Studium na Financích

 

Kvalitní analytické vzdělání na celý život!

V dnešním světě plném inovací je třeba mít široký rozhled a umět problémy posuzovat kriticky z více úhlů. Na Katedře financí tohle víme, a proto pohlížíme na svět financí v širších ekonomických a právních souvislostech. V průběhu studia ti představíme problémy a výzvy, před kterými finance stojí, ať už jde o stárnutí populace, globální oteplování či udržitelnost.

Ať už se v budoucnu rozhodneš pracovat jako bankéř, investiční analytik, auditor, účetní nebo daňový poradce, se znalostmi z Financí se na trhu práce určitě neztratíš. 

Garantované studijní programy:

  • Finance (bakalářský, navazující magisterský, doktorský)
  • Finance a právo (bakalářský, navazující magisterský)
  • Finance, účetnictví a daně (profesní bakalářský)
Bez popisku

Finance 

TOP10 nejpoptávanější program na MUNI

Studijní program Finance propojuje teoretické koncepty s kvantitativními dovednostmi a důrazem na pochopení logiky metod hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování. V průběhu studia získáš široký rozhled a se naučíš na finanční problémy pohlížet analyticky, kriticky je z různých úhlů pohledu hodnotit a navrhovat možná řešení.

Rozhled, který program Finance nabízí, dokládá jeho zaměření na řízení osobních financí, investování, bankovnictví, pojišťovnictví či finanční trhy. Vedle toho si osvojíš také schopnost zachytit ekonomické transakce v účetnictví, sestavit a v souvislostech chápat účetní závěrku a využít účetní data k hodnocení finanční pozice a výkonnosti obchodních společností. To vše ve spojení s nezbytným právním základem.

Znalosti získané studiem bakalářského programu Finance můžeš dle svého zájmu prohloubit v jedné ze dvou specializací navazujícího magisterského programu Finance. Více o specializaci (A) Finanční trhy, instituce a technologie a (B) Finanční řízení, účetnictví a daně najdeš v záložce Průchod magisterským studiem.

Díky studiu programu Finance porozumíš rozdílu mezi cenou a hodnotou, odhalíš tajemství skrytá za investicemi, účetnictvím a finanční nezávislostí. Zvládneš analyzovat cenné papíry i dnes tolik skloňované kryptoměny či propojení moderních technologií a financí (FinTech). 

Více informací o programu:

Bc. program Finance

NMgr. program Finance

Ph.D. program Finance

Finance a právo

Mezifakultní program Finance a právo, který vyučujeme ve spolupráci s Katedrou finančního práva a národního hospodářství LAW MUNI, představuje jedinečnou kombinaci předmětů z oblasti financí a finančního práva. Na bakalářském stupni studia absolvuješ předměty především z oblasti účetnictví, osobních financí, finančního řízení a finančního a správního práva.

Naučíš se sestavit účetní závěrku, identifikovat finanční problémy a příležitosti v obchodních společnostech, zorientovat se v systematice českého i evropského práva a interpretovat prameny fiskální a nefiskální části finančního práva. Získáš také přehled o funkcích, službách, fungování a právní regulaci obchodních bank a pojišťoven. Ve srovnání s programem Finance zde není kladen důraz na kvantitativní dovednosti, místo nich se zaměříš na práci s právními předpisy.

Po úspěšném skončení bakalářského studia můžeš pokračovat v navazujícím magisterském programu Finance a právo zaměřeném na finanční trhy a jejich regulaci, nebo pokračovat ve specializaci Finanční řízení, účetnictví a daně programu Finance, v němž naplno rozvineš poznatky získané studiem předmětů bakalářského programu Finance a právo.

V programu Finance a právo pronikneš do světa financí i finančního práva. Zorientuješ se v regulaci finanční správy a finančního trhu, způsobech rozpočtování ve veřejném sektoru a zvládneš zhodnotit a zefektivnit finanční výkonnost společnosti.

Více informací o programu:

Bc. program Finance a právo

NMgr. program Finance a právo

Finance, účetnictví a daně

Studijní program Finance, účetnictví a daně je profesně orientovaný kombinovaný studijní program, který spojuje teorii s praxí již během studia. Součástí programu je na rozdíl od výše uvedených programů povinná praxe, jejímž hlavním posláním je ověřovat nabyté znalosti a dovednosti v reálných situacích, které řeší obchodní i finanční společnosti. 

V rámci studia se naučíš analyzovat a interpretovat data obsažená v účetních výkazech a tyto výkazy sestavit. Pochopíš princip a možnosti využití základních bankovních a pojistných produktů, zvládneš analyzovat jejich ekonomickou výhodnost a navrhovat doporučení pro jejich využití. Analýza a aplikace platné právní úpravy v oblasti odvodových, registračních a dalších administrativních povinností pro tebe na konci studia nebudou problémem. A budeš-li chtít vstoupit na finanční trhy, budeš vědět, jak na to. Kromě toho zvládneš i vést účetnictví a daňovou evidenci s využitím tabulkového procesoru či účetního softwaru.

Po absolvování programu Finance, účetnictví a daně můžeš navázat studiem navazujícího magisterského programu Finance.

Program Finance, účetnictví a daně můžeš studovat v rámci standardního profesního bakalářského programu (nezpoplatněné studium), nebo v programu celoživotního vzdělávání (zpoplatněné studium).

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je určeno jak uchazečům, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Finance, účetnictví a daně případně v jiném programu na ECON MUNI, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.

Více informací o programu:

Bc. program Finance, účetnictví a daně

CŽV program Finance, účetnictví a daně

Máš otázky ke studiu na Financích?

Neboj se zeptat našeho programového konzultanta e-mailem, přes MS Teams nebo osobně v konzultačních hodinách uvedených v IS MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.