Zájemci se mohou přes tento program ucházet o placené stáže u EUIPO či EPO a v rámci této profesní multikulturní zkušenosti se mohou vyprofilovat a získat cenné znalosti a dovednosti v konkurenčním světě duševního vlastnictví.

Stáž je určena pro studenty a absolventy všech studijních oborů (u EPO jsou preferováni studenti oborů přírodovědných a informatických).

  • Délka stáže: 1 rok
  • Odměna: 1000 EUR/měsíc

Lhůta pro přihlášky: do 28. 2. 2021
Místo pro podání přihlášky: Oddělení pro zahraniční vztahy, PrF MU
Kontaktní osoba: Věra Redrupová (vera.redrupova@law.muni.cz)

Více informací o programu a podmínkách výběrové řízení viz: Pan-European Seal Programme

(text převzat z webu PrF MU)

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.