Mezinárodní jednání evropského konsorcia

Ekonomicko-správní fakulta MU opět potvrdila svou významnou pozici v oblasti mezinárodního výzkumu, vzdělávání a spolupráce v oblasti veřejné správy. Ve čtvrtek 17. února 2022 hostila poprvé v historii jednání řídícího výboru evropského konsorcia „Intergovernmental Coordination from Local to European Governance“ – IGCOORD.

18. 2. 2022 Ekonomicko-správní fakulta MU

Naše fakulta je jedním z partnerů celoevropské sítě odborníků v rámci schválené tzv. COST akce. Ta si klade za cíl systematicky zmapovat instituce, mechanismy a různé procesy koordinace mezi jednotlivými úrovněmi vlády, sektory politiky a jednotkami územní samosprávy.

Projekt byl spuštěn 30. září 2021 a potrvá až do roku 2025. V konkrétních bodech, jimiž se zabývá, nalezneme několik zásadních vědeckých otázek z oblasti veřejné správy. Například problematiku šíření poznatků za účelem informování široké veřejnosti o tvorbě a implementaci veřejných politik.

Členem vedení programu a zároveň vedoucím pracovní skupiny čtyři (WG4), která se zaměřuje na finanční vztahy mezi jednotlivými úrovněmi vlády, je prof. Juraj NemecKatedry veřejné ekonomie ESF MU.

„COST patří v rámci společného evropského výzkumu k nejprestižnějším programům. Být součástí řídícího orgánu posiluje postavení fakulty v mezinárodním výzkumu,“ zdůrazňuje Nemec. „Participace přináší Masarykově univerzitě a Ekonomicko-správní fakultě mnoho benefitů. Navíc, široké zastoupení evropských zemí v tomto projektu dává prostor pro vznik mimořádně kvalitních komparativních publikací v časopisech a knihách.“

Podle Nemce není COST pouze akademická záležitost. Předpokládá, že výsledky výzkumu budou mít v budoucnu mezinárodní i národní společenské dopady a ovlivní také samotnou praxi. Cílem projektu je navrhnout možnosti optimalizace procesů koordinace mezi jednotlivými úrovněmi vlády. Z pohledu České republiky např. optimalizaci systému daňového určení nebo možnosti, jak lépe sladit rozsah kompetencí samospráv a jejich financování.

Organizace jednání řídícího výboru IGCOORD se realizuje na bázi rotace mezi institucemi, které jsou součástí vrcholného orgánu. Ekonomicko-správní fakulta hostila takový typ akce poprvé v historii. Výjimečnost akce podtrhuje fakt, že se jednalo o první zasedání vedení, na kterém se mohli experti potkat osobně.

Projednávaly se především plány pro jednotlivé pracovní skupiny, kterých je pět. Určil se tím nejen základní rámec práce projektu po dobu jeho trvání, ale řešila se také identifikace tzv. „stakeholders“, jež by mohly mít zájem o výsledky výzkumu.

Členem COST jsou jednotlivé státy, nikoli samostatné instituce. I proto je součástí řídícího výboru za Českou republiku také Univerzita Pardubice. „Společně s ní jsme již připravili doplňující národní projekt na téma fiskální decentralizace, který by měl být hodnocený v tomto kalendářním roce,“ uzavírá profesor Nemec.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.