Sborník 2021

XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9896-1. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9896-2021.

Stáhnout sborník

Anotace příspěvků

Články

POPTÁVKOVÁ INOVAČNÍ POLITIKA: PODPORA ELEKTROMOBILITY V ČESKÝCH REGIONECH
Vladimír Žítek – Tereza Lelková

ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU V REGIONECH NUTS 2 V ČESKÉ REPUBLICE
Martina Halásková – Renata Halásková

WHAT UNIVERSITIES TOWNS AND CITIES GAIN FROM STUDENTS’ RETENTION? EVIDENCE FROM OPOLE
Diana Rokita-Poskart

DISPARITY MEDZI KRAJINAMI EURÓPSKEJ ÚNIE V TERCIÁRNOM VZDELÁVANÍ
Jana Štrangfeldová – Daniela Mališová

UNIVERZITNÉ PATENTY V EU28: PRIESTOROVÁ DIMENZIA EU15 VERZUS EU13
Eva Belvončíková

PORADENSKÉ INŠTITÚCIE A ICH VÝZNAM PRE PRÍSTUP K ZNALOSTIAM V REGIÓNE
Michal Hrivnák – Peter Moritz – Mária Fáziková – Jana Jarábková

REGIONAL DEVELOPMENT PROMOTION: THE CASE OF THREE NORDIC INNOVATION AGENCIES
Tereza Lelková – Viktorie Klímová

LOKALIZÁCIA ZNALOSTNE-INTENZÍVNYCH FIRIEM NA VIDIEKU A ICH INOVAČNÁ AKTIVITA: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
Michal Hrivnák – Peter Moritz – Jaromír Pliešovský – Vladimíra Skladaná

DIGITALIZACE JAKO PŘEDPOKLAD REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI? ANALÝZA DISPARIT NA PŘÍKLADU ČR
Jana Kouřilová – Martina Kubíková – Martin Pělucha

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY KONVERGENCE V REGIONU STŘEDNÍ EVROPY POMOCÍ KOINTEGRACE
Pavel Zdražil

A NEW ERA OF RESILIENCE: A REVIVAL OF THE TOPIC “DUE TO” THE CORONAVIRUS CRISIS. WHAT IS THE EUROPEAN UNION’S APPROACH?
Michaela Staníčková – Lukáš Melecký

WHAT DOES ONE NEED TO DO TO GET DATABASE OF REGIONAL RESILIENCE INDICATORS? "STEP-BY-STEP" APPROACH
Jana Ostárková

EVALUÁCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT MIKROREGIÓNU TERMÁL V TROCH PROGRAMOVÝCH OBDOBIACH
Daša Oremusová – Hilda Kramáreková – Magdaléna Nemčíková

POLITIKA PODPORY NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV – POTREBY MIESTNYCH AKTÉROV A ICH VNÍMANIE ÚROVNE PODPORY
Lukáš Varecha – Mária Fáziková

REGIONÁLNE DISPARITY OBJEKTÍVNEJ DIMENZIE CHUDOBY NA PRÍKLADE OKRESOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA (SLOVENSKO)
Miroslava Trembošová – Alena Dubcová – Daša Oremusová – Patrik Kundla – Ján Veselovský

KOMPARÁCIA PRO-POOR RASTU VO VIDIECKYCH A MESTSKÝCH OBLASTIACH INDONÉZIE
Barbora Frličková

PROMĚNY PERI-URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ
Helena Kubíčková – Nikola Šlahůnková

EKONOMICKÁ VÝKONNOST ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V SEVEROČESKÝCH MIKROREGIONECH V KONTEXTU REINDUSTRIALIZACE
Václav Novák – Jaroslav Koutský – Rudolf Kubaš – Šárka Palcrová

TRENDS IN THE CZECH REGIONAL MANUFACTURING
Helmuth Yesid Arias Gomez – Gabriela Antošová

VYBRANÉ KVALITATIVNÍ ASPEKTY LOKALIZAČNÍCH PODMÍNEK NA ÚROVNI MĚST
Jan Sucháček – Jaroslav Urminský

SECTORS AND INDUSTRY REGIONS – CASE STUDY ITALY
Gabriela Antošová – Helmuth Yesid Arias Gomez

STRATEGY FOR FAMILY BUSINESS SUCCESSION IN THE SOUTH BOHEMIA REGION
Martin Luštický – Martin Musil – Dagmar Plucarová

DOPADY NEZAMESTNANOSTI NA ROZVOJ REGIÓNOV UKRAJINY
Michal Cifranič – Maroš Valach

NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE NA SLOVENSKU
Marcela Korenková – Milan Maroš – Michal Levický

REGIONAL DISPARITIES IN COVID AND MOBILITY IN THE CZECH REPUBLIC (WITH PATTERNS FOR EMPLOYMENT)
Aleksandr Shemetev – Marek Feurich – Helena Mitwallyová

