Bakalář jako
základní vklad

Co můžete studovat?

Milí uchazeči,

v souvislosti s posunem termínu Testů studijních předpokladů na  20. - 21. 6. a také v souvislosti s posunem maturitních zkoušek, byly upraveny i termíny zápisu ke studiu. Těm z vás, kteří jste byli přijati na základě prominutí přijímací zkoušky, byl zaslán email s informacemi o novém termínu zápisu.

Nový termín zápisu se uskuteční pro prezenční studium 13. 8. 2020 a pro kombinované studium 14. 8. 2020. Podrobnější časový harmonogram naleznete během června ve své e-přihlášce.

Velmi si vážíme vašeho zájmu o studium na naší fakultě a o veškerých změnách vás budeme včas informovat, a to prostřednictví e-přihlášky nebo na email v ní uvedeném.

Na bakaláře bez přijímaček

Úspěšní účastníci následujících programů a soutěží mohou být na naši školu přijati bez přijímacích zkoušek!

Studijní oddělení

telefon: 549 49 6427, 4924
e‑mail: