Sborník 2022

XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022.

Stáhnout sborník

Anotace příspěvků

Články

AKUMULÁCIA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU NEDÁVNYCH ABSOLVENTOV ŠKÔL V REGIÓNOCH EURÓPY
Štefan Rehák

TŘETÍ ROLE UNIVERZIT: JAKOU ROLI HRAJÍ ČESKÉ REGIONÁLNÍ UNIVERZITY NA POLI REGIONÁLNÍ ANGAŽOVANOSTI?
Vladimíra Šilhánková – Martin Maštálka

PRIESTOROVÉ ASPEKTY VÝVOJA VYSOKOŠKOLSKY VZDELANÉHO OBYVATEĽSTVA NA SLOVENSKU MEDZI ROKMI 1991 AŽ 2021
Oliver Rafaj – Dana Kuběnková

COOPERATION BETWEEN UNIVERSITIES AND COMPANIES IN LESS DEVELOPED REGIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC
Klaudia Glittová – Juraj Šebo – Miroslav Šipikal

ALOKACE NEPŘÍMÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V PODNICÍCH NA ÚROVNI ČESKÝCH OKRESŮ
Vladimír Žítek – Viktorie Klímová

KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES KIBS AS AN INDICATOR OF ECONOMIC LEVEL: THE POSITION OF VISEGRAD REGIONS IN THE EUROPEAN UNION
Petr Hlaváček – Małgorzata Markowska – Elżbieta Sobczak

SÚ ZNALOSTNE-INTENZÍVNE PODNIKY NAOZAJ INOVATÍVNE A NÁROČNÉ NA ZNALOSTI?
Michal Hrivnák – Peter Moritz

MISSION-ORIENTED INOVAČNÍ POLITIKA VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH REGIONECH
Soňa Raszková

GRASSROOTS KOMUNITY AKO ZDROJ SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ V MIESTNOM ROZVOJI
Michal Hrivnák – Peter Moritz – Jana Jarábková

PODPORA UDRŽITELNÉHO MĚSTSKÉHO ROZVOJE Z PROGRAMU HORIZONT 2020
Tereza Lelková – Lucie Herbočková

ABILITY OF SLOVAK MUNICIPALITIES TO IMPLEMENT SDGS CONCERNING WASTE AND ENVIRONMENTAL ISSUES
Monika Bumbalová – Eleonóra Marišová – Marina Valenćiková

ANALÝZA ČINNOSTI VYBRANEJ SAMOSPRÁVY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
Martina Chrenová

EXAMINING REGIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INDICATORS FOR THE VISEGRAD COUNTRIES
Ramil Namazov – Rashidatu Bassabi

FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH PÁKOVÝ EFEKT PŘI NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ KOHEZNÍ POLITIKY
Jiří Kraft – Ivana Kraftová

ODOLNOST ČESKÉHO VENKOVA V KONTEXTU TRENDŮ DIGITÁLNÍ PROPASTI MEZI MĚSTY A VENKOVEM V ROZVOJOVÝCH DOKUMENTECH ČESKÉ VLÁDY A EVROPSKÉ UNIE
René Wokoun – Petra Ledvinová

VÝZNAM, POTENCIÁL A LIMITY SLEDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ VÝKONNOSTI REGIONŮ: PŘÍKLAD ČR
Martina Kubíková – Martin Pělucha

SIETE AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU V NITRIANSKOM KRAJI
Lukáš Varecha – Róbert Krajanec

VELKÝ PRŮMYSLOVÝ PODNIK A JEHO ROLE PŘI MÍSTNÍM ROZVOJI VE DVOU HISTORICKÝCH EPOCHÁCH: PŘÍPADOVÁ STUDIE ADAMOVSKÝCH STROJÍREN
Michal Ševčík

SPECIFIKA PRŮMYSLOVÝCH FIREM V PERIFERNÍCH REGIONECH – PŘÍPADOVÁ STUDIE OKRESU JESENÍK
Simona Šťastná – Lucie Kokešová – Jan Ženka

PRŮMYSLOVÁ STRUKTURA ČSR NA KONCI 80. LET: MILNÍK K POST-SOCIALISTICKÉ TRANSFORMACI URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ
Kateřina Důbravová – Josef Kunc

TEORETICKÝ KONCEPT ZÁMECKÝCH A PANSKÝCH BROWNFIELDŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Kamila Turečková – Lubomír Nenička – Kateřina Přikrylová

FAKTORY A PŘEKÁŽKY OVLIVŇUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST REGENERACE BROWNFIELDS ZEMĚDĚLSKÉHO PŮVODU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Klára Charvátová

POSTAGRÁRNÍ KRAJINA V SOUČASNÉM VELKOMĚSTĚ: MOŽNOSTI A VÝZVY. NA PŘÍKLADU PRAHA – TROJMEZÍ
Michael Pondělíček – Vladimíra Šilhánková

PERCEPCE ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH PARAMETRŮ PLÁNOVANÝCH VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Milan Viturka – Vilém Pařil

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM – PRIESTOR PRE VYROVNÁVANIE REGIONÁLNYCH ROZDIELOV?
Elena Žárska

MANAGEMENT A IMPLEMENTACE PROGRAMŮ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE NA PŘÍKLADU ESÚS
Jiří Dušek – Štěpán Kavan

LOCAL DEVELOPMENT ACTORS CLASSIFICATION IN THE CONTEXT OF THE SLOVAK LEAST DEVELOPED DISTRICT POLICY
Lukáš Varecha – Katarína Melichová

ANALÝZA KVALITY ŽIVOTA SLOVÁKOV NA ZÁKLADE KORELÁCIÍ INDEXU ĽUDSKÉHO ROZVOJA S VYBRANÝMI UKAZOVATEĽMI
Michaela Kraslanová – Zuzana Poláková