TOURISM MEGATRENDS BEFORE THE PANDEMIC OUTBREAK: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO DESTINATIONS
Markéta Novotná – Daniela Garbin Praničević – Josef Kunc

IMPACT OF THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC ON TOURISM FACILITIES IN THE REGIONS OF SLOVAKIA IN 2020
Marta Urbaníková – Michaela Štubňová

COVID-19, GOVERNMENT’S DECISIONS AND IMPACTS ON TOURISM BUSINESSES
Andrea Holešinská – Martin Záboj

PERCEPCIA PODUJATÍ CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE NITRA ICH NÁVŠTEVNÍKMI
Alfred Krogmann – Lucia Petrikovičová – Hilda Kramáreková

GROUNDHOPPING: ALTERNATIVNÍ FORMA CESTOVNÍHO RUCHU
Josef Smolík

IMPACT OF THE SHARING ECONOMY PLATFORM AIRBNB ON THE DESTINATION
Ľubica Šebová – Kristína Pompurová – Ivana Šimočková – Alica Albertová

THE NEEDS OF THE SEGMENT OF FAMILIES WITH CHILDREN AS AN IMPORTANT FACTOR FOR ADAPTING THE TOUR OPERATORS´ OFFER
Markéta Kalábová – Zdenka Petrů – Jakub Jarošík

PLATFORM FOOD-RELATED SERVICES´ IN SLOVAKIA
Tomáš Makovník – Radka Marčeková – Kristína Pompurová – Miroslava Kyklošová

POSSIBILITIES OF LOCAL TOURISM DEVELOPMENT USING VIRTUAL EDUCATIONAL TRAILS
Emil Drápela

STORYTELLING AS A PART OF DESTINATION MARKETING IN THE TRENČÍN REGION
Viera Papcunová – Dominika Ondrušová – Jarmila Hudáková

LESNÉ PROSTREDIE A NÁUČNÉ CHODNÍKY AKO POTENCIÁL VIDIECKEHO TURIZMU
Katarína Koštialová

POSTOJ GENERACÍ K RYBNIKÁŘSTVÍ V KONTEXTU CESTOVNÍHO RUCHU
Milena Botlíková

ZMĚNY V MANAGEMENTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V DŮSLEDKU PANDEMIE COVID19
Aneta Krajíčková

KULTÚRNE DEDIČSTVO BÝVALÝCH BANSKÝCH OBLASTÍ V ZÁŽITKOVOM LOKÁLNOM TURIZME
Jolana Darulová

LOCAL POLICY MEASURES AND SUSTAINABILITY OF LOCAL CULTURAL ACTORS DURING COVID-19: CASE OF KINO USMEV
Barbora Andor Tóthová – Miriam Šebová – Zuzana Révészová

PLÁNOVANÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE A HLAVNÍ KONKURENČNÍ DOPRAVNÍ MÓDY
Milan Viturka – Vilém Pařil

REGIONÁLNÍ KAPACITA POPTÁVKY PO ELEKTROMOTOCYKLECH V ČESKÉ REPUBLICE
Jiří Kraft – Ivana Kraftová

TRŽNÍ SELHÁNÍ NA REGIONÁLNÍM TRHU PARKOVÁNÍ
Petr Halámek – Martin Šauer

MOŽNOSTI ROZVOJE SDÍLENÉ MOBILITY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Kateřina Peterková – Marek Krumnikl – Simona Králová

VLIV POSTINDUSTRIÁLNÍ AGLOMERACE NA STRUKTURACI OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCÍ V SUBURBÁNNÍM PROSTORU
Martin Domín – Petr Hlaváček

ZADLŽOVANIE V GENEROVANÍ ROZVOJA MIEST
Elena Žárska

FINANČNÍ STABILITA ROZPOČTŮ OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE V KONTEXTU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Jiří Dušek

UPLATNĚNÍ NEPARAMETRICKÉ METODY DEA PŘI ZKOUMÁNÍ EFEKTIVNOSTI OBCÍ A MĚST
Marek Jetmar – Jan Kubát

A LINK BETWEEN MUNICIPAL SPENDING ON HOUSING AND OTHER FACTORS EXPLAINING HOUSING CONDITIONS IN A COUNTRY
Barbora Raková

PROVISION OF PUBLIC SERVICES BY SLOVAK LOCAL GOVERNMENTS - CASE STUDY SOCIAL PROTECTION – OLD AGE: A SUPPLY DEMAND MISMATCH?
Tomáš Černěnko – Klaudia Glittová

MĚSTSKÉ MARKETINGOVÉ STRATEGIE: PŘÍKLADY ČESKÝCH MĚST
Lucie Herbočková – Vladimír Žítek

TERITORIÁLNÍ MARKETING V INOVATIVNÍCH MĚSTECH: PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA GRAZ
Viktorie Klímová – Lucie Herbočková

