Ochotu lidí přejít na ekologičtější vytápění bude zjišťovat tým z ECON MUNI

15. 2. 2024 Jana Sosnová

Bez popisku

Kvalitu ovzduší v České republice významně zhoršuje lokální vytápění. Řešení hledají vědci a vědkyně z ECON MUNI a centra RECETOX, kteří od loňského podzimu monitorují kvalitu ovzduší ve vybraných obcích Jihomoravského kraje. Na měření nyní navázalo dotazníkové šetření a rozhovory zjišťující, za jakých podmínek jsou lidé ochotní změnit způsob vytápění svých domovů.

Co ví obyvatelé jihomoravských obcí o tom, jaký vliv má znečištěné ovzduší na jejich zdraví? A jaký je podle nich nejlepší způsob, jak kvalitu ovzduší zlepšit? Na tyto a další otázky hledají odpovědi doktorka Dominika Tóthová a docent Vilém Pařil z ECON MUNI. Dotazníkové šetření navazuje na měření kvality ovzduší v šesti jihomoravských obcích a dvou městských částech Brna, kterému se od podzimu věnuje výzkumný tým z centra RECETOX.

Kvalitu ovzduší významně zhoršují zejména staré kotle na tuhá paliva, ve kterých lidé spalují i to, co do nich nepatří. Anonymní dotazníkové šetření bude zjišťovat typ a charakteristiky bydlení, způsob vytápění i chování v domácnosti s ohledem na to, jak ovlivňují vnější a vnitřní kvalitu ovzduší. Výzkumníci budou zjišťovat povědomí o vztahu kvality ovzduší a zdravotních rizik a preference pro jejich snížení. „Součástí dotazníku bude ekonomický experiment, ve kterém se respondenti a respondentky budou v hypotetické situaci rozhodovat mezi různými alternativami. To nám umožní zhodnotit jejich preference a chování v různých ekonomických situacích,“ vysvětluje Dominika Tóthová. Díky tomu výzkumný tým zjistí, jak lidé vnímají zdravotní rizika a za jakých podmínek jsou ochotní změnit způsob vytápění svých domů a bytů. Výsledky šetření budou k dispozici na konci dubna.

Výzkum je součástí projektu AIRSENS, na kterém se podílí vědci a vědkyně z Masarykovy univerzity, Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj. Spolupracující institucí je NILU – Norwegian Institute for Air Research.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.