Úvodní stránka kolokvia

Programový a organizační výbor

Programový výbor

doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. – vedoucí Katedry regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
prof. Ing. Jaroslav MACHÁČEK, CSc. – Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Jan STEJSKAL, Ph.D. – děkan, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
prof. Ing. Jozef TVRDOŇ, PhD.
 – Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. RNDr. Milan VITURKA, CSc. – Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
prof. RNDr. René WOKOUN, CSc. – vedoucí Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy, Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní
prof. Ing. Elena ŽÁRSKA, CSc. – Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D. – pověřený rektor, Vysoká škola evropských a regionálních studií
doc. Ing. Jana JARÁBKOVÁ, PhD. – vedoucí Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
doc. Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. – Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Radoslav KOŽIAK, Ph.D. – Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc. – Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
doc. RNDr. Josef KUNC, Ph.D. – Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Viera PAPCUNOVÁ, PhD. – Ústav ekonomiky a manažmentu, Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ing. Eva VÝROSTOVÁ, PhD. – Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Organizační výbor

doc. Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D.
Ing. Tereza LELKOVÁ
Ing. Lucie HERBOČKOVÁ
Ing. Aneta KRAJÍČKOVÁ

Kontakt

Katedra regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Lipová 41a, 602 00 Brno
E-mail: kolokvium@econ.muni.cz
Tel.: 549 49 4987

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.