Medaile udělené Masarykovou univerzitou osobnostem naší fakulty

Osobnosti, které se zasloužily o formování univerzity, převzaly zlaté a stříbrné medaile na slavnostním ceremoniálu v rámci oslav 100. výročí Masarykovy univerzity.

Z Ekonomicko-správní fakulty MU byly medaile uděleny třem kandidátům.

8. 3. 2019 Jan Nepovím


Tři medailisté společně s proděkanem pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace.

Zlatou medaili převzala doktorka Marie-Liesse Houbé.

Marie-Liesse Houbé

Doktorka Houbé je ředitelkou Institutu veřejné správy na univerzitě Rennes ve Francii a spoluzakladatelkou MFTAP – francouzsko-českého magisterského studijního oboru Veřejná správa na Ekonomicko-správní fakultě MU. Tento obor je jedním z bilingvních oborů Masarykovy univerzity a je jediným oborem tohoto druhu v České republice. Marie-Liesse Houbé se významně zasloužila o inovaci výukových metod na ESF MU propojováním teoretické a praktické výuky. Zásluhou Marie-Liesse Houbé obor MFTAP během své 20leté existence vyprodukoval více než 300 absolventů a absolventek, kteří působí v řadě významných evropských i tuzemských institucí.

Marie-Liesse Houbé přebírá zlatou medaili od rektora Mikuláše Beka.

Christopher Alfred Nash

Profesor Nash je jedním z nejvýznamnějších světových odborníků na ekonomii dopravy a pravděpodobně nejrespektovanějším světovým odborníkem na ekonomii železnic. Dosáhl řady úspěchů v akademické i konzultační sféře na předních britských univerzitách. Na Ekonomicko-správní fakultě MU se podílí na výchově dopravních ekonomů a výrazně pomáhá odbornému růstu výzkumné skupiny zaměřené na ekonomii dopravy s důrazem na konkurenci na železnici a ekonomii investic do vysokorychlostní dopravy.

Christopher A. Nash je také klíčovým výzkumným pracovníkem MU v projektu Nová Mobilita – vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace z OP VVV.

Christopher Alfred Nash převzal stříbrnou medaili.

Jaroslav Nekuda

Doktor Nekuda, vedoucí Střediska vědeckých informací (knihovny) na ESF MU, se zasloužil především o systém monitorování uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v praxi. Tento ojedinělý systém, v té době pravděpodobně první svého druhu v České republice, se stal inspirací pro ostatní vysoké školy.

Jaroslav Nekuda se stal také průkopníkem systému zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací a celkově se zasloužil o rozsáhlou inovaci fakultní knihovny, v jejímž čele stojí již od roku 1991.

Jaroslav Nekuda při přebírání Stříbrné medaile MU.

Na videozáznam z celého ceremoniálu se můžete podívat zde.

O dalších oceněných z ostatních fakult Masarykovy univerzity se dočtete v článku online Magazínu M.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.