Výstupy projektu HR Award

  Výstupy a dokumenty ke stažení

Etické a profesní aspekty

Nábor a výběr

Pracovní podmínky

Vzdělávání a rozvoj

 • Realizovány kurzy pro akademické i neakademické pozice (soft/hard skills), Katalog kurzů, přístup do portálu SEDUO.cz
 • Workshopy pro Ph.D. studující - „Jak učit a naučit“, Scientific writing I, II
 • Podpůrné materiály pro školitele a školitelky – metodický list – ve spolupráci s RMU
 • Nový formát „Ph.D. day“, příručka pro Ph.D. studující

Plán na další období (do konce roku 2022):

 • Dokončit fakultní prováděcí Příručku k Řádu výběrového řízení MU
 • Dokončit digitalizaci hodnocení pro neakademické pracovníky na katedrách
 • Naplnit Portál zaměstnance fakultním obsahem – spuštění 1. 9. 2022
 • Vybudovat přebalovací pult pro rodiče s malými dětmi
 • Realizovat vhodná opatření na podporu žen ve vědě
 • Vytvořit interní komunikační strategii
 • Aktualizovat kariérní stránky pro zájemce o práci na ESF MU
 • Dokončit doplnění/aktualizaci popisů práce a pracovních činností
 • Zmapovat rozvojové potřeby školitelů a školitelek a nabídnout vhodné rozvojové aktivity

Rádi byste ovlivnili směřování personální strategie na naší fakultě? Vaše podněty, nápady a tipy jsou trvale vítány, napište nám.

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.