LOKÁLNÍ, REGIONÁLNÍ NEBO ZAHRANIČNÍ? PREFERENCE POTRAVIN OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Josef Smolík

VIACKRITERIÁLNA ANALÝZA SOCIOEKONOMICKÝCH DETERMINANTOV POTRAVINOVEJ DOSTATOČNOSTI V REGIÓNOCH V4
Mária Vargová –Zlata Sojková

KONVENČNÉ VS. ALTERNATÍVNE PREDAJNE POTRAVÍN: PERCEPCIA SPOTREBITEĽOV NA SLOVENSKU
Petra Hencelová – František Križan – Kristína Bilková – Katarína Čuláková

PANDEMICKÉ NAKUPOVANIE: PRÍKLAD SLOVENSKEJ A SRBSKEJ STRIEBORNEJ GENERÁCIE
Miroslava Trembošová – Martin Šramka

EU COHESION AFTER COVID-19: WHAT ARE THE NEW TRENDS FOR THE RESILIENT FUTURE?
Michaela Staníčková – Lukáš Melecký

CAPITAL EXPENDITURES OF LOCAL SELF GOVERNMENTS IN CRISIS
Viera Papcunová – Jarmila Hudáková – Michal Levický

COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE: DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY, ZDRAVOTNICKÁ INTERVENCE A PROSTOROVÉ SOUVISLOSTI
Dana Hübelová –Boris Klíma – Alice Kozumplíková – Beatrice Elena Chromková Manea

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V KONTEXTE KVALITY ŽIVOTA V MESTE NITRA PRED PANDÉMIOU COVID-19
Katarína Vilinová

BEHAVIORÁLNE ZMENY V CESTOVNOM RUCHU V ČASE PANDÉMIE COVID-19 V KRAJINÁCH SVETA
Janka Beresecká – Eva Matejková – Veronika Svetlíková

TURISTICKÁ ATRAKTIVITA MĚST ČR VE SVĚTLE NÁVŠTĚVNOSTI ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ 2018 A 2020
Jiří Vystoupil – Martin Šauer – Helena Kubíčková

REFLEXIA PANDÉMIE COVID-19 NA CESTOVNÝ RUCH A CESTOVNÉ KANCELÁRIE NA SLOVENSKU
Lucia Petrikovičová – Jozef Petrikovič – Lukáš Wittlinger

SHARING ECONOMY IN TERMS OF ACCOMMODATION AND CATERING SERVICES (CASE STUDY)
Juraj Tej – Roman Vavrek – Viera Papcunová

SDÍLENÉ UBYTOVÁNÍ A JEHO VLIV NA CENY NEMOVITOSTÍ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Z PRAHY
Filip Emmer

EKONOMICKÝ POTENCIÁL VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE V LOKALITĚ PASOHLÁVKY
Petr Halámek – Dominika Tóthová

HODNOTENIE SCHOPNOSTI PRÍRODNÉHO KAPITÁLU POSKYTOVAŤ KULTÚRNE EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V REGIÓNOCH SR
Jarmila Makovníková – Stanislav Kološta – Filip Flaška

DŮSLEDKY ENVIRONMENTÁLNÍCH POSTOJŮ PRO VOLBU UDRŽITELNÉHO ZPŮSOBU DOPRAVY
Markéta Novotná – Lucie Košťálová

SPATIAL ASPECTS OF OVERTOURISM IN SELECTED DESTINATIONS
Aneta Krajíčková – Petr Tonev – Michaela Neumannová

IMPACT OF THE INSCRIPTION OF THE CULTURAL LANDSCAPE ON THE UNESCO LIST ON TOURISM DESTINATION
Zuzana Kvítková – Zdenka Petrů – Petr Houška – Lucie Macáková

THE LINKAGES BETWEEN THE LOCAL ECONOMY AND TOURISM ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION
Ilona Švihlíková – Daniel Toth – Iveta Hamarneh

ROZVOJ OBCÍ V NITRIANSKEJ DIECÉZE V KONTEXTE RELIGIÓZNEHO TURIZMU
Daša Oremusová – Magdaléna Nemčíková – Lucia Petrikovičová – Hilda Kramáreková – Alfred Krogmann

DYNAMIKA VÝVOJE POLITIKY ZVÝŠENÉHO KOEFICIENTU DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ČR
Pavel Zdražil

VLASTNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: ROZVOJOVÝ STIMUL, DĚDICTVÍ…PROSTŘEDEK SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY?
Ondřej Konečný – Ondřej Šerý – Alice Kozumplíková – Mirjana Stanojević – Jakub Trojan – Jiří Lehejček

ŠTRUKTÚRA VINÁRSKYCH SUBJEKTOV V NITRIANSKOM KRAJI
Jana Némethová – Filip Krajči

PRACOVNÁ INTEGRÁCIA V SLOVENSKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE
Jana Jarábková – Marcela Chreneková

VYBRANÉ PROSTOROVÉ ASPEKTY MIGRACE SPECIFICKÝCH SKUPIN OBYVATELSTVA V ČR
Petr Tonev – Marián Halás – Pavel Klapka – Stanislav Kraft

UKRAINIAN CRISIS – REGIONAL ANALYSIS OF MIGRATION IN THE CONTEXT OF CZECHIA
Josef Botlík – Milena Botlíková

A ROSE BY ANOTHER NAME WOULD SMELL THE SAME: HIDDEN POTENTIAL OF ANTISYSTEM PARTIES IN SLOVAKIA?
Tomáš Černěnko – Dana Kuběnková

VÝZNAMY STABILITY LOKÁLNÍCH POLITICKÝCH ELIT A MOŽNOSTI JEJÍHO HODNOCENÍ
Jan Prener

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.