Průchod magisterským
studiem

 

Bez popisku

Specializace na NMgr. programu Finance

Od jarního semestru 2022 vyučujeme navazující magisterský studijní program Finance ve dvou specializacích:

  • A – Finanční trhy, instituce a technologie,
  • B – Finanční řízení, účetnictví a daně.​

Nové specializace reflektují dynamický vývoj posledních let ve financích a zájem zaměstnavatelů o absolventy s analyticko-metodickými schopnostmi v oblasti statistické analýzy finančně-tržních dat, FinTech, účetního výkaznictví a daní. Naší snahou je také přiblížit výuku jejímu pojetí na prestižních zahraničních univerzitách.​​


Specializace A – Finanční trhy, instituce a technologie


Specializace Finanční trhy, instituce a technologie  se zaměřuje na aktuální trendy v oblasti financí, a to především FinTech, uplatňování metod umělé inteligence v business procesech finančních institucí, nová strukturovaná aktiva a  řízení rizik a jejich reportování regulátorům. Značný důraz je kladen na kvantitativní, matematicko-statistické dovednosti a schopnost práce v programovacím jazyce R.

Specializace B – Finanční řízení, účetnictví a daně


Specializace Finanční řízení, účetnictví a daně se věnuje řešení pokročilých účetních problémů, procesu provádění auditu v obchodních korporacích, přímým a nepřímým daním a jejich správě, zachycení ekonomických transakcí v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), konsolidaci účetních výkazů a využití moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v účetnictví.

Vybrané úspěchy našich diplomantů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.