Přípravy na získání
HR Award
zahájeny

Ekonomicko-správní fakulta zahájila přípravy na získání prestižního ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

O toto ocenění usilujeme současně s ostatními fakultami a pracovišti MU.

Bližší informace

Mgr. Petra Ježová

Personální manažerka – HR Award

telefon: 549 49 6987
e‑mail: