Připravujeme profesní bakalářské kombinované studijní programy

19. 10. 2020 Petr Valouch

Bez popisku

Ekonomicko-správní fakulta vychází vstříc aktuálním potřebám pracovního trhu a své nové bakalářské programy zaměří na přímé propojení s praxí.

Profesní bakalářské programy mají za cíl nejen nabídnout praktickou alternativu ve vysokoškolském vzdělávání, ale především prostřednictvím hlubšího provázání s aplikační sférou zvýšit tolik důležité uplatnění absolventů na trhu práce. Tyto programy nahradí tzv. kombinované studijní programy a vzhledem k charakteru studia budou uchazeče méně zatěžovat teoretickou přípravou.

V případě úspěšného završení akreditačního procesu první studenti zahájí své studium v akademickém roce 2021/2022. Profesní bakalářské studijní programy zahrnují povinnou praxi v minimálním rozsahu 12 týdnů, přičemž v případě potřeby může být tato praxe i delší. Možnost výkonu praxe u současného zaměstnavatele bude nejen možná, ale i žádoucí, neboť dokáže skloubit jak požadavky jednotlivých studijních programů, tak i zaměstnavatelů. V ideálním případě by se měla stát základním stavebním kamenem pro volbu a následné zpracování závěrečné práce (projektu) studentů, jejíž obhajobou a odbornou diskusí nad ní bude studium ukončeno.

Jednou z podmínek pro přijetí uchazečů do tohoto typu studia je navíc právě předchozí pracovní zkušenost, a to min. v rozsahu 12 až 24 měsíců (dle typu studijních programů).

Ekonomicko-správní fakulta přichází s těmito programy, aby nabídla již pracujícím zájemcům prakticky orientované bakalářské studium, které budou moci provázat se svou aktuální profesní činností. Studentům těchto studijních programů tak nabídne fakulta možnost okamžitého ověřování nabytých znalostí a dovedností v každodenní praxi.

Samotné zapojení většího počtu externích přednášejících z daných profesních oblastí umožní studentům seznámit se s názory expertů na řešení široké škály témat a problémů, které praxe přináší. Jejich mnohaleté zkušenosti budou pro studenty nejen vodítkem pro zpracování závěrečných prací, ale i významnou pomocí při řešení situací v jejich praxi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.