Úvodní stránka kolokvia

Důležité termíny

Registrace na kolokvium: 9. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Zaslání příspěvků: do 30. 4. 2020

Zaslání upravených příspěvků: dle termínu uvedeného v recenzním posudku

Platba konferenčního poplatku: do 15. 6. 2020 (doporučujeme provést úhradu až po akceptaci příspěvku)