Úvodní stránka kolokvia

Registrace a ubytování

Podrobnosti k registraci a rezervaci ubytování budou zveřejněny 31. 1. 2023.

Konferenční poplatek

Vložné na kolokvium činí 3900 Kč, vč. DPH.

Vložné zahrnuje organizační náklady a náklady spojené s vydáním sborníku, konferenční materiály, stravu a občerstvení v průběhu kolokvia (vč. společenského večera).
Vložné nezahrnuje náklady na ubytování.
Cena vložného je jednotná a nelze ji dělit na jednotlivé položky.
Při neúčasti na kolokviu se vložné nevrací, je ale možné za sebe poslat náhradníka, pokud nám to oznámíte předem.

Na základě zaplaceného vložného je možné publikovat jeden příspěvek ve sborníku a konference se může zúčastnit jedna osoba.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.