Přípravy na získání
HR Award
pokračují

Ekonomicko-správní fakulta pokračuje v přípravách na získání prestižního ocenění HR Award.  Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R - The Human Strategy for Researchers. Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků

Dne 6. prosince 2019 se Ekonomicko-správní fakulta MU přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky a zavázala se tak k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků. V průběhu roku 2020 následně vypracovala interní GAP analýzu, v rámci které provedla dotazníkové šetření mezi pracovníky a Ph.D. studenty fakulty. Na základě výsledků analýzy připravila Akční plán, pomocí kterého bude postupně implementovat opatření směřující k naplnění principů HRS4R.

O ocenění HR Award usiluje Ekonomicko-správní fakulta společně s ostatními fakultami a pracovišti MU. Evropská komise dosud udělila toto ocenění více než 550 evropským výzkumným institucím.

 

Bližší informace

Mgr. Petra Ježová

Personální manažerka – HR Award

telefon: 549 49 6987
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.