Členové týmu HR Award

Expertní tým – řídí a monitoruje naplňování akčního plánu HR Award, zodpovídá za zapojení výzkumných pracovníků do procesu implementace a poskytování informací k průběhu procesu.

Pracovní skupina – aktivně participuje na vytváření a připomínkování metodik, postupů a jejich zavádění do praxe.

Dohlížející komise – dohlíží na proces implementace, rozhoduje o přijetí navržených dokumentů a opatření. 

EXPERTNÍ TÝM

Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award
Ing. Petr Smutný - Odborný asistent (R2)
Ing. Artur Zatloukal - Tajemník
JUDr. Jana Levá - Vedoucí personálního oddělení
Ing Ondřej Repík - Vedoucí oddělení pro vědu výzkum, a doktorské studium

DOHLÍŽEJÍCÍ KOMISE

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. - Děkan (R4)
Ing. Marie Hladká, Ph.D. - Proděkanka pro prezenční studium (R2)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. - Proděkanka pro internacionalizaci (R2)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. - Proděkan pro vědu výzkum a doktorské studium (R3)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. - Proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu (R2)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. - Proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery (R2)
Ing. Artur Zatloukal - Tajemník

PRACOVNÍ SKUPINA

Oleg Deev, Ph.D. - Katedra financí (R2)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. - Katedra práva (R2)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie (R3)
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství (R3)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - Katedra ekonomie (R4)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy (R3)

Bez popisku

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.