Členové týmu HR Award

EXPERT TEAM

Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award
Ing. Petr Smutný - Odborný asistent KPH ESF MU
Ing. Artur Zatloukal - Tajemník
JUDr. Jana Levá - Vedoucí personálního oddělení
Ing Ondřej Repík - Vedoucí oddělení pro vědu výzkum, a doktorské studium

STEERING COMMITTEE

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. - Děkan
Ing. Marie Hladká, Ph.D. - Proděkanka pro prezenční studium 
Ing. Monika Jandová, Ph.D. - Proděkanka pro internacionalizaci
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. - Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. - Proděkan pro vědu výzkum a doktorské studium
Ing. Petr Valouch, Ph.D. - Proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. - Proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery 
Ing. Artur Zatloukal - Tajemník

WORKING GROUP

Oleg Deev, Ph.D. - Katedra financí
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. - Katedra práva
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - Katedra ekonomie
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.