Cenu rektora pro mladé vědce získal doktorand ESF

10. 5. 2017 Marta Vavřinová

Ing. Michal Struk z katedry veřejné ekonomie získal Cenu rektora 2017 pro mladé vědce v kategorii ekonomie a informatiky za svou práci v oblasti odpadového hospodářství.

Cenu rektora za rok 2017 jste získal za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let. Můžete nám přiblížit konkrétně, za jaké výsledky se Vám cenu povedlo získat? Jakého největšího úspěchu se Vám v minulém roce podařilo dosáhnout?

„Ve své práci se zaměřuji na oblast odpadového hospodářství obcí, a to primárně z ekonomického pohledu. Snažím se identifikovat souvislosti mezi produkcí odpadu, tříděním, výdaji na odpadové hospodářství a různými charakteristikami obce a dalšími relevantními faktory. Zaobírám se například zkoumáním vztahu mezi věkovou strukturou obce a produkcí odpadu, resp. nákladovostí odpadového hospodářství nebo vlivu různých způsobů sběru tříděného odpadu na množství vytříděného odpadu.“

Co pro Vás získání ceny znamená?

„Vnímám to jako projev toho, že má dlouholetá snaha, častokrát na úkor rodiny, spánku či volného času má nějaký smysl a že také svoji práci dělám celkem dobře.“

Čím si myslíte, že jste zvítězil nad konkurencí?

„Obligátní odpověď by byla, že jsem u konkurence trefil slabší rok. Ale jinak hlavně asi to, že jsem byl součástí autorského kolektivu článku, který nám vyšel v oborově prestižním časopise (pozn: SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK a Jiří HŘEBÍČEK. Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management)."

„Následně jsem měl tu drzost publikovat svůj vlastní článek v dalším prestižním časopise a ono se to povedlo (pozn. STRUK, Michal. Distance and incentives matter: The separation of recyclable municipal waste. Resources, Conservation and Recycling).“

Co Vás nejvíc na vašem výzkumu baví, co Vás na něm nejvíce zajímá?

„Baví mně identifikovat souvislosti, učit se novým poznatkům. Mým cílem je přispět k tomu, aby odpadové hospodářství v obcích fungovalo efektivněji.“

Čemu se kromě výzkumné činnosti na ESF věnujete?

„Kromě výzkumu a výuky na ESF učím také na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity a působím také jako asistent auditora v oblasti finančního auditu.“

Vy se znáte s druhým vítězem s ESF, s Adamem Ondrou. Věnujete se také ve volném čase lezení? Máte nějakou vzpomínku na Adama Ondru?

„Lezení se kvůli nedostatku času už tolik nevěnuji, ale minulé léto jsem si aspoň párkrát vyšel na stěnu a snad se to zlepší. Adama jsem potkával kdysi dávno na lezecké stěně Kotelna, ještě když mu bylo asi 12–13 let. Už tenkrát bylo zřejmé, že je lezecky úplně někde jinde. Z fotek a videí se to asi nezdá, ale když si člověk lezení sám zkusí, tak mu pak to, co předvádí Adam, přestane dávat smysl, jak to je vůbec možné.“

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

„Klasickým plánem doktoranda je dokončit a obhájit dizertační práci. Přitom budu zkoušet publikovat články v kvalitních časopisech a hledat místo, kde bych se mohl věnovat výzkumu a případně to spojit s kontaktní výukou, která mě baví čím dál tím víc.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.