INFRASTRUKTURA V KRAJSKÝCH MĚSTECH ČESKÉ REPUBLIKY Z MEDIÁLNÍHO POHLEDU
Jan Sucháček – Jaroslav Koutský

MEDZIOBECNÁ SPOLUPRÁCA A JEJ EFEKTY: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA OKRESU NITRA
Maroš Valach – Michal Cifranič

OPPORTUNITIES AND OBSTACLES OF EU CROSS-BORDER COOPERATION: CURRENT STATE AND FUTURE PERSPECTIVES
Eva Poledníková – Jaroslav Urminský

INNOVATIONS IN THE FIELD OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION
Juraj Tej – Roman Vavrek – Viera Papcunová

TRANSNÁRODNÁ A CEZHRANIČNÁ SUBURBÁNNA MIGRÁCIA NA PRÍKLADE RAKÚSKEJ OBCE KITTSEE
Pavla Štefkovičová – Eva Rajčáková

POLYCENTRIC URBAN FORMS: THE RELEVANCE OF SCALE FOR METROPOLITAN AND CITY PLANNING
Jiří Malý – Tomáš Krejčí

SYNTÉZA TYPOLOGIE A KATEGORIZACE BROWNFIELDŮ
Kamila Turečková

PŘEMĚNA BROWNFIELDS NA ZELEŇ: ZAHRANIČNÍ PRAXE A IMPLIKACE PRO ČR
Nikola Schneiderová – Petr Tonev

SITUATION OF BROWNFIELDS IN SELECTED REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC
Jaroslav Škrabal – Petra Chmielová

POSVITAVSKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JAKO PŘETRVÁVAJÍCÍ BARIÉRA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJOVÁ OBLAST
Michaela Neumannová

METÓDY MONETÁRNEHO A NEMONETÁRNEHO OCEŇOVANIA EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB - REŠERŠ
Stanislav Kološta – Filip Flaška – Jarmila Makovníková

KRAJSKÉ MESTÁ SLOVENSKA V KONTEXTE PRÍČIN SMRTI
Katarína Vilinová – Jozef Kudlej

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ DIMENZE KVALITY ŽIVOTA RODIN CHRONICKY NEMOCNÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ
Dana Hübelová – Nikola Mezihoráková – Beatrice-Elena Chromková Manea – Alice Kozumplíková

MODELOVÁNÍ STRUKTUR V REGIONÁLNÍ ANALÝZE – SEGMENT DAT COVID 19
Josef Botlík

INDEX KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO STANOVENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI: PŘÍPADOVÁ STUDIE BRNO
Ludmila Floková – Dana Hübelová – Alice Kozumplíková

CLIMATE CHANGE AWARENESS AND CLIMATE-FRIENDLY ACTIVITIES: IDENTIFYING RESIDENT TYPOLOGIES IN KOŠICE, SLOVAKIA
Veronika Tóth, Miriam Šebová

JELŠAVSKO-LUBENÍCKA ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽOVÁ OBLASŤ AKO LIMITUJÚCI FAKTOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Martin Boltižiar – Eva Michaeli

DOPADY SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU NA ČESKÉ ZEMĚDĚLCE V OBDOBÍ 2014–2020
Eliška Stromská – Dominika Tóthová

HODNOTENIE VYBRANÝCH TRENDOV ZAMESTNANOSTI V AGROSEKTORE NA SLOVENSKU
Zina Machničová – Michal Hrivnák – Peter Moritz – Katarína Melichová

VINOHRADNÍCTVO V NITRIANSKOM KRAJI
Jana Némethová – Filip Krajči

REGIONÁLNÍ DISPARITY VE VOLIČSKÉM CHOVÁNÍ: PROSTOROVÁ ANALÝZA VOLIČSKÉ PODPORY ČESKÉ PIRÁTSKÉ STRANY V KRAJSKÝCH VOLBÁCH
Pavel Maškarinec

VYUŽITÍ NÁSTROJE MÍSTNÍHO REFERENDA V REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2000–2020
Petr Bláha

SOCIAL ENTERPRISES AS A TOOL FOR SDG IMPLEMENTATION IN SLOVAKIA
Monika Bumbalová – Marcela Chreneková

SOCIÁLNE PODNIKANIE V EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE
Kristína Gendová Ruzsíková – Marcela Chreneková

VÝZNAM KOMUNÍT PRE ČINNOSŤ MIESTNYCH ROZVOJOVÝCH INICIATÍV: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA TOP DOWN A BOTTOM-UP AKTÉROV V MESTE NITRA
Peter Moritz – Michal Hrivnák – Katarína Melichová – Oľga Roháčiková

ŠTÁTNE DOTÁCIE PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU
Mária Murray Svidroňová – Alexandra Mertinková

MONGOLSKÁ MENŠINA V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ INTEGRACE
Monika Nová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.