Výstupy projektu HR Award

  Výstupy a dokumenty ke stažení

Etické a profesní aspekty

Nábor a výběr

Pracovní podmínky

Vzdělávání a rozvoj

K dokončení do 04/2023

  • Dokončit digitalizaci hodnocení pro neakademické pracovníky na katedrách
  • Realizovat vhodná opatření na podporu žen ve vědě
  • Vytvořit interní komunikační strategii
  • Dokončit doplnění/aktualizaci popisů práce a pracovních činností
  • Zmapovat rozvojové potřeby školitelů a školitelek a nabídnout vhodné rozvojové aktivity

Rádi byste ovlivnili směřování personální strategie na naší fakultě? Vaše podněty, nápady a tipy jsou trvale vítány, napište nám.

Tyto aktivity jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII)“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.